| English Version |


เมืองไทย
เชียงใหม่มาราธอน 2021

ครั้งที่ 16

วันอาทิตย์ที่ 19 ธันวาคม 2564
ณ ข่วงประตูท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่


New
ผลการแข่งขัน / Results

รูปภาพวันแข่งขัน / 2021 Race Day Photo


See you next year December 18, 2022
Organized by

                           

Youtube 2021 Race Day


ประกาศ New
เรียน นักวิ่งผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน “เมืองไทย-เชียงใหม่มาราธอน ครั้งที่ 16”

 

ฝ่ายจัดการแข่งขันขอแจ้งข่าวให้ท่านทราบว่า รายการวิ่ง “เมืองไทย-เชียงใหม่มาราธอน ครั้งที่ 16” วัน อาทิตย์ที่ 19 ธันวาคม 2564 ได้รับอนุญาตจาก คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ให้จัดกิจกรรมรวมคน จำนวนมากได้ ภายใต้มาตรการ COVID-Free Setting เพื่อความปลอดภัยและสร้างความมั่นใจ ให้กับนักวิ่ง ตลอดจนคณะกรรมการ-เจ้าหน้าที่ ทุกคน อีกทั้งเพื่อเป็นการป้องกันโรคการระบาดโควิด-19 ในจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งขณะนี้กำลังมีจำนวนผู้ติดเชื้อที่ลดลง คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ จึงให้นักวิ่งผู้สมัครเข้าร่วมการ แข่งขันตลอดจนคณะกรรมการ-เจ้าหน้าที่ ทุกคน ต้องได้รับการตรวจคัดกรองด้วย Antigen Test Kit (ATK) ภายใน 72 ชั่วโมง โดยต้องแสดงผลการตรวจ ATK ก่อนเข้าร่วมการแข่งขันหรือปฏิบัติหน้าที่ (นับถึง เวลา 18.00 น. วันเสาร์ที่ 18 ธันวาคม 2564) โดยมีข้อกำหนดในการรับ Race Pack ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังนี้

การรับ Race Pack ภายในงาน Expo เวลา 10.00 - 19.00 น.
1.สำหรับผู้สมัครวิ่งที่มารับ Race Pack (เสื้อและ BIB) ด้วยตนเอง จะต้องมีเอกสารดังนี้
     1.1 บัตรประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง
     1.2 เอกสารยืนยันการได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์สามารถแสดงผ่านแอพพลิเคชั่น”หมอพร้อม”ได้
     1.3 ผลตรวจ ATK ไม่เกิน 72 ชั่วโมง ก่อนเวลา 18.00 น. วันเสาร์ที่ 18 ธันวาคม 2564

2.สำหรับผู้ที่มารับ Race Pack (เสื้อและ BIB) แทนผู้อื่น จะต้องมีเอกสารดังนี้
     2.1 บัตรประชาชน หรือ หนังสือเดินทางของผู้รับแทนและผู้สมัครวิ่ง (ใช้สำเนาบัตรได้)
     2.2 เอกสารยืนยันการได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ของผู้สมัครวิ่ง สามารถแสดงผ่านแอพพลิเคชั่น”หมอพร้อม”ได้
     2.3 ผลตรวจ ATK ของผู้สมัครวิ่ง ไม่เกิน 72 ชั่วโมง ก่อนเวลา 18.00 น. วันเสาร์ที่ 18 ธันวาคม 2564

