| แบบเสื้อที่ระลึก |


รายการดี ขอแนะนำ

รายการแข่งขันคุณภาพ จัดโดย จ๊อกแอนด์จอย ผู้จัดการแข่งขัน เชียงใหม่มาราธอน

Project Image

หาดชะอำ บิกินีบีชรัน 2019
17 มีนาคม 2562

สถานที่ : หาดชะอำ เพชรบุรี
ประเภทการแข่งขัน : 21K / 10K / 5K
SOLD OUT blush

Project Image

วิ่งสู้ฟิต พิชิตขัวเหล็ก
31 มีนาคม 2562

สถานที่ : ณ บ้านโบราณ เชียงใหม่
ประเภทการแข่งขัน : 10.5K / 5K
SOLD OUT blush

Project Image

สงกรานต์-เชียงใหม่ไนท์รัน 2019 (ครั้งที่ 5)
13 เมษายน 2562

สถานที่ : สวนสัตว์เชียงใหม่-อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย
ประเภทการแข่งขัน : 22K / 10K / 5K
เปิดรับสมัคร 2018 Race Day Youtube


Organized by The Chiangmai Marathon Project

 

Official Partner

 


          การวิ่งมาราธอน เป็นอีกหนึ่งในกิจกรรม ซึ่งเมืองท่องเที่ยวใหญ่ๆ ทั่วโลกให้ความสำคัญและนิยมจัดขึ้น เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างถิ่นให้เดินทางเข้ามาร่วมกิจกรรมและท่องเที่ยวในเมืองของตัวเองอย่างได้ผล เช่น บอสตันมาราธอน, แอล.เอ.มาราธอน, ลอนดอนมาราธอน, ฮอนโนลูลูมาราธอน, ซีดนีย์มาราธอน, นิวยอร์คมาราธอน, โตเกียวมาราธอน, ปักกิ่งมาราธอน, ฮ่องกงมาราธอน, สิงคโปร์มาราธอน ฯลฯ ในประเทศไทยก็มีหลายจังหวัด จัดกิจกรรมวิ่งมาราธอนขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว
          เชียงใหม่มาราธอน เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่เกิดจากความคิดและลงมือทำของกลุ่มคนชาวเชียงใหม่กลุ่มเล็กๆ กลุ่มหนึ่ง ซึ่งเป็นศิษย์เก่าโรงเรียนเมตตาศึกษา (วัดเจดีย์หลวง) ที่มีใจรักในการวิ่งมาราธอนและมีประสบการณ์และความรู้ความสามารถในการจัดการแข่งขันวิ่งมาราธอนมากว่า 30 ปี ตลอดจนมีความสัมพันธ์อันดีกับวงการวิ่งมาราธอน ทั้งในและต่างประเทศ ได้เป็นผู้ริเริ่มจัดโครงการนี้ขึ้นโดยงบประมาณส่วนตัว แบบเศรษฐกิจพอเพียง
          เชียงใหม่มาราธอน มีปัจจัยพื้นฐานและจุดเด่นมากมาย ที่ทำให้นักวิ่งซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก สมัครล่วงหน้าและเพิ่มจำนวนมากขึ้นทุกปี โดยในการจัดครั้งที่ 7 ปี 2555 มีนักวิ่งนานาชาติเข้าร่วมการแข่งขัน 32 ประเทศ, ครั้งที่ 8 ปี 2556 มีนักวิ่งจากนานาชาติ เพิ่มขึ้นเป็น 38 ประเทศ, ครั้งที่ 9 เมื่อ 21 ธันวาคม 2557 มีผู้เข้าร่วมการแข่งขันล่วงหน้าทะลุ 3,200 คน จาก 39 ประเทศ คิดเป็น 57% หรือ 1,824 คน เป็นนักวิ่ง-นักท่องเที่ยว ที่บินข้ามน้ำข้ามทะเลมาจากต่างประเทศ และในการจัดครั้งที่ 10 เมื่อ 20 ธันวาคม 2559 ก็มีนักวิ่งสมัครล่วงหน้า 6,119 คน จาก 52 ประเทศ รวมนักวิ่งมวลชนในท่องถิ่นกว่า 1 พันคน รวมผู้ร่วมกิจกรรมมากถึง 7,200 คน โดยในการจัดการแข่งขันในปี 2559 ครั้งที่ 11 มีผู้สมัครมากกว่า 10,000 คน จาก 53 ประเทศ เป็นนักวิ่งชาวต่างชาติ 2,973 คน และครั้งที่ 12 ที่ผ่านมา มีผู้สมัครมากกว่า 10,000 คน จาก 55 ประเทศ เป็นนักวิ่งชาวต่างชาติ 2,846 คน 
ทำให้ เชียงใหม่มาราธอน เป็นสนามวิ่งมาราธอนที่มีผู้สมัครชาวต่างชาติ บินข้ามน้ำข้ามทะเล มาร่วมการแข่งขันมากที่สุดจากสนามมาราธอนทั่วประเทศ ติดต่อกันมา 2 ปี

