| YouTube 2011-2021 |

กำหนดการจัดงานงานครั้งต่อไป
สนามวิ่งมาราธอนประเพณีนานาชาติเพื่อการท่องเที่ยว

เมืองไทยเชียงใหม่มาราธอน 2566
(ครั้งที่ 18)
วันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม 2566
ข่วงประตูท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่

New เปิดรับสมัคร ก่อนไก่โห่ 6-10 มิถุนายน 2566 New


เจ้าภาพร่วมจัดการแข่งขัน

             
 
Presented byRESULTS / E-CERTIFICATE 2022 New

ผลการแข่งขัน "เมืองไทย-เชียงใหม่มาราธอน (ครั้งที่ 17)

View More

RACE DAY PHOTO New

Arrow BY THAI.RUN
Arrow BY MTL FIT APPLICATION

- IOS: webmtl.co/3prxkBn
- Android: webmtl./3fVlqeE

Race Day 2022 on YouTube


          ด้วยสถานการณ์ โควิด-19 ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยวทั่วโลก แม้ประเทศไทยจะผ่านเหตุการณ์โรคระบาดและภัยธรรมชาติมานับครั้งไม่ถ้วน แต่ต้องยอมรับว่าครั้งนี้ รุนแรงมากที่สุด การท่องเที่ยวจะกลับมาเร็วที่สุดคือช่วงปลายปี 2565 แต่จะกลับมาในรูปแบบพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป กล่าวคือ นักท่องเที่ยวจะคำนึงถึงความปลอดภัย อีกทั้งในประเทศเองยังคงมาตรการในการจำกัดการเดินทาง การเคลื่อนย้ายและการรวมตัวของคนจำนวนมาก
       อย่างไรก็ตาม ท่ามกลางวิกฤติประเทศไทยก็สามารถพิสูจน์ให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการควบคุมการแพร่ระบาดจนได้รับการยอมรับในระดับโลก ทำให้คนเชื่อมั่นอยากเดินทางมาประเทศไทย จุดขายเรื่องความปลอดภัย การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ จึงเป็นตัวชูโรงด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยหลังโควิด อีกหนึ่งจุดขายคือ เรื่องความคุ้นเคย ทั้งด้านวัฒนธรรมและอาหาร ตลอดจนจุดขายเรื่องความสวยงามของทั้งธรรมชาติที่ได้รับการฟื้นฟู และน้ำใจของคนไทยในการช่วยเหลือเกื้อกูล ก็เป็นอีกจุดขายของการท่องเที่ยว
       กีฬามวลชน เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ เป็นการรวมตัวของกลุ่มคนที่ผู้ที่มีวินัย ดูแลตัวเองด้วยการออกกำลังกายฝึกซ้อมร่างกายเป็นประจำ ควบคุมการทานอาหารที่ดีมีประโยชน์ การพักผ่อนที่ดี เป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรง โดยนักวิ่งกว่า 95% ที่เข้าร่วมกิจกรรม ไม่ได้มุ่งเน้นเพื่อชัยชนะ แต่จะแข่งขันกับตัวเอง เป็นกีฬาที่ไม่ใช้อุปกรณ์ร่วมกัน ไม่มีการปะทะ เป็นกีฬาที่น่าเบื่อสำหรับคนดูจึงไม่มีคนดู ไม่มีการพนันขันต่อ มีแต่การกุศล ยิ่งใช้เวลาในการแข่งขันนาน ยิ่งทิ้งระยะห่างทางสังคม Social Distancing ซึ่งจะเห็นได้ว่า ตั้งแต่ COVID-19 ระบาดขึ้นทั่วโลกและในประเทศไทย จากการสืบสวนโรค ถึงวันนี้ ยังไม่พบผู้ติดเชื้อโควิดจากสนามวิ่งมาราธอน แม้แต่รายเดียว 
       จากสถานการณ์ โควิด-19 ที่ผ่านมา 2 ปี รายการวิ่งมาราธอนประเพณีนานาชาติ "เมืองไทย-เชียงใหม่มาราธอน" เป็นรายการวิ่ง "เพียงหนึ่งเดียวของประเทศ" ที่จัดกิจกรรมขึ้นต่อเนื่องตามกำหนดวันได้ทุกปี ไม่มีการงดจัด แม้จะประสบกับปัญหาต่างๆ มากมายหลายด้าน โดยจัดขึ้นภายใต้มาตรการความปลอดภัย Running New Normal “เปิดเมืองเปิดประเทศอย่างปลอดภัย”