การตรวจ ATK Covid-19
1. ผู้สมัครวิ่งสามารถตรวจ ATK ได้ตาม คลินิก หรือสถานพยาบาลที่ได้รับอนุญาต แล้วนำใบรับรองแพทย์หรือ ใบรับรองผลการตรวจ หรือผลตรวจ ATK ใน Application หมอพร้อม มาแสดงใน Expo ที่จุดลงทะเบียนรับ เสื้อรับเบอร์วิ่ง 17-18 ธันวาคม 2564 (10.00-18.00 น.) โดยค่าใช้จ่ายในการตรวจเป็นของนักวิ่งผู้สมัครเอง
2. คณะกรรมการจัดงาน ร่วมกับหน่วยตรวจ ATK เฉพาะกิจ สังกัดกองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัด เชียงใหม่จัดหน่วยบริการตรวจ ATK ให้กับผู้สมัครวิ่งภายในงาน Expo บริเวณข่วงประตูท่าแพ โซนทิศเหนือ โดย มีค่าบริการตรวจคนละ 80 บาท เวลาตรวจ 09.00-17.00 น. วันที่ 17-18 ธันวาคม 2564

ขอแสดงความนับถือ
ฝ่ายจัดการแข่งขัน เมืองไทย-เชียงใหม่มาราธอน
11 ธันวาคม 2564          ด้วยสถานการณ์ โควิด-19 ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยวทั่วโลก แม้ประเทศไทยจะผ่านเหตุการณ์โรคระบาดและภัยธรรมชาติมานับครั้งไม่ถ้วน แต่ต้องยอมรับว่าครั้งนี้ รุนแรงมากที่สุด การท่องเที่ยวจะกลับมาเร็วที่สุดคือช่วงปลายปี 2564 หรือต้นปีหน้า แต่จะกลับมาในรูปแบบพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป กล่าวคือ นักท่องเที่ยวจะคำนึงถึงความปลอดภัย อีกทั้งในประเทศเองยังคงมาตรการในการจำกัดการเดินทาง การเคลื่อนย้ายและการรวมตัวของคนจำนวนมาก อย่างไรก็ตาม ท่ามกลางวิกฤติประเทศไทยก็สามารถพิสูจน์ให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการควบคุมการแพร่ระบาดจนได้รับการยอมรับในระดับโลก ทำให้คนเชื่อมั่นอยากเดินทางมาประเทศไทย จุดขายเรื่องความปลอดภัย การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ จึงเป็นตัวชูโรงด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยหลังโควิด อีกหนึ่งจุดขายคือ เรื่องความคุ้นเคย ทั้งด้านวัฒนธรรมและอาหาร ตลอดจนจุดขายเรื่องความสวยงามของทั้งธรรมชาติที่ได้รับการฟื้นฟู และน้ำใจของคนไทยในการช่วยเหลือเกื้อกูล ก็เป็นอีกจุดขายของการท่องเที่ยว กีฬามวลชน เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ เป็นการรวมตัวของกลุ่มคนที่ผู้ที่มีวินัย ดูแลตัวเองด้วยการออกกำลังกายฝึกซ้อมร่างกายเป็นประจำ ควบคุมการทานอาหารที่ดีมีประโยชน์ การพักผ่อนที่ดี เป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรง โดยนักวิ่งกว่า 95% ที่เข้าร่วมกิจกรรม ไม่ได้มุ่งเน้นเพื่อชัยชนะ แต่จะแข่งขันกับตัวเอง เป็นกีฬาที่ไม่ใช้อุปกรณ์ร่วมกัน ไม่มีการปะทะ เป็นกีฬาที่น่าเบื่อสำหรับคนดูจึงไม่มีคนดู ไม่มีการพนันขันต่อ มีแต่การกุศล ยิ่งใช้เวลาในการแข่งขันนาน ยิ่งทิ้งระยะห่างทางสังคม Social Distancing ซึ่งจะเห็นได้ว่า ตั้งแต่ COVID-19 ระบาดขึ้นทั่วโลกและในประเทศไทย จากการสืบสวนโรค ถึงวันนี้ ยังไม่พบผู้ติดเชื้อโควิดจากสนามวิ่งมาราธอน แม้แต่รายเดียว ดังนั้น หลังจากการผ่อนปรนการจัดกิจกรรมกีฬามวลชน เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพอย่างเป็นรูปธรรม เมืองไทย-เชียงใหม่มาราธอน 2021 จึงจัดขึ้น ภายใต้มาตรการความปลอดภัย Running New Normal “เปิดเมือง เปิดประเทศ แบบปลอดภัย” ภายในสถานการณ์การผ่อนคลายโรคระบาด COVID-19

