เมืองไทย เชียงใหม่มาราธอน ครั้งที่ 13

วันอาทิตย์ที่ 23 ธันวาคม 2561
ณ ข่วงประตูท่าแพ, จังหวัดเชียงใหม่
เจ้าภาพร่วมจัดการแข่งขัน

 


          การวิ่งมาราธอน เป็นอีกหนึ่งในกิจกรรม ซึ่งเมืองท่องเที่ยวใหญ่ๆ ทั่วโลกให้ความสำคัญและนิยมจัดขึ้น เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างถิ่นให้เดินทางเข้ามาร่วมกิจกรรมและท่องเที่ยวในเมืองของตัวเองอย่างได้ผล เช่น บอสตันมาราธอน, แอล.เอ.มาราธอน, ลอนดอนมาราธอน, ฮอนโนลูลูมาราธอน, ซีดนีย์มาราธอน, นิวยอร์คมาราธอน, โตเกียวมาราธอน, ปักกิ่งมาราธอน, ฮ่องกงมาราธอน, สิงคโปร์มาราธอน ฯลฯ ในประเทศไทยก็มีหลายจังหวัด จัดกิจกรรมวิ่งมาราธอนขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว
          เชียงใหม่มาราธอน เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่เกิดจากความคิดและลงมือทำของกลุ่มคนชาวเชียงใหม่กลุ่มเล็กๆ กลุ่มหนึ่ง ซึ่งเป็นศิษย์เก่าโรงเรียนเมตตาศึกษา (วัดเจดีย์หลวง) ที่มีใจรักในการวิ่งมาราธอนและมีประสบการณ์และความรู้ความสามารถในการจัดการแข่งขันวิ่งมาราธอนมากว่า 30 ปี ตลอดจนมีความสัมพันธ์อันดีกับวงการวิ่งมาราธอน ทั้งในและต่างประเทศ ได้เป็นผู้ริเริ่มจัดโครงการนี้ขึ้นโดยงบประมาณส่วนตัว แบบเศรษฐกิจพอเพียง
          เชียงใหม่มาราธอน มีปัจจัยพื้นฐานและจุดเด่นมากมาย ที่ทำให้นักวิ่งซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก สมัครล่วงหน้าและเพิ่มจำนวนมากขึ้นทุกปี โดยในการจัดครั้งที่ 7 ปี 2555 มีนักวิ่งนานาชาติเข้าร่วมการแข่งขัน 32 ประเทศ, ครั้งที่ 8 ปี 2556 มีนักวิ่งจากนานาชาติ เพิ่มขึ้นเป็น 38 ประเทศ, ครั้งที่ 9 เมื่อ 21 ธันวาคม 2557 มีผู้เข้าร่วมการแข่งขันล่วงหน้าทะลุ 3,200 คน จาก 39 ประเทศ คิดเป็น 57% หรือ 1,824 คน เป็นนักวิ่ง-นักท่องเที่ยว ที่บินข้ามน้ำข้ามทะเลมาจากต่างประเทศ และในการจัดครั้งที่ 10 เมื่อ 20 ธันวาคม 2559 ก็มีนักวิ่งสมัครล่วงหน้า 6,119 คน จาก 52 ประเทศ รวมนักวิ่งมวลชนในท่องถิ่นกว่า 1 พันคน รวมผู้ร่วมกิจกรรมมากถึง 7,200 คน โดยในการจัดการแข่งขันในปี 2559 ครั้งที่ 11 มีผู้สมัครมากกว่า 10,000 คน จาก 53 ประเทศ เป็นนักวิ่งชาวต่างชาติ 2,973 คน และครั้งที่ 12 ที่ผ่านมา มีผู้สมัครมากกว่า 10,000 คน จาก 55 ประเทศ เป็นนักวิ่งชาวต่างชาติ 2,846 คน 
ทำให้ เชียงใหม่มาราธอน เป็นสนามวิ่งมาราธอนที่มีผู้สมัครชาวต่างชาติ บินข้ามน้ำข้ามทะเล มาร่วมการแข่งขันมากที่สุดจากสนามมาราธอนทั่วประเทศ ติดต่อกันมา 2 ปี

วัตถุประสงค์ของการจัดงาน

 เพื่อเป็นกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ และการพัฒนาเมืองเชียงใหม่สู่เมืองมรดกโลก
 เพื่อเป็นกิจกรรมสนับสนุน “ปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน” (Amazing Thailand Tourism Year 2018) ตามนโยบายของรัฐบาล
 เพื่อรณรงค์ให้คนเชียงใหม่ และประชาชนคนไทย ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ด้วยการ เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ
 เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ และสถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง
 นำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้หน่วยงานอันสาธารณะกุศล (การแพทย์-การศึกษา-สังคม และสิงแวดล้อม) ในจังหวัดเชียงใหม่You tube 2017

