| YouTube 2011-2022 |


สนามวิ่งมาราธอนประเพณีนานาชาติเพื่อการท่องเที่ยว
ต๊ะต่อนยอน Marathon Soft Power 


เมืองไทยเชียงใหม่มาราธอน 2024
(ครั้งที่ 19)
วันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม 2567
ณ ข่วงประตูท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่

New เปิดรับสมัครรอบปกติ New


เจ้าภาพร่วมจัดการแข่งขัน

             
 
Presented by


Conducted by

เชียงใหม่
หนึ่งในจุดหมายยอดนิยมของนักท่องเที่ยวทั่วโลก
          ด้วยธรรมชาติที่สวยงามผสมผสานกับวัฒนธรรมล้านนาและสีสันของความร่วมสมัยอย่างลงตัว เชียงใหม่จึงเป็นจังหวัดที่มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติหลั่งไหลเข้ามาจำนวนมากปีละหลายล้านคน
          การวิ่งมาราธอน เป็นอีกหนึ่งในกิจกรรม ซึ่งเมืองท่องเที่ยวใหญ่ๆ ทั่วโลก ให้ความสำคัญและนิยมจัดขึ้น เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างถิ่นให้เดินทางเข้ามาร่วมกิจกรรมและท่องเที่ยวในเมืองของตัวเองอย่างได้ผล เช่น บอสตันมาราธอน, แอล.เอ.มาราธอน, ลอนดอนมาราธอน, ซีดนีย์มาราธอน, นิวยอร์คมาราธอน, โตเกียวมาราธอน, ปักกิ่งมาราธอน, ฮ่องกงมาราธอน, สิงคโปร์มาราธอน ฯลฯ ในประเทศไทยมีหลายจังหวัดได้จัดกิจกรรมวิ่งมาราธอนมากขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว
          เชียงใหม่มาราธอน หรือ เมืองไทย-เชียงใหม่มาราธอน โครงการวิ่ง ต๊ะต่อนยอน Marathon Soft Power เพื่อการท่องเที่ยว (No Elite No Label) สนามมาราธอนที่มีนักวิ่งชาวต่างชาติ บินข้ามน้ำข้ามทะเลมาร่วมวิ่งมากที่สุด โดยมีกำหนดจัดขึ้นทุกวันอาทิตย์ก่อนวันอาทิตย์สุดท้ายสิ้นปี เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่เกิดจากความร่วมมือของภาครัฐและเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่จัดขึ้น จากสนามวิ่งเล็กๆ และค่อยๆพัฒนามาอย่างต่อเนื่องกว่า 18 ปี โดยมีปัจจัยพื้นฐานและจุดเด่นมากมายของเมืองเชียงใหม่เป็นจุดขาย อาทิ สถานที่ท่องเที่ยวมากมายและหลากหลาย การเดินทางที่สะดวกทุกรูปแบบ โรงแรมที่พักที่มากมาย ตลอดจนอัธยาศัยไมตรีการต้อนรับแขกผู้มาเยือนของคนเชียงใหม่ ดังคำกล่าวที่ว่า “ยินดียิ่งแล้ว แขกแก้วมาเยือน หื้อได้แม้นเหมือนดังเฮือนท่านเจ้า” ทำให้นักวิ่งซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก สมัครเข้าร่วมการแข่งขันเพิ่มจำนวนมากขึ้นทุกปี โดยในการจัดครั้งที่ 11 มีผู้สมัครกว่า 10,000 คน จาก 53 ประเทศ เป็นนักวิ่งชาวต่างชาติ 2,973 คน ทำให้เชียงใหม่มาราธอน เป็นสนามวิ่งมาราธอนที่มีผู้สมัครเป็นชาวต่างชาติมากที่สุดของสนามมาราธอนทั่วประเทศไทย (จากการเปิดเผยของ ททท.) และยังคงรักษาแชมป์ผู้สมัครชาวต่างชาติมากอันดับ 1 ต่อมาอีกหนึ่งปี ในการจัดครั้งที่ 12 ในปี พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมาด้วยผู้สมัคจำนวน 10,500 คน จาก 55 ประเทศ เป็นนักวิ่งชาวต่างชาติ 2,846 คน โดยในการจัด เมืองไทย-เชียงใหม่มาราธอน 2024 (ครั้งที่ 19) ในปีนี้ คาดว่าจะมี นักวิ่ง/นักท่องเที่ยวจากทั่วโลก บินข้ามน้ำข้ามทะเลมาสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน มากว่า 2,000 คน