วัตถุประสงค์ในการจัดงาน

1. เพื่อเป็นหนึ่งในกิจกรรม เปิดเมืองเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจ โดยใช้การแข่งขันกีฬามวลชนเป็นสื่อ ตามนโยบายของรัฐบาล หลังการผ่อนคลาย Covid-19
2. เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Thailand Sports Tourism) และฟื้นฟูการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียง
3. เป็นกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ และสนับสนุนการพัฒนาเมืองเชียงใหม่สู่เมืองมรดกโลก
4. เพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนคนไทย ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ด้วยการ เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ

Youtube 2018

Click to view youtube

Youtube 2019

Click to view youtube

Youtube 2020

Click to view youtube

ประเภทของการแข่งขัน


MARATHON 42.195 Km.
ปล่อยตัว 03.00 น. Cut Off 7 ชั่วโมง
จุดเริ่มต้น ณ ข่วงประตูท่าแพ
เข้าเส้นชัยที่พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช อ.แม่ริม
รับสมัคร มาราธอนหน้าเก่า 900 คน, มาราธอนหน้าใหม่ 200 คน
แบ่งกลุ่มอายุการแข่งขันดังนี้

ชาย หญิง
อายุ 18-39 ปี อายุ 18-39 ปี
อายุ 40-49 ปี อายุ 40-49 ปี
อายุ 50 ปีขึ้นไป อายุ 50 ปีขึ้นไป
มาราธอนหน้าใหม่ ชาย มาราธอนหน้าใหม่ หญิง
 มาราธอนหน้าใหม่ หมายถึง นักวิ่งชาวไทย ที่ยังไม่เคยลง สนามมาราธอน และเทรล ระยะทาง 42.195 กม. หรือ มากกว่า
แม้แต่ครั้งเดียวในชีวิตนี้ นับถึง 19 ธันวาคม 2564
 เวลา Cutoff เริ่มนับตั้งแต่นักวิ่งคนสุดท้าย ของ Wave สุดท้าย ในแต่ละระยะทาง ออกจากจุดสตาร์ท

HALF MARATHON 21.1 Km.
ปล่อยตัว 04.00 น. Cut Off 3.30 ชั่วโมง
จุดเริ่มต้น ณ ข่วงประตูท่าแพ
เข้าเส้นชัยที่พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช อ.แม่ริม
รับสมัคร 1,000 คน แบ่งกลุ่มอายุการแข่งขันดังนี้

ชาย หญิง
อายุ 18-29 ปี อายุ 18-29 ปี
อายุ 30-39 ปี อายุ 30-39 ปี
อายุ 40-49 ปี อายุ 40-49 ปี
อายุ 50 ปีขึ้นไป อายุ 50 ปีขึ้นไป
 เวลา Cutoff เริ่มนับตั้งแต่นักวิ่งคนสุดท้าย ของ Wave สุดท้าย ในแต่ละระยะทาง ออกจากจุดสตาร์ท

MINI MARATHON 10Km.
ปล่อยตัว 05.00 น. Cut Off 1.30 ชั่วโมง
จุดเริ่มต้น ณ ข่วงประตูท่าแพ เข้าเส้นชัยที่ข่วงประตูท่าแพ
รับสมัคร 1,600 คน แบ่งกลุ่มอายุการแข่งขันดังนี้

ชาย หญิง
อายุ 15-29 ปี อายุ 15-29 ปี
อายุ 30-39 ปี อายุ 30-39 ปี
อายุ 40-49 ปี อายุ 40-49 ปี
อายุ 50 ปีขึ้นไป อายุ 50 ปีขึ้นไป
 เวลา Cutoff เริ่มนับตั้งแต่นักวิ่งคนสุดท้าย ของ Wave สุดท้าย ในแต่ละระยะทาง ออกจากจุดสตาร์ท