Youtube 2016

ประเภทระยะทางการวิ่ง และการแบ่งกลุ่มอายุ

มาราธอน 42.195 กม.
จำกัดจำนวน 3,000 คน ปล่อยตัว 04.00 น. Cut off 7 ชั่วโมง, แบ่งกลุ่มการแข่งขันดังนี้
 นักวิ่งมาราธอนหน้าใหม่ (มาราธอนแรก/First Marathon) ชาย/หญิง *(เฉพาะคนไทย)

*นักวิ่งมาราธอนหน้าใหม่ หมายถึงนักวิ่งชาวไทย ที่ยังไม่เคยลงสนามวิ่งมาราธอน 42.195 กม. ในชีวิตนี้ แม้แต่ครั้งเดียว ก่อนวันวิ่งเชียงใหม่มาราธอน 23 ธันวาคม 2561
 กลุ่มอายุ ชาย    อายุ 18-39 / 40-49 / 50 ปีขึ้นไป
 กลุ่มอายุ หญิง  อายุ 18-39 / 40-49 / 50 ปีขึ้นไป


ฮาล์ฟมาราธอน 21.1 กม.
*จำกัดจำนวน 4,000 คน ปล่อยตัว 05.00 น. Cut off 3.30 ชั่วโมง, แบ่งกลุ่มการแข่งขันดังนี้
 กลุ่มอายุ ชาย    อายุไม่เกิน 29 / 30-39 / 40-49 / 50 ปีขึ้นไป
 กลุ่มอายุ หญิง  อายุไม่เกิน 29 / 30-39 / 40 ปีขึ้นไป

มินิมาราธอน 10 กม.
*จำกัดจำนวน 5,000 คน ปล่อยตัว 05.45 น. Cut off 2 ชั่วโมง แบ่งกลุ่มการแข่งขันดังนี้
 กลุ่มอายุ ชาย    อายุไม่เกิน 15 / 16-29 / 30-39 / 40-49 / 50 ปีขึ้นไป
 กลุ่มอายุ หญิง   อายุไม่เกิน 15 / 16-29 / 30-39 / 40-49 / 50 ปีขึ้นไป 
 
ล่นละอ่อนต่อนแต่น KIDS RUN 3 กม.
*จำกัดจำนวน 300 คน Cut off 50 นาที ปล่อยตัว 06.45 น.
 เด็กชาย อายุ 7-10 ปี (เกิดระหว่างปี พ.ศ. 2551 ถึง 2554)
 เด็กหญิง อายุ 7-10 ปี (เกิดระหว่างปี พ.ศ. 2551-2554)
* มีการแข่งขัน มีถ้วยรางวัล 1-5 อันดับ ชาย/หญิง ผู้ปกครองสามารถลงวิ่งตามบุตรหลานได้
* เด็กอายุน้อยกว่า 7 ปี และ อายุเกินกว่า 10 ปี สมัครร่วมวิ่งได้ ได้รับเสื้อและเหรียญผู้พิชิต แต่ไม่มีสิทธิ์รับถ้วยรางวัล
* การนับอายุของเด็ก ใช้ปี พ.ศ. 2561 ลบด้วย ปี พ.ศ.เกิด (วันเกิด เดือนเกิด ไม่นับ) 

 
เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ เมืองไทย Smile Run 3 กม.
*จำกัดจำนวนรับสมัคร 1,200 คน ปล่อยตัว 06.45 น.
 ประชาชนทั่วไป
*(ไม่มีการแข่งขันเพื่อความเป็นเลิศ)
 ประเภทแฟนซี เมืองไทยสมายรัน
*(มีการตัดสินโดยคณะกรรมการ วิ่งช้าเร็วไม่มีผลในการตัดสิน มีเงินรางวัล)

 อัตราค่าสมัคร เข้าร่วมการแข่งขัน (เฉพาะชาวไทย)

