| 2019 泰国清迈马拉松 | English Version |
 

เมืองไทยเชียงใหม่มาราธอน ครั้งที่ 14
วันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม 2562

ปล่อยตัว ณ ข่วงประตูท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่​
 ปิดรับสมัครแล้ว
Today Registration is closed


การสมัครวิ่งคือการสมัครเข้าแข่งขันกีฬา ไม่ใช่การ ซื้อ-ขาย สินค้า
ผู้สมัครโปรดอ่านรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ก่อนสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้สมัครต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวที่เป็นจริงให้ครบถ้วนEXPO DAY 2019

กำหนดวัน รับเสื้อ-เบอร์วิ่ง-Timing chips


วันศุกร์ที่ 20 ถืง วันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม 2562 (เวลา 10.00 -18.00 น.)
ณ ข่วงประตูท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่

สถานที่จัดงานอยู่ใจกลางเมืองไม่มีที่จอดรถบริการ โปรดเดินทางด้วยรถสาธารณะหรือเดินมาจากโรงแรมที่พัก

โปรดนำ บัตรประชาชน หรือหลักฐานการรับสมัคร หรือ Passport หรือ หลักฐานการชำระเงิน ไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่
* ไปรับแทนคนอื่น ต้องแสดงบัตรประชาชนของตน และ อีเมลยืนยันการสมัครต่อเจ้าหน้าที่ *
รายการแข่งขันนี้ ไม่มีบริการจัดส่ง เสื้อ-เบอร์วิ่ง ทางไปรษณีย์ โปรดรับของตาม วัน-เวลา ที่กำหนด

Tel : 097-095-8434
Organized The Chiang Mai Marathon Project

 

Conducted by


 


          การวิ่งมาราธอน เป็นอีกหนึ่งในกิจกรรม ซึ่งเมืองท่องเที่ยวใหญ่ๆ ทั่วโลกให้ความสำคัญและนิยมจัดขึ้น เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างถิ่นให้เดินทางเข้ามาร่วมกิจกรรมและท่องเที่ยวในเมืองของตัวเองอย่างได้ผล เช่น บอสตันมาราธอน, แอล.เอ.มาราธอน, ลอนดอนมาราธอน, ฮอนโนลูลูมาราธอน, ซีดนีย์มาราธอน, นิวยอร์คมาราธอน, โตเกียวมาราธอน, ปักกิ่งมาราธอน, ฮ่องกงมาราธอน, สิงคโปร์มาราธอน ฯลฯ ในประเทศไทยก็มีหลายจังหวัด จัดกิจกรรมวิ่งมาราธอนขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว
          เชียงใหม่มาราธอน เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่เกิดจากความคิดและลงมือทำของกลุ่มคนชาวเชียงใหม่กลุ่มเล็กๆ กลุ่มหนึ่ง ซึ่งเป็นศิษย์เก่าโรงเรียนเมตตาศึกษา (วัดเจดีย์หลวง) ที่มีใจรักในการวิ่งมาราธอนและมีประสบการณ์และความรู้ความสามารถในการจัดการแข่งขันวิ่งมาราธอนมากว่า 30 ปี ตลอดจนมีความสัมพันธ์อันดีกับวงการวิ่งมาราธอน ทั้งในและต่างประเทศ ได้เป็นผู้ริเริ่มจัดโครงการนี้ขึ้นโดยงบประมาณส่วนตัว แบบเศรษฐกิจพอเพียง
          เชียงใหม่มาราธอน มีปัจจัยพื้นฐานและจุดเด่นมากมาย ที่ทำให้นักวิ่งซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก สมัครล่วงหน้าและเพิ่มจำนวนมากขึ้นทุกปี โดยในการจัดครั้งที่ 7 ปี 2555 มีนักวิ่งนานาชาติเข้าร่วมการแข่งขัน 32 ประเทศ, ครั้งที่ 8 ปี 2556 มีนักวิ่งจากนานาชาติ เพิ่มขึ้นเป็น 38 ประเทศ, ครั้งที่ 9 เมื่อ 21 ธันวาคม 2557 มีผู้เข้าร่วมการแข่งขันล่วงหน้าทะลุ 3,200 คน จาก 39 ประเทศ คิดเป็น 57% หรือ 1,824 คน เป็นนักวิ่ง-นักท่องเที่ยว ที่บินข้ามน้ำข้ามทะเลมาจากต่างประเทศ และในการจัดครั้งที่ 10 เมื่อ 20 ธันวาคม 2559 ก็มีนักวิ่งสมัครล่วงหน้า 6,119 คน จาก 52 ประเทศ รวมนักวิ่งมวลชนในท่องถิ่นกว่า 1 พันคน รวมผู้ร่วมกิจกรรมมากถึง 7,200 คน โดยในการจัดการแข่งขันในปี 2559 ครั้งที่ 11 มีผู้สมัครมากกว่า 10,000 คน จาก 53 ประเทศ เป็นนักวิ่งชาวต่างชาติ 2,973 คน ครั้งที่ 12 มีผู้สมัครมากกว่า 10,000 คน จาก 55 ประเทศ เป็นนักวิ่งชาวต่างชาติ 2,846 คน และในปีที่ผ่านมา ครั้งที่ 13 มีผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันมากกว่า 11,000 คน จาก 54 ประเทศ โดยเป็นชาวต่างชาติ 2,926 คน 
ทำให้เชียงใหม่มาราธอน เป็นสนามวิ่งมาราธอนที่มีผู้สมัครชาวต่างชาติ บินข้ามน้ำข้ามทะเล มาร่วมการแข่งขันมากที่สุด ของสนามมาราธอนทั่วประเทศ ติดต่อกันมา 3 ปี