 

TIME START / CUT OFF 

START TIME DISTANCE KM TIMING CHIPS CUT OFF
3 AM Full Marathon 42.195 km. Chips start 7 Hours/10AM
4 AM Half Marathon 21.100 km. Chips start 3:30 Hours/7.30AM
5 AM Mini Marathon 10 km. Chips start 1.30 Hours/6.30AM

ถ้วยรางวัล / เงินรางวัล / เสื้อที่ระลึก / เหรียญผู้พิชิต / ประกาศเกียรติบัตร / อื่นๆ

รายการ 42KM First42K 21K 10KM
ถ้วยรางวัล 1-5 กลุ่มอายุ 1-5 ช/ญ 1-5 กลุ่มอายุ 1-5 กลุ่มอายุ
เงินรางวัล 1-5 กลุ่มอายุ 1-5 ช/ญ 1-5 Over All 1-5 Over All
เสื้อที่ระลึก (SIZE) เสื้อกล้าม เสื้อกล้าม เสื้อกล้าม เสื้อกล้าม
เสื้อ Finisher 42K - -
Timing chip
42K TOP100 - -
เหรียญผู้พิชิต
ถุง Goodie Bag
ประกาศเกียรติบัตร
ประกันอุบัติเหตุ
อาหาร-เครื่องดื่ม
         

เงินรางวัลผู้ชนะการแข่งขัน
ชาย / หญิง

อันดับ 42K 42K หน้าใหม่ 21K 10K
  ทุกกลุ่มอายุ ชายไทย/หญิงไทย Over All Over All
1. 7,000.- 5,000.- 5,000.- 3,000.-
2. 5,000.- 4,000.- 4,000.- 2,500.-
3. 4,000.- 3,000.- 3,000.- 2,000.-
4. 3,000.- 2,000.- 2,000.- 1,500.-
5. 3,000.- 2,000.- 2,000.- 1,500.-
หมายเหตุ
Arrow 
ผู้ที่ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 5.0 ของมูลค่าของรางวัล ตามประกาศกรมสรรพากร ทป.4/2528 ตามมาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากรฯ
Arrow การรับเงินรางวัล หลังจากฝ่ายจัดการแข่งขันได้ตรวจสอบภาพถ่าย และ VDO การแข่งขันแล้ว, ผู้ชนะการแข่งขันต้องรอรับด้วยตนเองเท่านั้น ห้ามฝากผู้อื่นรับรางวัล

Arrow นักวิ่งผู้ชนะการแข่งขันต้องเตรียมบัตรประชาชน และส่งมอบให้กรรมการ หลังจากประกาศผลการแข่งขัน
Arrow ห้ามการซื้อ-ขาย-โอน BIB ต่อไปให้บุคคลอื่น โดยเด็ดขาด การนำ BIB ของผู้อื่นมาวิ่ง คณะกรรมการขอตัดสิทธิ์ในการรับรางวัลทุกชนิด

กำหนดวัน EXPO DAY
รับเสื้อ-เบอร์วิ่ง-Chip


วันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00-19.00 น.
สำหรับนักวิ่งในเชียงใหม่และใกล้เคียง

วันเสาร์ที่ 18 ธันวาคม 2564  เวลา 10.00-19.00 น.
สำหรับนักวิ่งต่างจังหวัดที่เดินทางมาไกล

ณ สถานที่จัดงาน ข่วงประตูท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่
โปรดนำ บัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง หรือข้อมูลการสมัครบนโทรศัพท์มือถือ หรือหลักฐานการชำระเงิน
พร้อมทั้ง หลักฐานการฉีดวัคซีนครบโด๊สจากหมอพร้อม 
(vaccination certificate) ไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่
*** ไปรับแทนคนอื่น ต้องแสดงหลักฐานของผู้สมัครครบถ้วน พร้อมแสดงบัตรประชาชนของคนมารับแทน ต่อเจ้าหน้าที่ ***