วันเวลาการสมัคร
 
ค่าสมัครปกติ
1 ก.ค. - 30 ก.ย. 61
ค่าสมัครล่าช้า
1 - 20 ต.ค. 61
 มาราธอน 42KM 900 บาท 1,200 บาท
 มาราธอนหน้าใหม่ 42KM 800 บาท ปิดรับสมัคร
 ฮาล์ฟมาราธอน 21KM 700 บาท 900 บาท
 มินิมาราธอน 10KM 500 บาท 600 บาท
 เมืองไทย สมายรัน 3KM 400 บาท 500 บาท
 ล่นละอ่อนต่อนแต่น 3KM 300 บาท 400 บาท
winkการสมัครวิ่ง และอัตราค่าสมัครนี้ เป็นสิทธิพิเศษเฉพาะคนไทย เมื่อสมัครแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนแปลง-โอนกรรมสิทธิ์ หรือขายต่อให้ผู้อื่นได้, เบอร์วิ่ง (BIB) จะพิมพ์ชื่อผู้สมัคร พร้อมธงชาติไทย แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถ้วยรางวัล / เสื้อที่ระลึก / เหรียญรางวัล / ประกาศณียบัตร / อื่นๆ

รายการ 42KM 42K/หน้าใหม่ 21KM 10KM 3KM
ถ้วยรางวัล 1-5 ล่นละอ่อน
เงินรางวัล 1-5 กลุ่มอายุ 1-10 ชาย/หญิง 1-5 กลุ่มอายุ 1-3 กลุ่มอายุ 1-5 แฟนซี
เสื้อวิ่ง (SIZE) -
เสื้อคอกลม (SIZE) - - - -
Finisher T-shirt (SIZE) - - -
ระบบ chip จับเวลา -
ของที่ระลึก TOP100 - - -
เหรียญผู้พิชิต
ถุงเป้อเนกประสงค์
ประกาศนียบัตร
ประกันอุบัติเหตุ
อาหารหลังเส้นชัย
           เงินรางวัลผู้ชนะการแข่งขัน ทุกกลุ่มอายุ ชาย / หญิง

ชนะ 42K 42K/หน้าใหม่ 21K 10K แพนซี-3K
อันดับ 1. 10,000 บาท 7,000 บาท 5,000 บาท 3,000 บาท 10,000 บาท
อันดับ 2. 8,000 บาท 5,000 บาท 4,000 บาท 2,000 บาท 3,000 บาท
อันดับ 3. 7,000 บาท 4,000 บาท 3,000 บาท 1,000 บาท 3,000 บาท
อันดับ 4. 6,000 บาท 3,000 บาท 2,000 บาท - 3,000 บาท
อันดับ 5. 5,000 บาท 2,000 บาท 2,000 บาท - 3,000 บาท
หมายเหตุ :
การประกวดแฟนซี เมืองไทย Smile Run ในปีนี้ Consept จะประกาศให้ทราบหลังจากวันที่ 31 ตุลาคม 2561
ผู้ที่ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 5.0 ของมูลค่าของรางวัล ตามประกาศกรมสรรพากร ทป.4/2528 เรื่องสั่งให้ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากรฯ


Participant Collection!

  • นักวิ่งที่ชนะการแข่งขัน อันดับ 1-5 ในแต่ละประเภทระยะทาง ชาย/หญิง, มาราธอนหน้าใหม่ อันดับ 1-10 จะได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศ พร้อมเงินรางวัล ตามรายละเอียดที่แจ้ง, ล่นละอ่อนต่อนแต่น ถ้วยรางวัล 1-5 ชาย/หญิง *(ไม่มีเงินรางวัล)
  • ประกาศเกียรติบัตรรับรองสถิติการเข้าเส้นชัย สำหรับนักวิ่ง 42K, 21K, 10K ที่วิ่งเข้าเส้นชัย สามารถดาวน์โหลดได้ด้วยตนเอง ในเว็บไซต์การแข่งขัน หลังแข่งขัน 1 ชั่วโมง
  • ของที่ระลึกสำหรับนักวิ่ง TOP 100 Marathon ชาย และ TOP 100 Marathon หญิง
  • เสื้อ Finisher T-shirt Marathon สำหรับนักวิ่ง 42K ที่เข้าเส้นชัย
  • นักวิ่งทุกคนทุกระยะทาง จะได้รับเหรียญผู้พิชิตหลังวิ่งเข้าสู่เส้นชัยตามกำหนด
  • เสื้อวิ่ง (Running shirt) สำหรับผู้สมัคร 42K, 21K และ 10K *(ผู้สมัครไม่สามารถเลือกแบบเสื้อที่ระลึกได้)
  • เสื้อคอกลม (T-shirt) สำหรับผู้สมัคร เมืองไทยสมายรัน 3K *(ผู้สมัครไม่สามารถเลือกแบบเสื้อที่ระลึกได้)
  • ผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันล่วงหน้าตามกำหนด ทุกคนทุกระยะทาง จะได้รับการประกันอุบัติเหตุใน วัน-เวลาการแข่งขัน วงเงิน 100,000 บาท

 

RUNNING SHIRT SIZE
Next upcoming sample
for Marathon 42k, Half Marathon 21k and Mini Marathon 10k
SIZR MALE FEMALE
SS 34 inch 32 inch
S 36 inch 34 inch
M 38 inch 36 inch
L 40 inch 38 inch
XL 42 inch 40 inch
2XL 44 inch 42 inch
3XL 46 inch -NO-
* Can not change size later. 