วัตถุประสงค์ของการจัดงาน

 เพื่อเป็นกิจกรรมสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงกีฬา Sports Tourism ตามนโยบายของรัฐบาล
 เพื่อเป็นหนึ่งในกิจกรรมเฉลิมฉลอง ๗๒๓ ปี การก่อตั้งเมืองเชียงใหม่ และพัฒนา เมืองเชียงใหม่สู่มรดกโลก
 เพื่อรณรงค์ให้คนเชียงใหม่และประชาชนคนไทย ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ด้วยการ เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ
 เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียง โดยใช้การวิ่งมาราธอนประเพณีนานาชาติ เป็นสื่อ
 นำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้หน่วยงานอันเป็นสาธารณะกุศล (การแพทย์-การศึกษา-สังคม และสิ่งแวดล้อม) ในจังหวัดเชียงใหม่YouTube 2018 Race Day

YouTube 2017 Race Day

 


รายละเอียดการแข่งขันประเภทพิเศษ

การสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน ไม่ใช่การ ซื้อ-ขายเสื้อ มีกฎ มีกติกา ผู้สมัครโปรดอ่านรายละเอียดก่อนสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน

Project Image

มาราธอนแรก/มาราธอนหน้าใหม่ไทย

เฉพาะชาวไทยเท่านั้น
หมายถึงนักวิ่งชาวไทยที่ยังไม่เคยลงสนามวิ่งระยะมาราธอน 42.195 กม. แม้แต่ครั้งเดียวในชีวิต ก่อน 22 ธันวาคม 2526
เชียงใหม่มาราธอน ได้จัดการแข่งขันในประเภทนี้มาตั้งแต่การจัดในครั้งแรก ที่ผ่านมาบางปีได้มีนักวิ่งที่ขาดคุณสมบัติแอบสมัครลงแข่งขัน แต่ภายหลังมีข้อมูลพบว่านักวิ่งท่านนี้ได้เคยลงวิ่งในสนามระยะมาราธอนมาแล้ว
ฝ่ายจัดการแข่งขันต้องประกาศลงใน เว็บไซต์ และ facebook เพื่อขอคืนรางวัล ดังนั้นผู้สมัครในประเภทนี้ต้องมี สปิริต

Project Image

ล่นละอ่อนต่อนแต่น

ผู้สมัคร ชาย/หญิง ต้องมีอายุระหว่าง 7-10 ปี
(เกิดปี พ.ศ. 2552-2555) 
ผู้ปกครองสามารถสมัครในประเภท Smile Run
แล้วลงวิ่งตามไปกับเด็กๆได้
เด็กที่อายุไม่ตรงตามกำหนด 7-10 ขวบ สามารถสมัครเข้าร่วมวิ่งได้ในประเภท Smile Run 3 กม.
แต่ไม่สามารถแข่งขันรับถ้วยรางวัลในประเภทนี้ได้