รายการแข่งขันนี้ ไม่บริการจัดส่งทางไปรษณีย์


JOG&JOY สำนักงาน โทร. 02 721 6008-9 (09.00-17.00 น.) เสาร์-อาทิตย์ ปิดทำการ
Mobile : 098 824 1317, 086 391 8434
E-mail: cs@JogAndJoy.run

การสมัครวิ่งในสถานการณ์โควิด-19 ระบาดทั่วโลกมีความเสี่ยง  หากมีคำสั่งจาก ศบค. หรือภาครัฐ ห้ามดำเนินการจัดกิจกรรมตามวัน-เวลา ที่กำหนด หรือเหตุสุดวิสัยอื่นๆ ที่ไม่สามารถจัดการแข่งขันได้ ฝ่ายจัดการแข่งขันขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับรูปแบบในการจัดงาน หรือเลื่อนกำหนดวันจัดงาน และขอสงวนสิทธิ์ ในการคืนเงินค่าสมัคร

 

 

บริการ ฟรี รถสองแถว (สี่ล้อแดง) กลับจากเส้นชัย พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวร นักวิ่งมาราธอน และฮาล์ฟมาราธอน กลับมาที่ประตูท่าแพ  ตั้งแต่เวลา 06.30-10.30 น. บริการรับฝากของ 42K และ 21K หลังจุดปล่อยตัวที่ประตูท่าแพ มีรถบริการนำของไปไว้ที่เส้นชัย,  นักวิ่ง 42K และ  21K รับถ้วยรางวัล , อาหารเช้า-เครื่องดื่ม-นวดคลายกล้ามเนื้อ ณ หลังเส้นชัย, มีลานจอดรถสำหรับญาติมิตรไปรอรับนักวิ่ง

 

 


ค่าสมัคร สำหรับนักวิ่งชาวไทย

ประเภทระยะทาง 1-30 พ.ย. 64 จำกัดจำนวน
MARATHON 1,200 บาท 900 คน
มาราธอนหน้าใหม่ (เฉพาะคนไทย) 1,000 บาท 200 คน
HALF MARATHON 900 THB 1,000 คน
MINI MARATHON 600 THB 1,600 คน
smiley7 No BIB No Run ห้ามการ ซื้อ-ขาย-โอน BIB ต่อไปให้บุคคลอื่นโดยเด็ดขาด New

COVID FREE SETTING
NEW NORMAL EVENT MARATHON

NO BIB NO RUN
ภายใต้สถานการณ์ระบาดของโรค COVID-19
ลดจำนวนนักวิ่ง-ผ่านจุดคัดกรอง-สวมหน้ากากก่อนวิ่ง-ลดการสัมผัส-รักษาระยะห่าง