Arrow ตรวจสอบเที่ยวบิน ไปเชียงใหม่ New
Arrow รถไฟไปเชียงใหม่ New
Arrow รถทัวร์ นครชัยแอร์ ไปเชียงใหม่ New


Youtube 2023

Click to view youtube

Youtube 2022

Click to view youtube

Youtube 2021

Click to view youtube


MAIN SPONSOR

      
CO SPONSOR
    

   
PARTNER CHIPS
         

 

ประเภทของการแข่งขัน


MARATHON 42.195 Km.
ปล่อยตัว 03.00 น. Cut Off 7 ชั่วโมง
จุดเริ่มต้น ณ ข่วงประตูท่าแพ
เข้าเส้นชัย ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช อ.แม่ริม
บริการรถรับนักวิ่งกลับมาที่ประตูท่าแพ ฟรี.
แบ่งกลุ่มอายุการแข่งขันดังนี้

ชาย หญิง
มาราธอนหน้าใหม่ Open มาราธอนหน้าใหม่ Open
อายุ 18-39 ปี อายุ 18-39 ปี
อายุ 40-49 ปี อายุ 40-49 ปี
อายุ 50-59 ปี อายุ 50 ปีขึ้นไป
อายุ 60 ปีขึ้นไป  
* มาราธอนหน้าใหม่ เฉพาะนักวิ่งชาวไทยที่ยังไม่เคยลง สนามมาราธอน หรือสนามเทรล ระยะทาง 42.195 กม. หรือ ระยะทางที่มากกว่าแม้แต่ครั้งเดียวในชีวิตนี้ นับถึงวันที่ 22 ธันวาคม 2567
* เชียงใหม่มาราธอน เป็นผู้ริเริ่มจัดวิ่งประเภทมาธอนหน้าใหม่ขึ้นครั้งแรก ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2006 นโยบายในการจัดประเภทนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมนักวิ่งมาราธอนชาวไทยหน้าใหม่ ห้ามสมัครให้ชาวต่างชาติ โดยเด็ดขาด

HALF MARATHON 21.1 Km.
ปล่อยตัว 04.00 น. Cut Off 3.30 ชั่วโมง
จุดเริ่มต้น ณ ข่วงประตูท่าแพ
เข้าเส้นชัย ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช อ.แม่ริม
บริการรถรับนักวิ่งกลับมาที่ประตูท่าแพ ฟรี.
แบ่งกลุ่มอายุการแข่งขันดังนี้

ชาย หญิง
อายุไม่เกิน 29 ปี อายุไม่เกิน 29 ปี
อายุ 30-39 ปี อายุ 30-39 ปี
อายุ 40-49 ปี อายุ 40-49 ปี
อายุ 50-59 ปี อายุ 50 ปีขึ้นไป
อายุ 60 ปีขึ้นไป  

MINI MARATHON 10 Km.
ปล่อยตัว 05.00 น. Cut Off 1.30 ชั่วโมง
จุดเริ่มต้นและเส้นชัย ณ ข่วงประตูท่าแพ
แบ่งกลุ่มอายุการแข่งขันดังนี้

ชาย หญิง
อายุไม่เกิน 15 ปี อายุไม่เกิน 15 ปี
อายุ 16-29 ปี อายุ 16-29 ปี
อายุ 30-39 ปี อายุ 30-39 ปี
อายุ 40-49 ปี อายุ 40-49 ปี
อายุ 50 ปีขึ้นไป อายุ 50 ปีขึ้นไป

MUANG THAI SMILE RUN 3 Km.
ปล่อยตัว 05.15 น.
จุดเริ่มต้นและเส้นชัย ณ ข่วงประตูท่าแพ
แบ่งออกเป็น 3 ประเภทกิจกรรม