วัตถุประสงค์ในการจัดงาน
 

1. เพื่อเป็นกิจกรรม เปิดเมืองเปิดประเทศ กระตุ้นเศรษฐกิจ โดยใช้การวิ่งมาราธอนนานาชาติเป็นสื่อ ตามนโยบายของรัฐบาล หลังวิกฤตโควิด-19
2. เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Thailand Sports Tourism) และฟื้นฟูกระตุ้นการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ ของจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียง
3. เป็นกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และสนับสนุนการพัฒนาเมืองเชียงใหม่ สู่เมืองมรดกโลก
4. เพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนโดยทั่วไป ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ด้วยการ เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ


Youtube 2021

Click to view youtube

Youtube 2019

Click to view youtube

Youtube 2020

Click to view youtube


ประเภทของการแข่งขัน


MARATHON 42.195 Km.
ปล่อยตัว 03.00 น. Cut Off 7 ชั่วโมง
จุดเริ่มต้น ณ ข่วงประตูท่าแพ
เข้าเส้นชัย ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช อ.แม่ริม
แบ่งกลุ่มอายุการแข่งขันดังนี้

ชาย หญิง
อายุ 18-39 ปี อายุ 18-39 ปี
อายุ 40-49 ปี อายุ 40-49 ปี
อายุ 50 ปีขึ้นไป อายุ 50 ปีขึ้นไป
มาราธอนหน้าใหม่ โอเพ่น ชาย มาราธอนหน้าใหม่ โอเพ่น หญิง
 มาราธอนหน้าใหม่ หมายถึง นักวิ่งชาวไทย
ที่ยังไม่เคยลง สนามมาราธอนหรือเทรล ระยะทาง 42.195 กม.หรือมากกว่า
แม้แต่ครั้งเดียวในชีวิตนี้ นับถึง 18 ธันวาคม 2565

(ห้ามสมัครให้ชาวต่างชาติ หรือบุคคลอื่นเพื่อจำหน่ายต่อ)

HALF MARATHON 21.1 Km.
ปล่อยตัว 04.00 น. Cut Off 3.30 ชั่วโมง
จุดเริ่มต้น ณ ข่วงประตูท่าแพ
เข้าเส้นชัย ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช อ.แม่ริม
แบ่งกลุ่มอายุการแข่งขันดังนี้

ชาย หญิง
อายุไม่เกิน 29 ปี อายุไม่เกิน 29 ปี
อายุ 30-39 ปี อายุ 30-39 ปี
อายุ 40-49 ปี อายุ 40-49 ปี
อายุ 50 ปีขึ้นไป อายุ 50 ปีขึ้นไป
 

MINI MARATHON 10 Km.
ปล่อยตัว 05.00 น. Cut Off 1.30 ชั่วโมง
จุดเริ่มต้นและเส้นชัย ณ ข่วงประตูท่าแพ
แบ่งกลุ่มอายุการแข่งขันดังนี้

MALE FEMALE
อายุไม่เกิน 15 ปี อายุไม่เกิน 15 ปี
อายุ 16-29 ปี อายุ 16-29 ปี
อายุ 30-39 ปี อายุ 30-39 ปี
อายุ 40-49 ปี อายุ 40-49 ปี
อายุ 50 ปีขึ้นไป อายุ 50 ปีขึ้นไป

SMILE RUN 3 Km.
ปล่อยตัว 05.15 น. Cut Off 45 นาที
จุดเริ่มต้นและเส้นชัย ณ ข่วงประตูท่าแพ
ไม่แบ่งกลุ่มอายุ

- ไม่มีการแข่งขันเพื่อความเป็นเลิศ -

 

TIME START / CUT OFF 

START TIME DISTANCE KM TIMING CHIPS CUT OFF
3 AM Full Marathon 42.195 km. Chips start 7 Hours/10AM
4 AM Half Marathon 21.100 km. Chips start 3:30 Hours/7.30AM
5 AM Mini Marathon 10 km. Chips start 1.30 Hours/6.30AM
5.15 AM Smile Run 3 km. ไม่มีการแข่งขัน 45 นาที

