| YouTube 2011-2022 |

สนามวิ่งมาราธอนประเพณีนานาชาติเพื่อการท่องเที่ยว

เมืองไทย เชียงใหม่มาราธอน 2023
(ครั้งที่ 18)
วันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม 2566
ข่วงประตูท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่

New  เปิดรับสมัคร รอบปกติ 1 ก.ค. - 30 ก.ย.  New


เจ้าภาพร่วมจัดการแข่งขัน

             
 
Presented by


Conducted by


          จากสถานการณ์ โควิด-19 กว่า 3 ปีที่ผ่านมา ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวทั่วโลก แม้ประเทศไทยจะผ่านเหตุการณ์โรคระบาดและภัยธรรมชาติมานับครั้งไม่ถ้วน แต่ต้องยอมรับว่าครั้งนี้ รุนแรงมากที่สุด การท่องเที่ยวของประเทศเริ่มกลับมาแบบค่อยเป็นค่อยไป และแน่นอนที่สุด ทุกจังหวัด ทุกเมือง ทุกประเทศ ทั่วโลก ทั้งภาครัฐและเอกชน ต่างก็มุ่งเน้นจัดกิจกรรมต่างๆ ขึ้นมากมายเพื่อดึงดูดนักเดินทางจากทั่วโลก ให้เดินทางมายังพื้นที่เป้าหมาย

       อย่างไรก็ตาม ท่ามกลางวิกฤติประเทศไทยก็สามารถพิสูจน์ให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการควบคุมการแพร่ระบาดจนได้รับการยอมรับในระดับโลก ทำให้คนเชื่อมั่นอยากเดินทางมาประเทศไทย จุดขายเรื่องความปลอดภัย การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ โดยเฉพาะการวิ่งมาราธอนในเมืองท่องเที่ยวสำคัญ ที่มีความสะดวกทั้งในด้านการเดินทาง โรงแรมที่พัก สถานที่ท่องเที่ยวมากมายหลากหลายรูปแบบ จึงเป็นตัวชูโรงด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยหลังโควิด อีกหนึ่งจุดขายคือ เรื่องความคุ้นเคย ทั้งด้านศิลปะ วัฒนธรรม อาหาร ตลอดจนจุดขายเรื่องความสวยงามของทั้งธรรมชาติ ที่ได้รับการฟื้นฟู และน้ำใจของคนไทยในการช่วยเหลือเกื้อกูล ก็เป็นอีกจุดขายของการท่องเที่ยว

       กีฬามวลชน วิ่งมาราธอน เป็นการรวมตัวของกลุ่มคนที่ผู้ที่มีวินัย ดูแลตัวเองด้วยการออกกำลังกายฝึกซ้อมร่างกายเป็นประจำ ควบคุมการทานอาหารที่ดีมีประโยชน์ การพักผ่อนที่ดี เป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรง โดยนักวิ่งกว่า 95% ที่เข้าร่วมกิจกรรม ไม่ได้มุ่งเน้นเพื่อชัยชนะ แต่จะแข่งขันกับตัวเอง เป็นกีฬาที่ไม่ใช้อุปกรณ์ร่วมกัน ไม่มีการปะทะ เป็นกีฬาที่น่าเบื่อสำหรับคนดูจึงมีคนดูค่อนข้างน้อย ไม่มีการพนันขันต่อ มีแต่การกุศล

       ที่ผ่านมากว่า 3 ปี รายการวิ่งมาราธอนประเพณีนานาชาติเพื่อการท่องเที่ยว "เมืองไทย-เชียงใหม่มาราธอน" เป็นรายการวิ่งมาราธอน เพียงหนึ่งเดียวของประเทศ ที่ได้จัดกิจกรรมขึ้นต่อเนื่องตามกำหนดวันได้ทุกปี แม้จะประสบกับปัญหาต่างๆ มากมายหลายด้าน แต่ก็ยังได้จัดขึ้น ภายใต้มาตรการความปลอดภัย Running New Normal

 