Arrow ผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน-กรรมการ-เจ้าหน้าที่ ต้องผ่านมาตรการ COVID-Free Setting ฉีดวัคซีนครบโด๊สตามเกณฑ์ ก่อนวันที่ 10 ธันวาคม 2564 หรือหายจากโควิดแล้ว เกิน 1 เดือน นับถึงวันแข่งขัน 19 ธค.64
Arrow บนเส้นทางการแข่งขัน ในเช้าวันแข่งขัน 19 ธ.ค. ฝ่ายจัดการแข่งขันและคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ไม่อนุญาตให้ผู้ที่ไม่สมัครเข้าร่วมกิจกรรม ลงไปร่วมวิ่งโดยเด็จขาด (No Bib No Run)
Arrow ลดจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมลงไม่เกิน 4,000 คน (42K=1,200 / 21K=1,200 / 10K=1,600)
Arrow งดกิจกรรมกองเชียร์ในเส้นทางวิ่ง งดการวิ่งในประเภทเด็ก (ล่นละอ่อนต่อนแต่น) งดกิจกรรมการประกวดนักวิ่งแฟนซี
Arrow งดนักวิ่งควบคุมเวลา Pacer เปลี่ยนเป็นนักวิ่งอาสาพาเข้าเส้นชัย (Sweeper)
Arrow ผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรม ต้องมีอายุตรงตามกลุ่ม และระยะทางที่สมัคร โดยใช้ ปี พ.ศ. 2564 ลบด้วย ปี พ.ศ. เกิด
Arrow ผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรม ต้องลงทะเบียนล่วงหน้า ไม่รับสมัครหน้างานโดยเด็ดขาด
Arrow ห้ามการ ซื้อ-ขาย-โอน BIB ต่อไปให้บุคคลอื่นโดยเด็ดขาด
Arrow ผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรม ต้องติดหมายเลข BIB ไว้ที่หน้าอกเสื้อให้มองเห็นชัดเจน
Arrow คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์การเข้าพื้นที่จัดงาน เฉพาะผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรม เท่านั้น หากมีผู้ติดตามต้องแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีน ครบตามเกณฑ์ 
Arrow ผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรม ต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา ยกเว้นในขณะวิ่ง (พิธีกรจะแจ้งให้ถอดหน้ากากอนามัยก่อนปล่อยตัว)
Arrow ผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรม ต้องผ่านจุดคัดกรองตามมาตรการของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) ก่อนเข้าพื้นที่
Arrow ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องโหลดแอพพลิเคชั่น “ไทยชนะ” เพื่อลงทะเบียนให้ ศบค. สามารถตรวจสอบความเคลื่อนไหว ได้ตลอดเวลาที่เข้าร่วมกิจกรรม
Arrow การเข้าจุดสตาร์ท ผู้สมัครต้องเข้าเป็นกลุ่ม เป็น Wave ตามจำนวนและลำดับของการปล่อยตัว ซึ่งจะแจ้งในคู่มือการวิ่ง
Arrow การปล่อยตัวออกจากจุดสตาร์ท ปล่อยตัวเป็น Wave (ตามเพศ-กลุ่มอายุ-ระยะทาง) *กำหนดที่แน่นนอน จะแจ้งให้ทราบในคู่มือการแข่งขัน
Arrow จับเวลาด้วย Chips Timing (Chips Start) รายงานผลหลังนักวิ่งคนสุดท้ายเข้าเส้นชัย (บนเว็บไซต์)
Arrow เวลา Cut Off จะเริ่มนับ เมื่อนักวิ่ง คนสุดท้ายของ Wave สุดท้าย ของแต่ละระยะทางออกจากจุดสตาร์ท
Arrow ในเส้นทางวิ่ง นักวิ่งควรรักษาระยะห่างกับนักวิ่งคนอื่นๆ อย่างน้อย 1 เมตร สามารถวิ่งแซงได้เมื่อนักวิ่งคนหน้าวิ่งช้ากว่า
Arrow นักวิ่งในระยะ 42K และ 21K ปล่อยตัวที่ประตูท่าแพ เข้าเส้นชัย ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวร อ.แม่ริม
Arrow นักวิ่งในระยะ 42K และ 21K มีรถบริการรับฝากของ ก่อนปล่อยตัว เพื่อนำไปยังเส้นชัย ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวร อ.แม่ริม
Arrow นักวิ่งในระยะ 10K ปล่อยตัวที่ประตูท่าแพ เข้าเส้นชัย ณ ประตูท่าแพ
Arrow การดื่มน้ำในเส้นทางวิ่ง บริการเป็นขวดขนาดเล็ก (250ml) ปิดผนึก ลดการสัมผัส นักวิ่งต้องเปิดขวดน้ำเอง (งดน้ำแข็ง)
Arrow นักวิ่งที่เข้าถึงเส้นชัยแล้ว ต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ตลอดเวลา เพื่อรับการบริการอื่นๆ (แจกฟรีหลังเส้นชัย)
Arrow หลังเข้าเส้นชัย ไม่มีการเข้าคิวรับสถิติเวลาในการวิ่ง นักวิ่งต้องเข้าไปรับสถิติบนเว็บไซต์เท่านั้น ด้วยโทรศัพท์มือถือของตัวเอง
Arrow นักวิ่งที่ชนะการแข่งขันในแต่ละประเภท ผลการแข่งขันจะติดบอร์ด ณ เต็นท์ตรวจสอบผลการแข่งขัน
Arrow บริการอาหารกล่องหลังเข้าเส้นชัย นักวิ่ง 1 คน ต่ออาหาร 1 ชุด (โปรดหลีกเลี่ยงการทานอาหารในบริเวณงาน)
Arrow ด้วยระบบการปล่อยตัวไม่พร้อมกัน นักวิ่งต้องรอการประมวลผลการแข่งขัน ห้ามเร่งรัด การรับถ้วยรางวัลจะมอบหลังจากนักวิ่งแต่ละระยะทางต้องรอการตรวจสอบผลการแข่งขันแล้วเท่านั้น, 
Arrow พิธีมอบรางวัลเกียรติยศ 42K และ 21K มอบที่เส้นชัย ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวร อ.แม่ริม, 10K มอบที่เส้นชัย ณ ข่วงประตูท่าแพโปรดสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
ยกเว้น วิ่ง-ดื่ม-กิน
PLEASE WEAR FACE MASK
EXCEPT RUNNING-DRINKING-EAT


คำรับรองของผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน

ข้าพเจ้าและผู้ร่วมสมัครทุกคน ได้ฉีดวัคซีน Covid-19 ครบตามเกณฑ์ ก่อนวันที่ 10 ธันวาคม 2564
อีกทั้งยินดีเข้าร่วมกิจกรรมตามที่สมัครข้างต้นด้วยความเต็มใจ และจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ หากเกิดอันตราย
หรือการบาดเจ็บแก่ตัวข้าพเจ้าและผู้สมัครทุกคนที่ข้าพเจ้าเป็นผู้สมัคร ทั้งก่อนและหลังการเข้าร่วมการแข่งขัน
ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ใช้ข้อมูลของข้าพเจ้าในการติดต่อ
หรือจัดส่งข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์ เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ และ/หรือ สิทธิประโยชน์อื่นๆ แก่ข้าพเจ้า
อีกทั้งยินดีที่จะแสดงหลักฐาน เพื่อพิสูจน์อายุของตัวเอง ก่อนรับรางวัลชนะการแข่งขัน ต่อคณะผู้จัดการแข่งขัน
ข้าพเจ้ายินยอมให้คณะผู้จัดงาน นำภาพถ่าย หรือ VDO / YouTube ในการแข่งขันของข้าพเจ้าและผู้ร่วมทีมทุกคน ไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ได้


          "เชียงใหม่มาราธอน" มิใช่แค่การแข่งขันวิ่งมาราธอนประเพณีนานาชาติเท่านั้น ฝ่ายจัดการแข่งขันในฐานะคนเชียงใหม่ ยังได้นำเอากิจกรรมนี้ เป็นการเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม วิถีของคนล้านนา เต็มไปด้วยความเชื่อมากมาย ที่แสดงออกมาในหลากหลายรูปแบบ ทั้งพิธีกรรม ศิลปะกรรม และความเชื่อมาเป็นสิ่งเชื่อมโยงต่อกัน โดยมีผลต่อจิตใจของคนล้านนา วิถีดั้งเดิมที่งดงาม ที่เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ อันควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้คู่กับสังคมไทยสืบไป โดยในการจัดงานแต่ละปี ผู้จัดได้นำเอา ศิลปะวัฒนธรรม วิถีของคนล้านนา มาเป็นแบบของ เสื้อที่ระลึก ถ้วยรางวัล และแบบเหรียญผู้พิชิต