การสมัครวิ่งในสถานการณ์โควิด-19 ระบาดทั่วโลกมีความเสี่ยง  หากมีคำสั่งจากภาครัฐ ห้ามดำเนินการจัดกิจกรรมตาม วัน-เวลา ที่กำหนด หรือเหตุสุดวิสัยอื่นๆ ที่ไม่สามารถจัดการแข่งขันได้ ฝ่ายจัดการแข่งขันขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับรูปแบบในการจัดงาน หรือเลื่อนกำหนดวันจัดงาน และขอสงวนสิทธิ์ ในการคืนเงินค่าสมัคร

 

 

รายการวิ่งมาราธอนประเพณีนานาชาติ "เมืองไทย-เชียงใหม่มาราธอน" เป็นรายการวิ่ง "เพียงหนึ่งเดียวของประเทศ" ที่จัดกิจกรรมขึ้นต่อเนื่องได้ ตามกำหนดวันทุกปี ไม่มีการงดหรือเลื่อนจัดงาน แม้จะประสบกับปัญหาต่างๆ มากมายหลายด้าน 

 

 

บริการ ฟรี รถสองแถว (สี่ล้อแดง) กลับจากเส้นชัย พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวร นักวิ่งมาราธอน และฮาล์ฟมาราธอน กลับมาที่ประตูท่าแพ  ตั้งแต่เวลา 06.30-10.30 น. บริการรับฝากของ 42K และ 21K ณ หลังจุดปล่อยตัวที่ประตูท่าแพ มีรถบริการนำของไปไว้ที่เส้นชัย,  นักวิ่ง 42K และ  21K รับถ้วยรางวัล , อาหารเช้า-เครื่องดื่ม-นวดคลายกล้ามเนื้อ ณ หลังเส้นชัย, มีลานจอดรถสำหรับญาติมิตรไปรอรับนักวิ่ง

 

 


ถ้วยรางวัล / เงินรางวัล / เสื้อที่ระลึก / เหรียญผู้พิชิต / ประกาศเกียรติบัตร / อื่นๆ

รายการ 42K First42K 21K 10K 3K
ถ้วยรางวัล 1-5 กลุ่มอายุ 1-5 ชาย/หญิง 1-5 กลุ่มอายุ 1-5 กลุ่มอายุ -
เงินรางวัล 1-5 กลุ่มอายุ 1-5 ชาย/หญิง 1-5 Over All 1-5 Over All -
เสื้อที่ระลึก เสื้อกล้าม เสื้อกล้าม เสื้อกล้าม เสื้อกล้าม เสื้อคอกลม
เสื้อ Finisher 42K - - -
Timing chip -
42K TOP100 - - -
เหรียญผู้พิชิต
ถุง Goodie Bag
ประกาศเกียรติบัตร -
ประกันอุบัติเหตุ
อาหาร-เครื่องดื่ม Take away set
           

เงินรางวัลผู้ชนะการแข่งขัน

อันดับ 42K 42K หน้าใหม่ 21K 10K
  ทุกกลุ่มอายุ ชายไทย / หญิงไทย Over All Over All
1. 7,000.- 5,000.- 5,000.- 3,000.-
2. 5,000.- 4,000.- 4,000.- 2,500.-
3. 4,000.- 3,000.- 3,000.- 2,000.-
4. 3,000.- 2,000.- 2,000.- 1,500.-
5. 3,000.- 2,000.- 2,000.- 1,500.-
หมายเหตุ
Arrow ผู้ที่ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 5.0 ของมูลค่าของรางวัล ตามประกาศกรมสรรพากร ทป.4/2528 ตามมาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากรฯ
Arrow การรับเงินรางวัล หลังจากฝ่ายจัดการแข่งขันได้ตรวจสอบภาพถ่าย และ VDO การแข่งขันแล้ว, ผู้ชนะการแข่งขันต้องรอรับด้วยตนเองเท่านั้น ห้ามฝากผู้อื่นรับรางวัล
Arrow นักวิ่งผู้ชนะการแข่งขัน ต้องเตรียมบัตรประชาชน และส่งมอบให้กรรมการ หลังจากประกาศผลการแข่งขัน
Arrow ห้ามการซื้อ-ขาย-โอน BIB ต่อไปให้บุคคลอื่น โดยเด็ดขาด การนำ BIB ของผู้อื่นมาวิ่ง คณะกรรมการขอตัดสิทธิ์ในการรับรางวัลทุกชนิด