Youtube 2022

Click to view youtube

Youtube 2021

Click to view youtube

Youtube 2020

Click to view youtube

ประเภทของการแข่งขัน


MARATHON 42.195 Km.
ปล่อยตัว 03.00 น. Cut Off 7 ชั่วโมง
จุดเริ่มต้น ณ ข่วงประตูท่าแพ
เข้าเส้นชัย ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช อ.แม่ริม
มีรถรับนักวิ่งกลับมาประตูท่าแพ ฟรี.
แบ่งกลุ่มอายุการแข่งขันดังนี้

ชาย หญิง
มาราธอนหน้าใหม่ Open มาราธอนหน้าใหม่ Open
อายุ 18-39 ปี อายุ 18-39 ปี
อายุ 40-49 ปี อายุ 40-49 ปี
อายุ 50-59 ปี อายุ 50 ปีขึ้นไป
อายุ 60 ปีขึ้นไป  
*** มาราธอนหน้าใหม่ หมายถึง นักวิ่งชาวไทย ที่ยังไม่เคยลง สนามมาราธอน หรือสนามเทรล ระยะทาง 42.195 กม. หรือ ระยะทางที่มากกว่าแม้แต่ครั้งเดียวในชีวิตนี้ นับถึงวันที่ 17 ธันวาคม 2566, เชียงใหม่มาราธอน เป็นผู้ริเริ่มจัดวิ่งประเภทมาธอนหน้าใหม่ขึ้นครั้งแรก ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2006 นโยบายในการจัดประเภทนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมนักวิ่งมาราธอนชาวไทยหน้าใหม่ ห้ามสมัครให้ชาวต่างชาติ โดยเด็ดขาด

HALF MARATHON 21.1 Km.
ปล่อยตัว 04.00 น. Cut Off 3.30 ชั่วโมง
จุดเริ่มต้น ณ ข่วงประตูท่าแพ
เข้าเส้นชัย ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช อ.แม่ริม
มีรถรับนักวิ่งกลับมาประตูท่าแพ ฟรี.
แบ่งกลุ่มอายุการแข่งขันดังนี้

ชาย หญิง
อายุไม่เกิน 29 ปี อายุไม่เกิน 29 ปี
อายุ 30-39 ปี อายุ 30-39 ปี
อายุ 40-49 ปี อายุ 40-49 ปี
อายุ 50-59 ปี อายุ 50 ปีขึ้นไป
อายุ 60 ปีขึ้นไป  

MINI MARATHON 10 Km.
ปล่อยตัว 05.00 น. Cut Off 1.30 ชั่วโมง
จุดเริ่มต้นและเส้นชัย ณ ข่วงประตูท่าแพ
แบ่งกลุ่มอายุการแข่งขันดังนี้

ชาย หญิง
อายุไม่เกิน 15 ปี อายุไม่เกิน 15 ปี
อายุ 16-29 ปี อายุ 16-29 ปี
อายุ 30-39 ปี อายุ 30-39 ปี
อายุ 40-49 ปี อายุ 40-49 ปี
อายุ 50 ปีขึ้นไป อายุ 50 ปีขึ้นไป

MUANG THAI SMILE RUN 3 Km.
ปล่อยตัว 05.15 น.
จุดเริ่มต้นและเส้นชัย ณ ข่วงประตูท่าแพ
แบ่งออกเป็น 3 ประเภทกิจกรรม

# ประเภท หมายเหตุ
1 เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ ฟันรัน ไม่มีการแข่งขัน
2 ล่นละอ่อนต่อนแต่น อายุไม่เกิน 12 ปี ชาย/หญิง มีถ้ายรางวัล 1-5 แยก ชาย-หญิง
3 นักวิ่งแฟนซี (Concept จะแจ้งให้ทราบ 1 ต.ค.) มีเงินรางวัล 1-5


มาราธอนหน้าใหม่ หมายถึง นักวิ่งชาวไทย ที่ยังไม่เคยลง สนามมาราธอน หรือสนามเทรล ระยะทาง 42.195 กม. หรือ ระยะทางที่มากกว่าแม้แต่ครั้งเดียวในชีวิตนี้ นับถึงวันที่ 17 ธันวาคม 2566, เชียงใหม่มาราธอน เป็นผู้ริเริ่มจัดวิ่งประเภทมาธอนหน้าใหม่ขึ้นครั้งแรก ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2006 นโยบายในการจัดประเภทนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมนักวิ่งมาราธอนชาวไทยหน้าใหม่ ห้ามสมัครให้ชาวต่างชาติ โดยเด็ดขาด