วัตถุประสงค์ของการจัดงาน

 เพื่อเป็นกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ และการพัฒนาเมืองเชียงใหม่สู่เมืองมรดกโลก
 เพื่อเป็นกิจกรรมสนับสนุน “ปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน” (Amazing Thailand Tourism Year 2018) ตามนโยบายของรัฐบาล
 เพื่อรณรงค์ให้คนเชียงใหม่ และประชาชนคนไทย ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ด้วยการ เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ
 เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ และสถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง
 นำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้หน่วยงานอันสาธารณะกุศล (การแพทย์-การศึกษา-สังคม และสิงแวดล้อม) ในจังหวัดเชียงใหม่You tube 2017

Youtube 2016นักวิ่งจากทั่วโลก 54 ชาติ กว่า 3,000 คน
สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน Muang Thai Chiangmai Marathon 2018

American Argentinean Armenian Australian Austrian
Batswana Belgian Bolivian Brazilian British
Bulgarian Burmese Canadian Chinese Croatia
Czech Danish Dutch Filipino Finnish
French German Icelander Indian Indonesian
Irish Israeli Italian Japanese Kuwaiti
Laotian Latvian Malaysian Maldivan Mauritian
Micronesian New Zealander Norwegian Polish Portuguese
Russian Scottish Singaporean South African South Korean
Spanish Swedish Swiss Taiwanese Thai
 
Turkish Ukrainian Vietnamese Welsh Update 10 NOV

CAR PARKING ON RACE DAY 23 DEC 2018
จุดจอดรถ ฟรี สำหรับนักวิ่งในเช้าวันแข่งขัน
23 ธันวาคม 2561 สามารถเดินมายังสถานที่จัดงานได้


 โครงการ เดอะ พลาซ่า เชียงใหม่ (The Plaza Chiangmai)
 : รถยนต์ จำนวน 100 คัน
เข้าจุดจอดรถได้จาก ถ.ไนท์บาซาร์ (จอดรถในตัวอาคาร)
สามารถจอดได้ในช่วงเวลา 24:00 - 10:00 น.


 โครงการไนท์บาซาร์เชียงใหม่ (Night Bazaar Chiangmai) 
 : รถยนต์ จำนวน 100 คัน // รถมอเตอร์ไซด์ 50 คัน
เข้าจุดจอดรถได้จากถนนเส้นข้างโรงแรม Le Meridian
สามารถจอดได้ในช่วงเวลา 24:00 - 10:00 น.

 
 โครงการกาแลไนท์บาซาร์ (Kalare Night Bazaar)
 : รถยนต์ จำนวน 70 คัน  //  รถมอเตอร์ไซด์ 50 คัน
เข้าจุดจอดรถได้จากเส้น ถ.ไนท์บาซาร์ / ถ.เจริญประเทศ
สามารถจอดได้ในช่วงเวลา 24:00 - 10:00 น.

