| 2019 泰国清迈马拉松 | English Version |
 
 

เมืองไทย เชียงใหม่มาราธอน ครั้งที่ 15
วันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563


รายละเอียดรอ Update เร็วๆ นี้


Youtube Race Day 2019My 1st Full Marathon at CHIANG MAI MARATHON 2019

 

Fancy Runners

 You tube

 

Youtube

 

Organized The Chiang Mai Marathon Project

 


          การวิ่งมาราธอน เป็นอีกหนึ่งในกิจกรรม ซึ่งเมืองท่องเที่ยวใหญ่ๆ ทั่วโลกให้ความสำคัญและนิยมจัดขึ้น เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างถิ่นให้เดินทางเข้ามาร่วมกิจกรรมและท่องเที่ยวในเมืองของตัวเองอย่างได้ผล เช่น บอสตันมาราธอน, แอล.เอ.มาราธอน, ลอนดอนมาราธอน, ฮอนโนลูลูมาราธอน, ซีดนีย์มาราธอน, นิวยอร์คมาราธอน, โตเกียวมาราธอน, ปักกิ่งมาราธอน, ฮ่องกงมาราธอน, สิงคโปร์มาราธอน ฯลฯ ในประเทศไทยก็มีหลายจังหวัด จัดกิจกรรมวิ่งมาราธอนขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว
          เชียงใหม่มาราธอน เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่เกิดจากความคิดและลงมือทำของกลุ่มคนชาวเชียงใหม่กลุ่มเล็กๆ กลุ่มหนึ่ง ซึ่งเป็นศิษย์เก่าโรงเรียนเมตตาศึกษา (วัดเจดีย์หลวง) ที่มีใจรักในการวิ่งมาราธอนและมีประสบการณ์และความรู้ความสามารถในการจัดการแข่งขันวิ่งมาราธอนมากว่า 30 ปี ตลอดจนมีความสัมพันธ์อันดีกับวงการวิ่งมาราธอน ทั้งในและต่างประเทศ ได้เป็นผู้ริเริ่มจัดโครงการนี้ขึ้นโดยงบประมาณส่วนตัว แบบเศรษฐกิจพอเพียง
          เชียงใหม่มาราธอน มีปัจจัยพื้นฐานและจุดเด่นมากมาย ที่ทำให้นักวิ่งซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก สมัครล่วงหน้าและเพิ่มจำนวนมากขึ้นทุกปี โดยในการจัดครั้งที่ 7 ปี 2555 มีนักวิ่งนานาชาติเข้าร่วมการแข่งขัน 32 ประเทศ, ครั้งที่ 8 ปี 2556 มีนักวิ่งจากนานาชาติ เพิ่มขึ้นเป็น 38 ประเทศ, ครั้งที่ 9 เมื่อ 21 ธันวาคม 2557 มีผู้เข้าร่วมการแข่งขันล่วงหน้าทะลุ 3,200 คน จาก 39 ประเทศ คิดเป็น 57% หรือ 1,824 คน เป็นนักวิ่ง-นักท่องเที่ยว ที่บินข้ามน้ำข้ามทะเลมาจากต่างประเทศ และในการจัดครั้งที่ 10 เมื่อ 20 ธันวาคม 2559 ก็มีนักวิ่งสมัครล่วงหน้า 6,119 คน จาก 52 ประเทศ รวมนักวิ่งมวลชนในท่องถิ่นกว่า 1 พันคน รวมผู้ร่วมกิจกรรมมากถึง 7,200 คน โดยในการจัดการแข่งขันในปี 2559 ครั้งที่ 11 มีผู้สมัครมากกว่า 10,000 คน จาก 53 ประเทศ เป็นนักวิ่งชาวต่างชาติ 2,973 คน ครั้งที่ 12 มีผู้สมัครมากกว่า 10,000 คน จาก 55 ประเทศ เป็นนักวิ่งชาวต่างชาติ 2,846 คน และในปีที่ผ่านมา ครั้งที่ 13 มีผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันมากกว่า 11,000 คน จาก 54 ประเทศ โดยเป็นชาวต่างชาติ 2,926 คน 
ทำให้เชียงใหม่มาราธอน เป็นสนามวิ่งมาราธอนที่มีผู้สมัครชาวต่างชาติ บินข้ามน้ำข้ามทะเล มาร่วมการแข่งขันมากที่สุด ของสนามมาราธอนทั่วประเทศ ติดต่อกันมา 3 ปี