 

 

นักวิ่งแฟนซี ที่จะเข้าร่วมการประกวด ควรลงวิ่งในระยะ 3 กม. หรือ 10 กม. เท่านั้น เพราะหากวิ่งในระยะที่ไกลกว่านี้ อาจกลับมาเข้าร่วมประกวดในรอบตัดสิน ที่ข่วงประตูท่าแพไม่ทันเวลา แต่หากแต่งแฟซีเพื่อความสนุก เชิญวิ่งได้ทุกระยะทาง

 

 

ประเภท ล่นละอ่อนต่อนแต่น  / KIDS RUN  มีการแข่งขัน มีถ้ายรางวัล 1-5 ชาย และ 1-5 หญิง นักวิ่งอายุต้องไม่เกิน 12 ปี นับโดย ปี พ.ศ.เกิด ลบด้วยปี พ.ศ. 2566 เท่านั่น ส่วนเด็กๆที่อายุเกินกว่านี้ สามารถสมัครลงวิ่งได้ในประเภท Fun Run โดยไม่มีการแข่งขันเพื่อความเป็นเลิศ

 

 

บริการรถสองแถว (สี่ล้อแดง) ฟรี. กลับจากเส้นชัย พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวร นักวิ่งมาราธอน และฮาล์ฟมาราธอน กลับมาส่งที่ สี่แยกตลาดสมเพชร (ด้านเหนือประตูท่าแพ)  ตั้งแต่เวลา 06.30-10.30 น. บริการรับฝากของ 42K และ 21K ณ หลังจุดปล่อยตัวที่ประตูท่าแพ ก่อนปล่อยตัวนักวิ่ง โดยรถสองแถวจะนำของฝากไปไว้ที่เส้นชัยรอท่านไปรับ,  นักวิ่ง 42K และ  21K รับถ้วยรางวัล , อาหารเช้า-เครื่องดื่ม-นวดคลายกล้ามเนื้อ ณ หลังเส้นชัย, มีลานจอดรถสำหรับญาติมิตรไปรอรับนักวิ่ง

 

 


ถ้วยรางวัล / เงินรางวัล / เสื้อที่ระลึก / เหรียญผู้พิชิต / ประกาศเกียรติบัตร / อื่นๆ

รายการ 42K First42K 21K 10K 3K
ถ้วยรางวัล 1-5 กลุ่มอายุ 1-5 ชาย/หญิง 1-5 กลุ่มอายุ 1-5 กลุ่มอายุ 1-5 ละอ่อนต่อนแต่น
เงินรางวัล 1-5 กลุ่มอายุ 1-5 ชาย/หญิง 1-5 Over All 1-5 Over All Fancy 1-5
เสื้อที่ระลึก เสื้อกล้าม เสื้อกล้าม เสื้อกล้าม เสื้อกล้าม เสื้อคอกลม
เสื้อ Finisher 42K - - -
Timing chip -
42K Top100 ชาย/หญิง - - - -
เหรียญผู้พิชิต
ถุง Goodie Bag
ประกาศเกียรติบัตร -
ประกันอุบัติเหตุ
อาหาร-เครื่องดื่ม Set
           