 
 โครงการตลาดอนุสาร (Anusarn Market)       
  : รถยนต์ จำนวน 80 คัน  //  รถมอเตอร์ไซด์ 50 คัน
เข้าจุดจอดรถได้จากเส้น ถ.ไนท์บาซาร์ / ถ.เจริญประเทศ
สามารถจอดได้ในช่วงเวลา 24:00 - 10:00 น.

ประกาศ เปลี่ยนเวลาปล่อยตัวการแข่งขัน
เมืองไทยเชียงใหม่มาราธอน 2018


เนื่องด้วยการจัดการแข่งขัน “เมืองไทยเชียงใหม่มาราธอน 2018” ในวันอาทิตย์ที่ 23 ธันวาคม 2561 มีผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันมากขึ้นกว่าทุกปี ซึ่งสถานที่จัดงานจุดเริ่มต้นและเส้นชัย ณ ประตูท่าแพ ตั้งอยู่ใจกลางเมืองเชียงใหม่  เพื่อมีให้การจัดการแข่งขัน มีผลกระทบกับธุรกิจการบิน, โรงพยาบาล, การเดินทางของประชาชนและนักท่องเที่ยวโดยทั่วไป และเพื่อความปลอดภัยของนักวิ่งที่เข้าร่วมการแข่งขันทุกคน คณะกรรมการจัดงานจึงขอปรับเปลี่ยนเวลาในการปล่อยตัวการแข่งขัน ทุกระยะทางการวิ่ง ดังต่อไปนี้

 มาราธอน 42.195 กม. ปล่อยตัวเวลา 01.00 น. *(Cutoff 7 ชั่วโมง/08.00 น.)
 ฮาล์ฟมาราธอน 21.1 กม. ปล่อยตัวเวลา 02.00 น.
 มินิมาราธอน 10 กม. ปล่อยตัว 04.00 น.
 เมืองไทยสมายรันและล่นละอ่อนต่อนแต่น 3 กม. ปล่อยตัว 06.00 น.

ขอแสดงความนับถือ
นายสายัณห์ สมดุลยาวาทย์
ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการแข่งขัน
1 ธันวาคม 2561


การประกวดนักวิ่งแฟนซี ในงาน เมืองไทยเชียงใหม่มาราธอน 2018 ซึ่งจะเกิดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 23 ธันวาคม ปีนี่Concept ของการแต่งกายคือ "Amazing ไทยเท่"

หมายถึง
การแต่งชุดวิ่งแฟนซี สื่อให้รู้ว่า เมืองไทย ประเทศไทย คนไทย แหล่งท่องเที่ยวไทย ศิลปะวัฒนธรรมไทย “เท่”
ถ้วยรางวัล / เสื้อที่ระลึก / เหรียญรางวัล / ประกาศณียบัตร / อื่นๆ

รายการ 42KM 42K/หน้าใหม่ 21KM 10KM 3KM
ถ้วยรางวัล 1-5 ล่นละอ่อน
เงินรางวัล 1-5 กลุ่มอายุ 1-10 ชาย/หญิง 1-5 กลุ่มอายุ 1-3 กลุ่มอายุ 1-5 แฟนซี
เสื้อวิ่ง (SIZE) -
เสื้อคอกลม (SIZE) - - - -
Finisher T-shirt (SIZE) - - -
ระบบ chip จับเวลา -
ของที่ระลึก TOP100 - - -
เหรียญผู้พิชิต
ถุงเป้อเนกประสงค์
ประกาศนียบัตร
ประกันอุบัติเหตุ
อาหารหลังเส้นชัย
           เงินรางวัลผู้ชนะการแข่งขัน ทุกกลุ่มอายุ ชาย / หญิง