Running and T-Shirt Sizer

SIZE SS S M L XL 2XL 3XL 4XL
Male 34" 36" 38" 40" 42" 44" 46" 48"
Female 32" 34" 36" 38" 40" 42" - -
Story
Story


48 ชาติ สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน
Muang Thai-Chiang Mai Marathon 2022

Australia Canada China France
Germany Hong Kong Japan Kenya
Luxembourg Malaysia Myanmar Netherlands
New Zealand Philippines Russia Singapore
South Korea Spain Sweden Chinese Taipei
Thailand UK USA Switzerland
Austria Finland Ireland India
Israel Italy Cambodia Belgium
South Africa Sri Lanka Maldives Vietnam
Denmark Norway Pakistan Poland
Ukraine Uzbekistan Argentina Mexico
Laos Mauritius Réunion Turkey
      Up Date 30 NOV 2022

ค่าสมัครสำหรับนักวิ่งชาวไทย

ประเภทระยะทาง สมัครล่าช้า
1-31 ต.ค. 65
มาราธอน 1,500 บาท
มาราธอนหน้าใหม่ (เฉพาะคนไทย) ปิดรับสมัครแล้ว angry
ฮาล์ฟมาราธอน 1,000 บาท
มินิมาราธอน 700 บาท
เมืองไทยสไมล์รัน 600 บาท
No BIB No Run ห้ามการ ซื้อ-ขาย-โอน BIB ต่อไปให้บุคคลอื่นโดยเด็ดขาด

คำรับรองของผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน

ข้าพเจ้าและผู้ร่วมสมัครทุกคนยินดีเข้าร่วมกิจกรรมตามที่สมัครข้างต้นด้วยความเต็มใจ และจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ หากเกิดอันตราย
หรือการบาดเจ็บแก่ตัวข้าพเจ้าและผู้สมัครทุกคนที่ข้าพเจ้าเป็นผู้สมัคร ทั้งก่อนและหลังการเข้าร่วมการแข่งขัน
ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ใช้ข้อมูลของข้าพเจ้าในการติดต่อ
หรือจัดส่งข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์ เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ และ/หรือ สิทธิประโยชน์อื่นๆ แก่ข้าพเจ้า
อีกทั้งยินดีที่จะแสดงหลักฐาน เพื่อพิสูจน์อายุของตัวเอง ก่อนรับรางวัลชนะการแข่งขัน ต่อคณะผู้จัดการแข่งขัน
ข้าพเจ้ายินยอมให้คณะผู้จัดงาน นำภาพถ่าย หรือ VDO / YouTube ในการแข่งขันของข้าพเจ้าและผู้ร่วมทีมทุกคน
ไปใช้ในการประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันได้


่JogAndJoy.Run
JogAndJoy.Run

สมัคร Online ผ่านระบบรับสมัคร JogAndJoy.Run

TO DAY REGISTRATION CLOSED
New การลงทะเบียนปีนี้ ปิดรับสมัครแล้ว New

ส่งหลักฐานการโอนเงินทางธนาคาร
ตรวจสอบสถานะการสมัครและการชำระเงิน

โอนเงินค่าสมัครทางธนาคาร โปรดส่งหลักฐานการชำระเงินเข้าระบบการรับสมัครภายใน 3 วันหลังจากการลงทะเบียนสำเร็จ
ชำระค่าสมัครด้วยบัตรเครดิตผ่าน PAYPAL ผู้สมัครไม่ต้องส่งเอกสารใดๆ
หลังจากลงทะเบียนและชำระเงินค่าสมัครผ่านบัตรเครดิตสำเร็จลง ผู้สมัครจะได้รับอีเมลตอบรับการชำระเงินจาก PAYPAL ทันที
สมัครแล้วไม่โอนเงินภายใน 3 วัน ถือว่าสละสิทธ์ โอนเงินแล้วแต่ไม่ส่งหลักฐานเข้าระบบ ถือว่าสละสิทธิ์
ผู้สมัครจะสามารถเข้าไปตรวจสอบรายชื่อ-สถานะการชำระเงิน ทันทีหลังจากสมัครและส่งรูปภาพใบโอนเงินเข้ามาในระบบ