MUANG THAI CHIANG MAI MARATHON
EXPO DAY 2018

กำหนดวัน รับเสื้อ-รับเบอร์วิ่ง-ไทม์มิ่งซิพ-คู่มือการแข่งขัน


21-22 ธันวาคม 2561 (10.00 -18.00 น.) ณ สถานที่จัดงาน ข่วงประตูท่าแพ, จังหวัดเชียงใหม่
(สถานที่จัดงานอยู่ใจกลางเมือง ไม่มีพื้นที่จอดรถบริการ โปรดใช้รถสาธารณะ หรือเดินมาจากโรงแรมที่พัก)

หลักฐานการรับของ ผู้สมัครโปรดนำอีเมลยืนยันการสมัครสมบูรณ์ (จ่ายเงินแล้ว) ซึ่งระบบได้ส่งไปยังอีเมลของผู้สมัครทุกคน
หรือ แสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือ Passport และเลขที่ Order No การสมัคร ไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่
*** ผู้ไปรับแทนคนอื่น ต้องแสดงบัตรประชาชนของตน ต่อเจ้าหน้าที่ ***


รายการแข่งขันนี้ ไม่มีบริการจัดส่ง เสื้อ-เบอร์วิ่ง-ไทม์มิ่งซิพ ทางไปรษณีย์
Tel : 086-391-8434, 097-095-8434


*** ข้อควรระวังก่อนสมัครวิ่ง ***

►ผู้สมัครที่เข้ามาสมัครวิ่งผ่านเว็บไซต์นี้เป็นครั้งแรก อีเมลของผู้สมัครมีความสำคัญและจำเป็นมาก ระบบการรับสมัครวิ่งจะส่งอีเมลตอบกลับไปยังอีเมลของผู้สมัครที่กรอกในหน้า Billing Details ทันที โปรดหาอีเมลฉบับนี้ให้ทั่ว ซึ่งอาจอยู่ใน Spam mail หรือ Junk mail 
►ผู้สมัครจะต้องใช้อีเมลในการ Login หรือลงทะเบียนที่ใช้งานได้จริง โปรดหลีกเลี่ยงการ Login ผ่าน Facebook โดยเด็ดขาด หากท่านไม่สามารถจำอีเมล Login facebook ของท่านได้
►การสมัครสมาชิกเข้าระบบ ผู้สมัครต้องจดจำ หรือควรจดบันทึก Password ในการ Login เข้าใช้ระบบ PayJogAndJOY เพราะท่านต้องเข้าสู่ระบบอีกหลายครั้ง เช่น การยืนยันส่งเอกสารการโอนเงินค่าสมัครผ่านระบบ การตรวจสอบรายชื่อหรือสถานะของผู้สมัครในระบบ

►ห้ามโอนเงินค่าสมัครวิ่งโดยไม่มีอีเมลตอบยืนยัน Order No การลงทะเบียน การโอนเงินค่าสมัครวิ่งก่อนโดยไม่ลงทะเบียน ไม่ถือเป็นการสมัครวิ่งที่สมบูรณ์
►ผู้สมัครที่โอนเงินทางธนาคาร ต้องส่งเอกสารตามระบบในเว็บไซต์เท่านั้น ผู้สมัครด้วยบัตรเครดิตผ่านระบบ PayPal ไม่ต้องส่งเอกสารยืนยันใดๆ


ผู้สมัครที่ไม่ส่งเอกสารการโอนเงินมายืนยันภายใน 3 วัน (ยกเว้นการชำระด้วยบัตรเครดิต) ถึงแม้จะโอนเงินแล้วก็ตาม Order การสมัครนั้นๆ ระบบจะถูกยกเลิก (Cancelled order) โดยอัตโนมัติ
ค่าธรรมเนียมโอนเงินค่าสมัครทางธนาคาร เป็นความรับผิดชอบของผู้สมัคร