เงินรางวัลผู้ชนะการแข่งขัน

อันดับ 42K 42K หน้าใหม่ 21K 10K Fancy
  ทุกกลุ่มอายุ ชายไทย / หญิงไทย Over All Over All ไม่แบ่งเพศ
1. 7,000.- 5,000.- 5,000.- 3,000.- 5,000.-
2. 5,000.- 4,000.- 4,000.- 2,500.- 4,000.-
3. 4,000.- 3,000.- 3,000.- 2,000.- 3,000.-
4. 3,000.- 2,000.- 2,000.- 1,500.- 2,000.-
5. 3,000.- 2,000.- 2,000.- 1,500.- 1,500.-
หมายเหตุ
Arrow ผู้ที่ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 5.0 ของมูลค่าของรางวัล ตามประกาศกรมสรรพากร ทป.4/2528 ตามมาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากรฯ
Arrow การรับเงินรางวัล หลังจากฝ่ายจัดการแข่งขันได้ตรวจสอบภาพถ่าย และ VDO การแข่งขันแล้ว, ผู้ชนะการแข่งขันต้องรอรับด้วยตนเองเท่านั้น ห้ามฝากผู้อื่นรับรางวัล
Arrow นักวิ่งผู้ชนะการแข่งขัน ต้องเตรียมบัตรประชาชน และส่งมอบให้กรรมการ หลังจากประกาศผลการแข่งขัน
Arrow ห้ามการซื้อ-ขาย-โอน BIB ต่อไปให้บุคคลอื่น โดยเด็ดขาด การนำ BIB ของผู้อื่นมาวิ่ง คณะกรรมการขอตัดสิทธิ์ในการรับรางวัลทุกชนิด

39 ประเทศ สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน
เมืองไทย-เชียงใหม่มาราธอน 2023 (ครั้งที่ 18)

Canada China France Germany
Hong Kong India Indonesia Israel
Japan Kenya Laos Macao
Malaysia Mongolia Myanmar Netherlands
New Zealand Norway Philippines Singapore
South Korea Spain Sweden Switzerland
Chinese Taipei Thailand UK USA
Afghanistan Cambodia Ireland Lithuania
 
Russia Belgium South Africa Finland
 
Italy Luxembourg Australia Up Date 30 AUG 2023

ค่าสมัครสำหรับนักวิ่งชาวไทย

ประเภทระยะทาง ค่าสมัครปกติ
1 ก.ค. - 30 ก.ย.
สมัครล่าช้า
1-31 ต.ค.
มาราธอน 1,200.- 1,500.-
มาราธอนหน้าใหม่ (เฉพาะคนไทย) 1,100.- ปิดรับสมัคร
ฮาล์ฟมาราธอน 900.- 1,000.-
มินิมาราธอน 600.- 700.-
สไมล์รัน/แฟนซี 500.- 600.-
ละอ่อนต่อนแต่น 400.- 500.-
No BIB No Run ห้ามการ ซื้อ-ขาย-โอน BIB ต่อไปให้บุคคลอื่นโดยเด็ดขาด

EXPO DAY
กำหนดวัน รับเสื้อ-เบอร์วิ่ง-Chip


วันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2566 เวลา 10.00-19.00 น.
สำหรับนักวิ่งในเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียง
วันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2566  เวลา 10.00-19.00 น.
สำหรับนักวิ่งต่างจังหวัดที่เดินทางมาไกล
ณ สถานที่จัดงาน ข่วงประตูท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่
โปรดนำ บัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง หรือข้อมูลการสมัครบนโทรศัพท์มือถือ หรือหลักฐานการชำระเงิน 
ไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่
*** ไปรับแทนคนอื่น ต้องแสดงหลักฐานของผู้สมัครครบถ้วน พร้อมแสดงบัตรประชาชนของคนมารับแทน ต่อเจ้าหน้าที่ ***


JOG&JOY ฝ่ายจัดการแข่งขัน โทร. 02 721 6008-9 (09.00-17.00 น.) เสาร์-อาทิตย์ ปิดทำการ
Mobile : 098 824 1317, 086 391 8434
E-mail: cs@JogAndJoy.run