วัตถุประสงค์ของการจัดงาน

 เพื่อเป็นกิจกรรมสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงกีฬา Sports Tourism ตามนโยบายของรัฐบาล
 เพื่อเป็นหนึ่งในกิจกรรมเฉลิมฉลอง ๗๒๓ ปี การก่อตั้งเมืองเชียงใหม่ และพัฒนา เมืองเชียงใหม่สู่มรดกโลก
 เพื่อรณรงค์ให้คนเชียงใหม่และประชาชนคนไทย ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ด้วยการ เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ
 เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียง โดยใช้การวิ่งมาราธอนประเพณีนานาชาติ เป็นสื่อ
 นำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้หน่วยงานอันเป็นสาธารณะกุศล (การแพทย์-การศึกษา-สังคม และสิ่งแวดล้อม) ในจังหวัดเชียงใหม่แผนที่เส้นทางวิ่ง อาจมีการเปลี่ยนแปลง หากมีความจำเป็นมีรถบริการ ฟรี กลับจากเส้นชัย มาประตูท่าแพ  ตั้งแต่เวลา 06.00-10.30 น.
บริการรับฝากของที่จุดปล่อยตัว (ประตูท่าแพ) มารับที่เส้านชัย (พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวร) 42K&21K รับถ้วยรางวัล ณ เส้นชัย, บริการอาหารเช้า-เครื่องดื่ม-นวดคลายกล้ามเนื้อ ณ เส้นชัย, มีลานจอดรถสำหรับญาติมิตรไปรอรับนักวิ่ง

 

Update 13 ธันวาคม 2562นักวิ่งจาก 65 ชาติ สมัครเข้าร่วมการแข่งขันแล้ว 
Muang Thai Chiangmai Marathon 2019 (Update 15/11/2019)

Argentina Australia Austria Belgium
Afghanistan Bangladesh Bulgaria Belarus
American Brazilian Brunei Burmese
Bulgaria Switzerland Colombia Germany
Canadian Chinese French Hong Kong
Estonia Finland Guernsey Saint Barthélemy
Denmark Spain Hungary Israel
Ireland Iceland Kenya Macao
 Italy  Cambodia New Zealand Philippines
Japanese Finland Polish British
Laotian Nederland Singaporean South African
Chinese Taipei Thai Vietnamese South Korean
Mexico Namibia Pakistan Peru
Norwegian Indonesian Indian Belgian
Russian Macau Malaysian Maldivan
Sweden Réunion South Africa South Sudan
     
Portugal      


ถ้วยรางวัลเกียรติยศ / เงินรางวัล / เสื้อที่ระลึก / เหรียญผู้พิชิต / ประกาศเกียรติบัตร / อื่นๆ​

รายการ 42KM First42K 21K 10KM 3KM
ถ้วยรางวัล 1-5 กลุ่มอายุ 1-10 ช/ญ 1-5 กลุ่มอายุ 1-5 กลุ่มอายุ ละอ่อน 1-5
เงินรางวัล 1-5 กลุ่มอายุ 1-5 ช/ญ 1-5 กลุ่มอายุ 1-3 กลุ่มอายุ แฟนซี 1-5
เสื้อที่ระลึก (SIZE) เสื้อกล้าม เสื้อกล้าม เสื้อกล้าม เสื้อกล้าม เสื้อคอกลม
เสื้อ Finisher 42K - - -
Timing chip -
42K TOP100 - - -
เหรียญผู้พิชิต
ถุง Goodie Bag
ประกาศเกียรติบัตร -
ประกันอุบัติเหตุ
อาหาร-เครื่องดื่ม
           


เงินรางวัลผู้ชนะการแข่งขัน ทุกกลุ่มอายุ ชาย / หญิง

ชนะ 42K 42K/หน้าใหม่ 21K 10K แพนซี-3K/10K
อันดับ 1. 10,000 บาท 7,000 บาท 5,000 บาท 3,000 บาท 10,000 บาท
อันดับ 2. 8,000 บาท 5,000 บาท 4,000 บาท 2,000 บาท 3,000 บาท
อันดับ 3. 7,000 บาท 4,000 บาท 3,000 บาท 1,000 บาท 3,000 บาท
อันดับ 4. 6,000 บาท 3,000 บาท 2,000 บาท - 3,000 บาท
อันดับ 5. 5,000 บาท 2,000 บาท 2,000 บาท - 3,000 บาท
หมายเหตุ :
ผู้ที่ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 5.0 ของมูลค่าของรางวัล ตามประกาศกรมสรรพากร ทป.4/2528 เรื่องสั่งให้ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากรฯ
AGREEMENT
คำรับรองของผู้สมัคร

ข้าพเจ้าและผู้ร่วมสมัครทุกคน ยินดีเข้าร่วมกิจกรรมตามที่สมัครข้างต้นด้วยความเต็มใจ และจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ หากเกิดอันตราย หรือการบาดเจ็บแก่ตัวข้าพเจ้าและผู้สมัครทุกคนที่ข้าพเจ้าเป็นผู้สมัคร ทั้งก่อนและหลังการเข้าร่วมการแข่งขัน และข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ใช้ข้อมูลของข้าพเจ้าในการติดต่อ หรือจัดส่งข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์ เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ และ/หรือ สิทธิประโยชน์อื่นๆ แก่ข้าพเจ้า, อีกทั้งยินดีที่จะแสดงหลักฐาน เพื่อพิสูจน์อายุของตัวเอง ก่อนรับรางวัลชนะการแข่งขัน ต่อคณะผู้จัดการแข่งขัน