          ในการจัดการแข่งขันวิ่ง "เชียงใหม่มาราธอน ครั้งที่ 16" ในปีนี้ ตรงกับปีนักษัตรฉลุ (ปีวัว หรือ ปีงัว ในภาษาเหนือ) และยังเป็นปีที่โรค โควิด-19 ระบาดหนักทั่วโลก (ปีแห่งโควิด หรือ โคขวิด) ฝ่ายจัดการแข่งขันจึงได้นำเอาปีนักษัตรฉลุ (ปีงัว/ปีวัว) มาเป็นแนวคิดในการออกแบบของที่ระลึก (เสื้อวิ่ง-เสื้อ Finisher-เหรียญผู้ชิต) ให้กับผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรม More


Running and T-Shirt Sizer

SIZE SS S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL
Male 34" 36" 38" 40" 42" 44" 46" 48" 50"
Female 32" 34" 36" 38" 40" 42" - - -

สมัคร Online ผ่านระบบ JogAndJoy.Run


ชำระค่าสมัครด้วยบัตรเครดิตผ่าน PayPal ผู้สมัครไม่ต้องส่งเอกสารใดๆ
หลังจากลงทะเบียนและชำระเงินค่าสมัครผ่านบัตรเครดิตสำเร็จลง ผู้สมัครจะได้รับอีเมลตอบรับการชำระเงินจาก PayPal ทันที
สมัครแล้วไม่โอนเงินภายใน 5 วัน ถือว่าสละสิทธ์ โอนเงินแล้วแต่ไม่ส่งหลักฐาน ถือว่าสละสิทธิ์
ผู้สมัครจะสามารถเข้าไปตรวจสอบรายชื่อ-สถานะการชำระเงิน ทันทีหลังจาก สมัคร หรือส่งรูปภาพใบโอนเงินเข้ามาในระบบ

ปิดรับสมัครการร่วมวิ่งในวันงาน 19 ธันวาคม 2564 แล้ว
ตรวจสอบสถานะการรับสมัคร
ส่งหลักฐานการโอนเงิน

35 ชาติ สมัครเข้าร่วมการแข่งขันในปี 2021 แล้ว

Australia Austria Canada Switzerland
China Germany Belgium Ireland
France UK Laos Sweden
USA Israel Italy Japan
Myanmar Malaysia Netherlands Singapore
Thailand Finland India Norway
Philippines South Korea Romania Spain
South Africa Lithuania Russia Cambodia
 
Belarus Turkey Puerto Rico  
      Update 30 NOV 2021

โรงแรมใกล้จุดปล่อยตัว (ประตูท่าแพ) สำหรับนักวิ่ง

โรงแรม ห่างจากจุดสตาร์ท ติดต่อ
Hotel M Chianhmai Starting Point Click here
Top North Hotel Starting Point Click here
IMM Hotle Thaphae Starting Point Click here
Amora Hotel Chiang Mai 150 เมตร Click here
Lux Hotel 300 เมตร Click here
Royal Peninsula Hotel 1 กม. Click here
Royal Panerai Hotel 1 กม. Click here
วังบูรพา แกรนด์ โฮเทล 400 เมตร 088 259 1839
โรงแรมอโนดาต เชียงใหม่ 500 เมตร 053 270 756
New
ใช้สิทธิ์ โครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 3
เริ่ม 24 กันยายน 2564 – 31 มกราคม 2565
จองโรงแรมที่พักผ่าน
agoda  l  booking.com  l  traveloka  l

การเดินทางไปเชียงใหม่

เครื่องบิน l รถไฟ l รถทัวร์


Title Sponsor


Co Sponsor

            

Partner Chips

             


Jogging and enjoy sports of Thailand