่JogAndJoy.Run

JogAndJoy.Run

คำรับรองของผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน

ข้าพเจ้าและผู้ร่วมสมัครทุกคนยินดีเข้าร่วมกิจกรรมตามที่สมัครข้างต้นด้วยความเต็มใจ และจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ หากเกิดอันตราย
หรือการบาดเจ็บแก่ตัวข้าพเจ้าและผู้สมัครทุกคนที่ข้าพเจ้าเป็นผู้สมัคร ทั้งก่อนและหลังการเข้าร่วมการแข่งขัน
ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ใช้ข้อมูลของข้าพเจ้าในการติดต่อ
หรือจัดส่งข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์ เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ และ/หรือ สิทธิประโยชน์อื่นๆ แก่ข้าพเจ้า
อีกทั้งยินดีที่จะแสดงหลักฐาน เพื่อพิสูจน์อายุของตัวเอง ก่อนรับรางวัลชนะการแข่งขัน ต่อคณะผู้จัดการแข่งขัน
ข้าพเจ้ายินยอมให้คณะผู้จัดงาน นำภาพถ่าย หรือ VDO / YouTube ในการแข่งขันของข้าพเจ้าและผู้ร่วมทีมทุกคน
ไปใช้ในการประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันได้

สมัคร Online ผ่านระบบรับสมัคร JogAndJoy.Run

REGISTRATION OPEN
1 ก.ค. - 30 ก.ย. 
66

New

ส่งหลักฐานการโอนเงินทางธนาคาร
ตรวจสอบสถานะการสมัครและการชำระเงิน


สมัครแล้วไม่โอนเงินภายใน 3 วัน ถือว่าสละสิทธ์ โอนเงินแล้วแต่ไม่ส่งหลักฐานเข้าระบบ ถือว่าสละสิทธิ์
ผู้สมัครจะสามารถเข้าไปตรวจสอบ รายชื่อ/สถานะการชำระเงินได้ หลังจากสมัครและส่งรูปภาพใบโอนเงินเข้ามาในระบบ
โอนเงินค่าสมัครทางธนาคาร โปรดส่งหลักฐานการชำระเงินเข้าระบบการรับสมัครภายใน 3 วันหลังจากการลงทะเบียนสำเร็จ
ชำระค่าสมัครด้วยบัตรเครดิตผ่าน 2C2p ผู้สมัครไม่ต้องส่งเอกสารใดๆ
หลังจากลงทะเบียนและชำระเงินค่าสมัครผ่านบัตรเครดิตสำเร็จแล้ว
ผู้สมัครจะได้รับอีเมลตอบรับการชำระเงินจาก 2C2p ทันที

e-mail : cs@jogandjoy.run


MAIN SPONSOR

      
CO SPONSOR
       
PARTNER CHIPS
            
   

ท่องเที่ยวเชียงใหม่
Hotel in Chiang Mai
Flight schedule inbound and outbound Chiang Mai Airport (CNX)
จองโรงแรมที่พักผ่าน
agoda  l  booking.com  l  traveloka  l

การเดินทางไปเชียงใหม่

เครื่องบิน l รถไฟ l รถทัวร์สถานที่จอดรถยนต์ส่วนบุคคล ฟรี สำหรับผู้ร่วมงาน
เมืองไทย-เชียงใหม่มาราธอน 2023
เช้าวันแข่งขัน 17 ธันวาคม 2566
เวลา 02.00-11.00 น. มีดังนี้


1. โรงเรียนเมตตาศึกษา, ถนนพระปกเกล้าหน้าวัดเจดีย์หลวง เข้าทางประตูเชียงใหม่
2. ลานหน้าโรงแรมอโนดาต และข้าง รร.พุทธิโสภณ เข้าทางประตูเชียงใหม่

3. ถนนราชดำเนิน (สี่แยกกลางเวียง ถึง หน้าวัดพระสิงห์) 
4. ถนนราชวิถี ข้าง-หลัง ศาลากลางหลังเก่า (ที่ไม่ใช่เส้นทางวิ่ง)
5. โครงการกาแลไนท์บาซาร์ (ห่างจากประตูท่าแพ 1 กม.) จอดได้ 100 คัน
6. โครงการไนท์บาซาร์เชียงใหม่ (ห่างจากประตูท่าแพ 900 เมตร) จอดได้ 50 คัน
7. โครงการเดอะพลาซ่า (ห่างจากประตูท่าแพ 900 เมตร) จอดได้ 50 คัน

 ***โปรดสแกนที่ QR Code แต่ละแห่งเพื่อดูแผนที่ลานจอดรถ