Project Image

นักวิ่งแฟนซี

มีการประกวด มีถ้วยรางวัลพร้อมเงินรางวัล
การประกวดแฟนซี ในปีนี้ Concept แนวคิดในการแต่งตัว
จะประกาศให้ทราบหลังจากวันที่ 31 ตุลาคม 2562
นักวิ่งที่จะแต่งกายลงแข่งขันในประเภทแฟนซี สามารถสมัครลงวิ่งได้ทุกปรเภทระยะทาง แต่ควรลงสมัครในประเภท Smile Run 3km เพราะการแต่งกายแฟนซีอาจไม่สะดวกในการวิ่งในระยะทางไกล  โดยนักวิ่งต้องกลับมาประกวดให้ทันในเวลาประกวดและตัดสินนักวิ่งจาก 63 ชาติ สมัครเข้าร่วมการแข่งขันแล้ว 
Muang Thai Chiangmai Marathon 2019 (Update 6/11/2019)

Argentina Australia Austria Belgium
Afghanistan Bangladesh Bulgaria Belarus
American Brazilian Brunei Burmese
Bulgaria Switzerland Colombia Germany
Canadian Chinese French Hong Kong
Estonia Finland Guernsey Saint Barthélemy
Denmark Spain Hungary Israel
Ireland Iceland Kenya Macao
 Italy  Cambodia New Zealand Philippines
Japanese Finland Polish British
Laotian Nederland Singaporean South African
Taiwanese Thai Vietnamese South Korean
Mexico Namibia Pakistan Peru
Norwegian Indonesian Indian Belgian
Russian Macau Malaysian Maldivan
 
Sweden Réunion South Africa  


ถ้วยรางวัลเกียรติยศ / เงินรางวัล / เสื้อที่ระลึก / เหรียญผู้พิชิต / ประกาศเกียรติบัตร / อื่นๆ​

รายการ 42KM First42K 21K 10KM 3KM
ถ้วยรางวัล 1-5 กลุ่มอายุ 1-10 ช/ญ 1-5 กลุ่มอายุ 1-5 กลุ่มอายุ ละอ่อน 1-5
เงินรางวัล 1-5 กลุ่มอายุ 1-5 ช/ญ 1-5 กลุ่มอายุ 1-3 กลุ่มอายุ แฟนซี 1-5
เสื้อที่ระลึก (SIZE) เสื้อกล้าม เสื้อกล้าม เสื้อกล้าม เสื้อกล้าม เสื้อคอกลม
เสื้อ Finisher 42K - - -
Timing chip -
42K TOP100 - - -
เหรียญผู้พิชิต
ถุง Goodie Bag
ประกาศเกียรติบัตร -
ประกันอุบัติเหตุ
อาหาร-เครื่องดื่ม
           


เงินรางวัลผู้ชนะการแข่งขัน ทุกกลุ่มอายุ ชาย / หญิง

ชนะ 42K 42K/หน้าใหม่ 21K 10K แพนซี-3K/10K
อันดับ 1. 10,000 บาท 7,000 บาท 5,000 บาท 3,000 บาท 10,000 บาท
อันดับ 2. 8,000 บาท 5,000 บาท 4,000 บาท 2,000 บาท 3,000 บาท
อันดับ 3. 7,000 บาท 4,000 บาท 3,000 บาท 1,000 บาท 3,000 บาท
อันดับ 4. 6,000 บาท 3,000 บาท 2,000 บาท - 3,000 บาท
อันดับ 5. 5,000 บาท 2,000 บาท 2,000 บาท - 3,000 บาท
หมายเหตุ :
ผู้ที่ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 5.0 ของมูลค่าของรางวัล ตามประกาศกรมสรรพากร ทป.4/2528 เรื่องสั่งให้ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากรฯ


Participant Collection!

 • นักวิ่งที่ชนะการแข่งขัน อันดับ 1-5 ในแต่ละประเภทระยะทาง ชาย/หญิง, มาราธอนหน้าใหม่ อันดับ 1-10 จะได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศ พร้อมเงินรางวัล ตามรายละเอียดที่แจ้ง, ล่นละอ่อนต่อนแต่น ถ้วยรางวัล 1-5 ชาย/หญิง ไม่มีเงินรางวัล
 • ประกาศเกียรติบัตรรับรองสถิติการแข่งขัน สำหรับนักวิ่ง 42K, 21K, 10K ที่วิ่งเข้าเส้นชัย สามารถดาวน์โหลดในเว็บไซต์การแข่งขัน 1 ชั่วโมง
 • ของที่ระลึกสำหรับนักวิ่ง TOP 100 Marathon ชาย และ TOP 100 Marathon หญิง
 • เสื้อ Finisher T-shirt Marathon สำหรับนักวิ่งมาราธอน 42K ที่เข้าเส้นชัยภายในเวลา 7 ชั่วโมง
 • นักวิ่งทุกคนทุกระยะทาง จะได้รับเหรียญผู้พิชิตหลังวิ่งเข้าเส้นชัยตามเวลากำหนด
 • เสื้อกล้าม (Running shirt) สำหรับผู้สมัคร 42K, 21K และ 10K *(ผู้สมัครไม่สามารถเลือกแบบเสื้อที่ระลึกได้)
 • เสื้อคอกลม (T-shirt) สำหรับผู้สมัคร สมายรัน 3K *(ผู้สมัครไม่สามารถเลือกแบบเสื้อที่ระลึกได้)
 • ผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันล่วงหน้าตามกำหนด ทุกคนทุกระยะทาง จะได้รับการประกันอุบัติเหตุใน วัน-เวลาการแข่งขัน วงเงิน 100,000 บาท