*** ปัญหาที่พบบ่อย ***

ผู้สมัครยังสมัครไม่สำเร็จ ไม่ครบขั้นตอน ระบบจึงไม่สามารถแจ้งไปยังอีเมลของผู้สมัครได้ ผู้สมัครจึงไม้ได้รับอีเมล แต่.. ผู้สมัครได้จดบันทึกเอาเลขที่บัญชีธนาคาร จากหน้าคอมพิวเตอร์ หรือจากหน้ามือถือเพื่อไปโอนเงินค่าสมัคร เมื่อผู้สมัครได้โอนเงินแล้ว และส่งรูปภาพเอกสารใบโอนเงินเข้ามาที่ Confirm Payment ระบบได้รับเอกสารที่ส่งมา แต่ ระบบไม่สามารถตอบยืนยันกลับไปยังผู้สมัครได้ เพราะรายชื่อ-อีเมล ของผู้สมัครไม่มีในระบบ

วิธีแก้ไข : ผู้สมัครต้องเข้าไปสมัครใหม่ (รายละเอียดของผู้สมัครจะค้างอยู่ในหน้าการกรอกใบสมัคร Cart) จนกว่าจะได้รับอีเมลตอบกลับ ซึ่งจะมีรายละเอียดของผู้สมัครและ Order No. แล้วจึงส่งหลักฐานการโอนเงินเข้ามาในระบบอีกครั้งหนึ่ง

สอบถามปัญหาการสมัครออนไลน์ - การส่งเอกสารนอกระบบ
โทร. 02-721-6009 (09.00-17.00 น. วันธรรมดา) เสาร์-อาทิตย์ โปรดงดโทรนะคะ ทีมงานออกไปปฏิบัติงานภาคสนาม
ส่ง E-mail สอบถาม หรือ การแก้ไขปัญหาต่างๆ ต้องส่งที่ E-mail : Pay@ChiangMaiMarathon.comAGREEMENT
คำรับรองของผู้สมัคร

ข้าพเจ้าและผู้ร่วมสมัครทุกคน ยินดีเข้าร่วมกิจกรรมตามที่สมัครข้างต้นด้วยความเต็มใจ และจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ หากเกิดอันตราย หรือการบาดเจ็บแก่ตัวข้าพเจ้าและผู้สมัครทุกคนที่ข้าพเจ้าเป็นผู้สมัคร ทั้งก่อนและหลังการเข้าร่วมการแข่งขัน และข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ใช้ข้อมูลของข้าพเจ้าในการติดต่อ หรือจัดส่งข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์ เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ และ/หรือ สิทธิประโยชน์อื่นๆ แก่ข้าพเจ้า, อีกทั้งยินดีที่จะแสดงหลักฐาน เพื่อพิสูจน์อายุของตัวเอง ก่อนรับรางวัลชนะการแข่งขัน ต่อคณะผู้จัดการแข่งขัน
สมัครวิ่ง online โดยระบบ PayJogAndJoy

*โปรดเตรียมข้อมูลของนักวิ่งก่อนลงทะเบียนทุกครั้ง เช่น บัตรประจำตัวประชาชน หรือ Passport ไซต์เสื้อ, กรุ๊ปเลือด ที่อยู่ของผู้สมัคร
*ชาวต่างชาติ สมัคร Online ชำระด้วย Credit card ผ่านระบบ PayPal เท่านั้น, ไม่รับค่าสมัครโดยการโอนเงินทางธนาคาร
*การชำระค่าสมัครด้วยบัตรเครดิตผ่านระบบ PayPal ผู้สมัครไม่ต้องส่งเอกสารใดๆ มาให้ฝ่ายจัดการแข่งขัน หลังจากลงทะเบียนและชำระเงินค่าสมัครผ่านบัตรเครดิตสำเร็จลง ผู้สมัครจะได้รับอีเมลตอบรับการชำระเงินจาก PayPal ทันที่ ผู้สมัครจะสามารถเข้าไปตรวจสอบรายชื่อ-สถานะการชำระเงิน ภายใน 3-5 วันทำการ และระบบจะส่งอีเมลแจ้งการลงทะเบียนสมบูรณ์ ฉบับสุดท้ายไปอีกครั้ง

Project Image

Registration/ลงทะเบียน

เปิดรับสมัคร 1 กรกฏาคม - 31 กันยายน 2561

Project Image

Confirm Payment/ส่งรูปใบโอนเงิน

เฉพาะโอนเงินทางธนาคาร Bank Transfer
(จ่ายด้วยบัตรเครดิตผ่าน PayPal ไม่ต้องส่ง)

Project Image

Check Status/ตรวจสอบสถานะผู้สมัคร

เฉพาะสมาชิก PayJogAndJoy หรือคนสมัคร
*** ไม่สมัครด้วยตนเอง ตรวจสอบไม่ได้ ***