# ประเภท หมายเหตุ
1 เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ ไม่มีการแข่งขัน
2 ล่นละอ่อนต่อนแต่น อายุไม่เกิน 12 ปี ชาย/หญิง มีถ้ายรางวัล 1-5 แยก ชาย-หญิง
3 นักวิ่งแฟนซี (Concept ปีนี้จะแจ้งให้ทราบ 1 พ.ย.) มีเงินรางวัล 1-5
    *การคำนวนอายุของผู้สมัครทุกประเภทระยะทาง เอาปี พ.ศ. 2567 ลบด้วย ปี พ.ศ. เกิดของนักวิ่งถ้วยรางวัล / เงินรางวัล / เสื้อที่ระลึก / เหรียญผู้พิชิต / ประกาศเกียรติบัตร / อื่นๆ

รายการ 42K First42K 21K 10K 3K
ถ้วยรางวัล 1-5 กลุ่มอายุ 1-5 ชาย/หญิง 1-5 กลุ่มอายุ 1-5 กลุ่มอายุ 1-5 ละอ่อนต่อนแต่น
เงินรางวัล 1-5 กลุ่มอายุ 1-5 ชาย/หญิง 1-5 Over All 1-5 Over All Fancy 1-5
เสื้อที่ระลึก เสื้อกล้าม เสื้อกล้าม เสื้อกล้าม เสื้อกล้าม เสื้อคอกลม
เสื้อ Finisher 42K - - -
Timing chip -
42K Top100 ชาย/หญิง - - - -
เหรียญผู้พิชิต
ถุง Goodie Bag
ประกาศเกียรติบัตร -
ประกันอุบัติเหตุ
อาหาร-เครื่องดื่ม Set
           

เงินรางวัลผู้ชนะการแข่งขัน

อันดับ 42K 42K หน้าใหม่ 21K 10K Fancy
  ทุกกลุ่มอายุ ชายไทย / หญิงไทย Over All Over All ไม่แบ่งเพศ
1. 7,000.- 5,000.- 5,000.- 3,000.- 5,000.-
2. 5,000.- 4,000.- 4,000.- 2,500.- 4,000.-
3. 4,000.- 3,000.- 3,000.- 2,000.- 3,000.-
4. 3,000.- 2,000.- 2,000.- 1,500.- 2,000.-
5. 3,000.- 2,000.- 2,000.- 1,500.- 1,500.-
หมายเหตุ
Arrow ผู้ที่ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 5.0 ของมูลค่าของรางวัล ตามประกาศกรมสรรพากร ทป.4/2528 ตามมาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากรฯ
Arrow การรับเงินรางวัล หลังจากฝ่ายจัดการแข่งขันได้ตรวจสอบภาพถ่าย และ VDO การแข่งขันแล้ว, ผู้ชนะการแข่งขันต้องรอรับด้วยตนเองเท่านั้น ห้ามฝากผู้อื่นรับรางวัล
Arrow นักวิ่งผู้ชนะการแข่งขัน ต้องเตรียมบัตรประชาชน และส่งมอบให้กรรมการ หลังจากประกาศผลการแข่งขัน
Arrow ห้ามการซื้อ-ขาย-โอน BIB ต่อไปให้บุคคลอื่น โดยเด็ดขาด การนำ BIB ของผู้อื่นมาวิ่ง คณะกรรมการขอตัดสิทธิ์ในการรับรางวัลทุกชนิด

อัตราค่าสมัคร สำหรับนักวิ่งชาวไทย

ประเภทระยะทาง สมัครรอบปกติ สมัครล่าช้า
วัน/เดือน/ปี 13 มิ.ย.-30 ก.ย. 1-30 ต.ค.
มาราธอน 1,200 บาท 1,500 บาท
มาราธอนหน้าใหม่ (เฉพาะคนไทย) 1,100 บาท ปิดรับสมัคร
ฮาล์ฟมาราธอน 900 บาท 1,000 บาท
มินิมาราธอน 600 บาท 700 บาท
สไมล์รัน 3K/แฟนซี 500 บาท 600 บาท
ละอ่อนต่อนแต่น 400 บาท 500 บาท
     