ชนะ 42K 42K/หน้าใหม่ 21K 10K แพนซี-3K/10K
อันดับ 1. 10,000 บาท 7,000 บาท 5,000 บาท 3,000 บาท 10,000 บาท
อันดับ 2. 8,000 บาท 5,000 บาท 4,000 บาท 2,000 บาท 3,000 บาท
อันดับ 3. 7,000 บาท 4,000 บาท 3,000 บาท 1,000 บาท 3,000 บาท
อันดับ 4. 6,000 บาท 3,000 บาท 2,000 บาท - 3,000 บาท
อันดับ 5. 5,000 บาท 2,000 บาท 2,000 บาท - 3,000 บาท
หมายเหตุ :
การประกวดแฟนซี เมืองไทย Smile Run ในปีนี้ Consept จะประกาศให้ทราบหลังจากวันที่ 31 ตุลาคม 2561
ผู้ที่ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 5.0 ของมูลค่าของรางวัล ตามประกาศกรมสรรพากร ทป.4/2528 เรื่องสั่งให้ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากรฯ


Participant Collection!

  • นักวิ่งที่ชนะการแข่งขัน อันดับ 1-5 ในแต่ละประเภทระยะทาง ชาย/หญิง, มาราธอนหน้าใหม่ อันดับ 1-10 จะได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศ พร้อมเงินรางวัล ตามรายละเอียดที่แจ้ง, ล่นละอ่อนต่อนแต่น ถ้วยรางวัล 1-5 ชาย/หญิง *(ไม่มีเงินรางวัล)
  • ประกาศเกียรติบัตรรับรองสถิติการเข้าเส้นชัย สำหรับนักวิ่ง 42K, 21K, 10K ที่วิ่งเข้าเส้นชัย สามารถดาวน์โหลดได้ด้วยตนเอง ในเว็บไซต์การแข่งขัน หลังแข่งขัน 1 ชั่วโมง
  • ของที่ระลึกสำหรับนักวิ่ง TOP 100 Marathon ชาย และ TOP 100 Marathon หญิง
  • เสื้อ Finisher T-shirt Marathon สำหรับนักวิ่ง 42K ที่เข้าเส้นชัย
  • นักวิ่งทุกคนทุกระยะทาง จะได้รับเหรียญผู้พิชิตหลังวิ่งเข้าสู่เส้นชัยตามกำหนด
  • เสื้อวิ่ง (Running shirt) สำหรับผู้สมัคร 42K, 21K และ 10K *(ผู้สมัครไม่สามารถเลือกแบบเสื้อที่ระลึกได้)
  • เสื้อคอกลม (T-shirt) สำหรับผู้สมัคร เมืองไทยสมายรัน 3K *(ผู้สมัครไม่สามารถเลือกแบบเสื้อที่ระลึกได้)
  • ผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันล่วงหน้าตามกำหนด ทุกคนทุกระยะทาง จะได้รับการประกันอุบัติเหตุใน วัน-เวลาการแข่งขัน วงเงิน 100,000 บาท

 


*** ข้อควรระวังก่อนสมัครวิ่ง ***

►ผู้สมัครที่เข้ามาสมัครวิ่งผ่านเว็บไซต์นี้เป็นครั้งแรก อีเมลของผู้สมัครมีความสำคัญและจำเป็นมาก ระบบการรับสมัครวิ่งจะส่งอีเมลตอบกลับไปยังอีเมลของผู้สมัครที่กรอกในหน้า Billing Details ทันที โปรดหาอีเมลฉบับนี้ให้ทั่ว ซึ่งอาจอยู่ใน Spam mail หรือ Junk mail 
►ผู้สมัครจะต้องใช้อีเมลในการ Login หรือลงทะเบียนที่ใช้งานได้จริง โปรดหลีกเลี่ยงการ Login ผ่าน Facebook โดยเด็ดขาด หากท่านไม่สามารถจำอีเมล Login facebook ของท่านได้
►การสมัครสมาชิกเข้าระบบ ผู้สมัครต้องจดจำ หรือควรจดบันทึก Password ในการ Login เข้าใช้ระบบ PayJogAndJOY เพราะท่านต้องเข้าสู่ระบบอีกหลายครั้ง เช่น การยืนยันส่งเอกสารการโอนเงินค่าสมัครผ่านระบบ การตรวจสอบรายชื่อหรือสถานะของผู้สมัครในระบบ