 • 42K และ 21K บริการรถรับกลับจาก อุทยานหลวงราชพฤก์-ประตูท่าแพ ฟรี (07.00-11.00 น.)
 • บริการรับฝากของมี 2 รูบแบบ (A.ฝากที่ประตูท่าแพ-รับที่อุทยานหลวงฯ / B.ฝากที่ประตูท่าแพ-รับที่ประตูท่าแพ)
 • การสมัครในรอบก่อนไก่โห่ (Early Bird) ไม่สามารถยกเปลี่่ยนแปลง-แก้ไข-ยกเลิก-จำหน่าย-จ่ายโอน ได้

 RUNNING SHIRT SIZE
แบบเสื้อ อยู่ในระหว่างการออกแบบ
for Marathon, Half Marathon and Mini Marathon Participants
SIZE MALE FEMALE
SS 34 inch 32 inch
S 36 inch 34 inch
M 38 inch 36 inch
L 40 inch 38 inch
XL 42 inch 40 inch
2XL 44 inch 42 inch
3XL 46 inch 44 ince
4XL 48 inch -NO-
5XL 50 inch -NO-
* โปรดระวัง สมัครแล้วเปลี่ยนไซต์ไม่ได้ 
AGREEMENT
คำรับรองของผู้สมัคร

ข้าพเจ้าและผู้ร่วมสมัครทุกคน ยินดีเข้าร่วมกิจกรรมตามที่สมัครข้างต้นด้วยความเต็มใจ และจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ หากเกิดอันตราย หรือการบาดเจ็บแก่ตัวข้าพเจ้าและผู้สมัครทุกคนที่ข้าพเจ้าเป็นผู้สมัคร ทั้งก่อนและหลังการเข้าร่วมการแข่งขัน และข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ใช้ข้อมูลของข้าพเจ้าในการติดต่อ หรือจัดส่งข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์ เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ และ/หรือ สิทธิประโยชน์อื่นๆ แก่ข้าพเจ้า, อีกทั้งยินดีที่จะแสดงหลักฐาน เพื่อพิสูจน์อายุของตัวเอง ก่อนรับรางวัลชนะการแข่งขัน ต่อคณะผู้จัดการแข่งขัน
blush ปิดรับสมัครแล้ว blush
(11 พฤศจิกายน 2562)
Today Registration is closed

ชำระค่าสมัครด้วยบัตรเครดิตผ่าน PAYPAL ผู้สมัครไม่ต้องส่งเอกสารใดๆ
หลังจากลงทะเบียนและชำระเงินค่าสมัครผ่านบัตรเครดิตสำเร็จลง ผู้สมัครจะได้รับอีเมลตอบรับการชำระเงินจาก PAYPAL ทันที
หากเลือกแบบโอนเงิน สมัครแล้วไม่โอนเงินภายใน 5 วัน ถือว่าสละสิทธ์ โอนเงินแล้วแต่ไม่ส่งหลักฐาน ถือว่าสละสิทธิ์
ผู้สมัครจะสามารถเข้าไปตรวจสอบรายชื่อ สถานะการชำระเงินได้ทันทีหลังจากสมัคร หรือส่งรูปภาพใบโอนเงินเข้ามาในระบบ

ลงทะเบียน - ยืนยันการจ่ายเงิน - ตรวจสอบรายชื่อBest Running in Thailand

 

Project Image

Hua Hin Marathon 2020

10 May 2020
Distance : 42K / 21K / 10K / 5K
Location : Hua Hin Marathon City

View More

Project Image

Thailand International Half Marathon 2019

15 December 2019
Distance : 21K / 10K / 5K 
Location : Rama 8 Bridge, Bangkok

View More

Project Image

Pattaya Yak Run 2019

1 December 2019
Distance : 10K / 5K
Location : Rama 8 Bridge, Bangkok

View More