มาราธอนหน้าใหม่ หมายถึง นักวิ่งชาวไทย ที่ยังไม่เคยลง สนามมาราธอน หรือสนามเทรล ระยะทาง 42.195 กม. หรือ ระยะทางที่มากกว่าแม้แต่ครั้งเดียวในชีวิตนี้ นับถึงวันที่ 22 ธันวาคม 2567, เชียงใหม่มาราธอน เป็นผู้ริเริ่มจัดวิ่งประเภทมาธอนหน้าใหม่ขึ้นครั้งแรก ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2006 นโยบายในการจัดประเภทนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมนักวิ่งมาราธอนชาวไทยหน้าใหม่ ห้ามสมัครให้ชาวต่างชาติ โดยเด็ดขาด

 

 

นักวิ่งแฟนซี ที่จะเข้าร่วมการประกวด ควรลงวิ่งในระยะ 3 กม. หรือ 10 กม. เท่านั้น เพราะหากวิ่งในระยะที่ไกลกว่านี้ อาจกลับมาเข้าร่วมประกวดในรอบตัดสิน ที่ข่วงประตูท่าแพไม่ทันเวลา แต่หากแต่งแฟซีเพื่อความสนุก เชิญวิ่งได้ทุกระยะทาง

 

 

ประเภท ล่นละอ่อนต่อนแต่น  / KIDS RUN  มีการแข่งขัน มีถ้ายรางวัล 1-5 ชาย และ 1-5 หญิง นักวิ่งอายุต้องไม่เกิน 12 ปี นับโดย ปี พ.ศ.เกิด ลบด้วยปี พ.ศ. 2567 เท่านั่น ส่วนเด็กๆที่อายุเกินกว่านี้ สามารถสมัครลงวิ่งได้ในประเภท Fun Run โดยไม่มีการแข่งขันเพื่อความเป็นเลิศ

 

 

บริการรถสองแถว (สี่ล้อแดง) ฟรี. กลับจากเส้นชัย พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวร นักวิ่งมาราธอน และฮาล์ฟมาราธอน กลับมาส่งที่ สี่แยกตลาดสมเพชร (ด้านเหนือประตูท่าแพ)  ตั้งแต่เวลา 06.30-10.30 น. บริการรับฝากของ 42K และ 21K ณ หลังจุดปล่อยตัวที่ประตูท่าแพ ก่อนปล่อยตัวนักวิ่ง โดยรถสองแถวจะนำของฝากไปไว้ที่เส้นชัยรอท่านไปรับ,  นักวิ่ง 42K และ  21K รับถ้วยรางวัล , อาหารเช้า-เครื่องดื่ม-นวดคลายกล้ามเนื้อ ณ หลังเส้นชัย, มีลานจอดรถสำหรับญาติมิตรไปรอรับนักวิ่ง

 

 


52 ประเทศ สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน
เมืองไทย-เชียงใหม่มาราธอน 2023 (ครั้งที่ 18)

Australia Austria Belgium Cambodia
Canada China Denmark Finland
France Germany Hong Kong Hungary
India Indonesia Ireland Israel
Italy Japan Kenya Laos
Latvia Lithuania Luxembourg Macao
Malaysia Maldives Mongolia Myanmar
Netherlands New Zealand Norway Philippines
Poland Puerto Rico Russia Saint Lucia
Singapore Slovakia South Africa South Korea
Spain Sweden Switzerland Chinese Taipei
Thailand UK Ukraine USA
Vietnam Brazil Cyprus UAE
      Up Date 31 OCT 2023

TOP 10 COUNTRIES REGISTERED PARTICIPATE 2023

NO COUNTRIES RUNNERS
1 Malaysia 314
2 China 311
3 South Korea 96
4 Japan 94
5 USA 79
6 Singapore 62
7 UK 60
8 Hong Kong 48
9 Chinese Taipei 30
10 France 29
    Update 31 OCT

EXPO DAY
กำหนดวัน รับเสื้อ-เบอร์วิ่ง-Chip


20-21 ธันวาคม 2567
เวลา 10.00-19.00 น.
ณ ข่วงประตูท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่

โปรดนำ บัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง หรือข้อมูลการสมัครบนโทรศัพท์มือถือ หรือหลักฐานการชำระเงิน 
ไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่
รับแทนคนอื่น ต้องแสดงหลักฐานของผู้สมัครครบถ้วน พร้อมแสดงบัตรประชาชนของคนมารับแทน ต่อเจ้าหน้าที่