►ห้ามโอนเงินค่าสมัครวิ่งโดยไม่มีอีเมลตอบยืนยัน Order No การลงทะเบียน การโอนเงินค่าสมัครวิ่งก่อนโดยไม่ลงทะเบียน ไม่ถือเป็นการสมัครวิ่งที่สมบูรณ์
►ผู้สมัครที่โอนเงินทางธนาคาร ต้องส่งเอกสารตามระบบในเว็บไซต์เท่านั้น ผู้สมัครด้วยบัตรเครดิตผ่านระบบ PayPal ไม่ต้องส่งเอกสารยืนยันใดๆ


ผู้สมัครที่ไม่ส่งเอกสารการโอนเงินมายืนยันภายใน 3 วัน (ยกเว้นการชำระด้วยบัตรเครดิต) ถึงแม้จะโอนเงินแล้วก็ตาม Order การสมัครนั้นๆ ระบบจะถูกยกเลิก (Cancelled order) โดยอัตโนมัติ
ค่าธรรมเนียมโอนเงินค่าสมัครทางธนาคาร เป็นความรับผิดชอบของผู้สมัคร

*** ปัญหาที่พบบ่อย ***

ผู้สมัครยังสมัครไม่สำเร็จ ไม่ครบขั้นตอน ระบบจึงไม่สามารถแจ้งไปยังอีเมลของผู้สมัครได้ ผู้สมัครจึงไม้ได้รับอีเมล แต่.. ผู้สมัครได้จดบันทึกเอาเลขที่บัญชีธนาคาร จากหน้าคอมพิวเตอร์ หรือจากหน้ามือถือเพื่อไปโอนเงินค่าสมัคร เมื่อผู้สมัครได้โอนเงินแล้ว และส่งรูปภาพเอกสารใบโอนเงินเข้ามาที่ Confirm Payment ระบบได้รับเอกสารที่ส่งมา แต่ ระบบไม่สามารถตอบยืนยันกลับไปยังผู้สมัครได้ เพราะรายชื่อ-อีเมล ของผู้สมัครไม่มีในระบบ

วิธีแก้ไข : ผู้สมัครต้องเข้าไปสมัครใหม่ (รายละเอียดของผู้สมัครจะค้างอยู่ในหน้าการกรอกใบสมัคร Cart) จนกว่าจะได้รับอีเมลตอบกลับ ซึ่งจะมีรายละเอียดของผู้สมัครและ Order No. แล้วจึงส่งหลักฐานการโอนเงินเข้ามาในระบบอีกครั้งหนึ่ง

สอบถามปัญหาการสมัครออนไลน์ - การส่งเอกสารนอกระบบ
โทร. 02-721-6009 (09.00-17.00 น. วันธรรมดา) เสาร์-อาทิตย์ โปรดงดโทรนะคะ ทีมงานออกไปปฏิบัติงานภาคสนาม
ส่ง E-mail สอบถาม หรือ การแก้ไขปัญหาต่างๆ ต้องส่งที่ E-mail : Pay@ChiangMaiMarathon.com


AGREEMENT
คำรับรองของผู้สมัคร

ข้าพเจ้าและผู้ร่วมสมัครทุกคน ยินดีเข้าร่วมกิจกรรมตามที่สมัครข้างต้นด้วยความเต็มใจ และจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ หากเกิดอันตราย หรือการบาดเจ็บแก่ตัวข้าพเจ้าและผู้สมัครทุกคนที่ข้าพเจ้าเป็นผู้สมัคร ทั้งก่อนและหลังการเข้าร่วมการแข่งขัน และข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ใช้ข้อมูลของข้าพเจ้าในการติดต่อ หรือจัดส่งข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์ เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ และ/หรือ สิทธิประโยชน์อื่นๆ แก่ข้าพเจ้า, อีกทั้งยินดีที่จะแสดงหลักฐาน เพื่อพิสูจน์อายุของตัวเอง ก่อนรับรางวัลชนะการแข่งขัน ต่อคณะผู้จัดการแข่งขัน