MAIN SPONSOR

      
CO SPONSOR
           
PARTNER CHIPS
             

 

โรงแรมใกล้จุดปล่อยตัว (ประตูท่าแพ) สำหรับนักวิ่ง

โรงแรม ห่างจากจุดสตาร์ท ติดต่อ
Hotel M Chianhmai Starting Point Click here
Top North Hotel Starting Point Click here
IMM Hotel Thaphae Starting Point Click here
Amora Hotel Chiang Mai 150 เมตร Click here
Lux Hotel 300 เมตร Click here
Royal Peninsula Hotel 1 กม. Click here
Royal Panerai Hotel 1 กม. Click here
วังบูรพา แกรนด์ โฮเทล 400 เมตร 088 259 1839
โรงแรมอโนดาต เชียงใหม่ 500 เมตร 053 270 756
Duangtawan Hotel 1 กม. Click here
The Imperial Mae Ping 1.1 กม. Click here
Dusit D2 1 กม. Click here
Le Méridien Chiang Mai 1.2 กม. Click here
Dusit Princess Chiang Mai 1.3 กม. Click here
จองโรงแรมที่พักผ่าน
agoda  l  booking.com  l  traveloka  l

การเดินทางไปเชียงใหม่

เครื่องบิน l รถไฟ l รถทัวร์


EXPO DAY
กำหนดวัน รับเสื้อ-เบอร์วิ่ง-Chip


วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00-19.00 น.
สำหรับนักวิ่งในเชียงใหม่และใกล้เคียง

วันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2565  เวลา 10.00-19.00 น.
สำหรับนักวิ่งต่างจังหวัดที่เดินทางมาไกล

ณ สถานที่จัดงาน ข่วงประตูท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่
โปรดนำ บัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง หรือข้อมูลการสมัครบนโทรศัพท์มือถือ หรือหลักฐานการชำระเงิน 
ไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่
*** ไปรับแทนคนอื่น ต้องแสดงหลักฐานของผู้สมัครครบถ้วน พร้อมแสดงบัตรประชาชนของคนมารับแทน ต่อเจ้าหน้าที่ ***


รายการแข่งขันนี้ ไม่มีบริการจัดส่งของทางไปรษณีย์
กระทรวงสาธารณสุข ประกาศปรับโรคโควิด-19 จากโรคติดต่ออันตราย เป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2565
ยกเลิกแสดงเอกสารวัคซีนหรือผลการตรวจ ATK โรคโควิด-19 แต่ยังคงการเฝ้าระวังผู้เดินทางที่มีอาการป่วย
แต่ให้ปฏิบัติตามมาตรการ DMHT คือ เว้นระยะห่าง  ใส่หน้ากากอนามัย 
COVID-Free Setting ขึ้นกับการพิจารณาของผู้อำนวยการฝ่ายจัดการแข่งขัน ดำเนินการตามความเหมาะสม


JOG&JOY โทร. 02 721 6008-9 (09.00-17.00 น.) เสาร์-อาทิตย์ ปิดทำการ
Mobile : 098 824 1317, 086 391 8434
E-mail: cs@JogAndJoy.run

Flight schedule inbound and outbound Chiang Mai Airport (CNX)

- More Details -


สถานที่จอดรถยนต์ส่วนบุคคล ฟรี สำหรับผู้ร่วมงาน "เมืองไทย-เชียงใหม่มาราธอน 2022"
เช้าวันแข่งขัน 18 ธันวาคม 2565 เวลา 02.00-11.00 น. มีดังนี้


1. โครงการกาแลไนท์บาซาร์ (ห่างจากประตูท่าแพ 1 กม.) จอดได้ 100 คัน
2. โครงการไนท์บาซาร์เชียงใหม่ (ห่างจากประตูท่าแพ 900 เมตร) จอดได้ 50 คัน
3. โครงการเดอะพลาซ่า (ห่างจากประตูท่าแพ 900 เมตร) จอดได้ 50 คัน

 ***โปรดสแกนที่ QR Code แต่ละแห่งเพื่อดูแผนที่ลานจอดรถ