รายการนี้ไม่มีบริการจัดส่งเสื้อ-เบอร์วิ่งทางไปรษณีย์


JOG&JOY ฝ่ายจัดการแข่งขัน โทร. 02 721 6008-9 (09.00-17.00 น.) เสาร์-อาทิตย์ ปิดทำการ
Mobile : 098 824 1317, 086 391 8434
E-mail: cs@JogAndJoy.run


่JogAndJoy.Run
JogAndJoy.Run

คำรับรองของผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน

ข้าพเจ้าและผู้ร่วมสมัครทุกคนยินดีเข้าร่วมกิจกรรมตามที่สมัครข้างต้นด้วยความเต็มใจ และจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ หากเกิดอันตราย
หรือการบาดเจ็บแก่ตัวข้าพเจ้าและผู้สมัครทุกคนที่ข้าพเจ้าเป็นผู้สมัคร ทั้งก่อนและหลังการเข้าร่วมการแข่งขัน
ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ใช้ข้อมูลของข้าพเจ้าในการติดต่อ
หรือจัดส่งข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์ เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ และ/หรือ สิทธิประโยชน์อื่นๆ แก่ข้าพเจ้า
อีกทั้งยินดีที่จะแสดงหลักฐาน เพื่อพิสูจน์อายุของตัวเอง ก่อนรับรางวัลชนะการแข่งขัน ต่อคณะผู้จัดการแข่งขัน
ข้าพเจ้ายินยอมให้คณะผู้จัดงาน นำภาพถ่าย หรือ VDO / YouTube ในการแข่งขันของข้าพเจ้าและผู้ร่วมทีมทุกคน
ไปใช้ในการประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันได้

New
เปิดรับสมัคร


โอนเงินค่าสมัครทางธนาคาร
ต้องส่งหลักฐานการชำระเงินเข้าระบบการรับสมัครภายใน 3 วันหลังจากการลงทะเบียนสำเร็จ

ลงทะเบียนสมัครออนไลน์
ส่งรูปถ่ายหลักฐานการโอนเงินเพื่อยืนยันการสมัครเข้าระบบ
ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครด้วยบัตรประชาชน


การชำระเงินค่าสมัครผ่านระบบ 2C2p
ผู้สมัครไม่ต้องส่งหลักฐานการชำระเงินเข้าระบบ
2-3 วันทำการ ผู้สมัครสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครในระบบ
ที่ www.jogandjoy.run
ติดต่อสอบถาม โทร. 02 721 6008-9
09.00-17.00 น. จันทร์-ศุกร์
JOG&JOY LINE


ท่องเที่ยวเชียงใหม่
Hotel in Chiang Mai
Flight schedule inbound and outbound Chiang Mai Airport (CNX)
จองโรงแรมที่พักผ่าน
agoda  l  booking.com  l  traveloka  l

การเดินทางไปเชียงใหม่

เครื่องบิน l รถไฟ l รถทัวร์สถานที่จอดรถยนต์ส่วนบุคคล ฟรี สำหรับผู้ร่วมงาน
เมืองไทย-เชียงใหม่มาราธอน 2024
เช้าวันแข่งขัน 22 ธันวาคม 2567
เวลา 02.00-11.00 น. มีดังนี้


1. โรงเรียนเมตตาศึกษา, ถนนพระปกเกล้าหน้าวัดเจดีย์หลวง เข้าทางประตูเชียงใหม่
2. ลานหน้าโรงแรมอโนดาต และข้าง รร.พุทธิโสภณ เข้าทางประตูเชียงใหม่

3. ถนนราชดำเนิน (สี่แยกกลางเวียง ถึง หน้าวัดพระสิงห์) 
4. ถนนราชวิถี ข้าง-หลัง ศาลากลางหลังเก่า (ที่ไม่ใช่เส้นทางวิ่ง)
5. โครงการกาแลไนท์บาซาร์ (ห่างจากประตูท่าแพ 1 กม.) จอดได้ 50 คัน
6. โครงการไนท์บาซาร์เชียงใหม่ (ห่างจากประตูท่าแพ 900 เมตร) จอดได้ 100 คัน
7. โครงการเดอะพลาซ่า (ห่างจากประตูท่าแพ 900 เมตร) จอดได้ 50 คัน

 ***โปรดสแกนที่ QR Code แต่ละแห่งเพื่อดูแผนที่ลานจอดรถ