หน้าหลัก ผู้สนับสนุน

PHOTO

ติดต่อเรา กว่าจะถึงวันนี้
   - A   + A
Photo Finisher
Photo Gallery

  www.chiangmaimarathon.com  
   

ENGLISH VERSION
 
 
 

Search :
วิธีการลงทะเบียนสมัครวิ่งระบบออนไลน์
Online Registration

 
3 ขั้นตอนง่ายๆ กับการลงทะเบียนสมัครวิ่งด้วยระบบออนไลน์

1. กรอกข้อมูลรายละเอียดของผู้สมัครวิ่งตามแบบฟอร์มที่กำหนดบนเว็บไซต์ หากต้องการสมัครมากกว่า 1 คน คลิก Add another person เพิ่มรายละเอียดของผู้สมัครคนต่อๆไป (แต่..ไม่เกิน 10 คน) 
กด Accept ยอมรับในเงื่อนไข ลงนามผู้สมัคร ผู้สมัครต้องอ่านตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลอีกครั้ง หากข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือต้องการแก้ไขข้อมูล ท่านสามารถแก้ไขได้ตามต้องการ แล้วกด Submit

2. เลือกวิธีการชำระเงินค่าสมัครที่คุณต้องการ
 ชำระเงินค่าสมัครด้วยบัตรเครดิต (VISA / MasterCard) ผ่านระบบ PayPal
*ท่านไม่ต้องแปลกใจว่า ทำไมระบบระบุการจ่ายเงินค่าสมัครวิ่งให้กับ URAIWAN KOMPIWONG เพราะ อุไรวรรณ คำภิวงค์ คือฝ่ายการเงินของ เชียงใหม่มาราธอน ผู้รับเงินค่าสมัครวิ่งผ่านระบบ PayPal ทุกรายการของ บริษัท จ๊อกแอนด์จอย จำกัด ฝ่ายจัดการแข่งขัน เชียงใหม่มาราธอน (ถูกต้องแล้วครับ) 

*การชำระเงินค่าสมัครวิ่งด้วยวิธีนี้ ผู้สมัครไม่จำเป็นต้องส่งหลักฐานใดๆ มาให้ทางเราเพราะเราก็ได้รับเอกสารเช่นเดียวกับท่าน ซึ่งได้รับทางอีเมลของท่าน ทันทีที่ทำรายการเสร็จสิ้น คือ อีเมลยืนยันการจ่ายเงินด้วยบัตรเครดิต (VISA/MasterCard) ผ่านระบบ PayPal ให้ URAIWAN KOMPIWONG

*การชำระเงินค่าสมัครด้วยวิธีนี้ นอกเหนือจากค่าสมัครแล้ว ผู้สมัครต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมของ PayPal เอง (4.9% และ 11 บาท/การชำระเงิน 1 ครั้ง)

*หลักฐานในการ รับเสื้อ-รับเบอร์วิ่งตามวันเวลานัดหมาย คือ อีเมลยืนยันการลงทะเบียนสมัครวิ่ง และอีเมลยืนยันการจ่ายเงินผ่านระบบ PayPal, หากนำอีเมลตอบรับในโทรศัพท์มือถือมาแสดง ผู้รับต้องแสดงบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางด้วย

*ผู้สมัครสามารถตรวจสอบ ข้อมูล-รายชื่อของผู้สมัครได้โดยตรงในเว็บไซต์นี้ หลังจากทำรายการเสร็จสิ้นลงภายใน 3-5 นาที (ระบบจะประมวลผล และ Update ข้อมูลโดยอัตโนมัติ)

*ผู้สมัครต้องตรวจสอบความสมบูรณ์ของการชำระเงินค่าสมัครได้โดยตรงในเว็บไซต์นี้ หลังจากทำรายการเสร็จสิ้นลง ภายใน 3-5 วันทำการ (เจ้าหน้าที่จะเป็นผู้ตรวจสอบ และ Update ข้อมูลให้)

 การชำระค่าสมัครโดยการโอนเงิน/นำฝากเงิน เข้าบัญชีธนาคาร
เลือกรายการการชำระค่าสมัครโดยการโอนเงิน หรือนำฝากเงินเข้าบัญชีธนาคาร แล้วกด Submit ระบบจะประมวลผล และ Update ข้อมูลโดยอัตโนมัติภายใน 1-3 นาที หลังจากทำรายการเสร็จสิ้น รายชื่อของผู้สมัครจะปรากฏขึ้นในรายชื่อของผู้สมัครวิ่งรายการนั้นๆ ในเว็บไซต์นี้ (รายการชำระเงินยังไม่แสดง) *ท่านไม่ต้องแปลกใจเรื่องบัญชีธนาคารที่ระบุให้โอนเงินค่าสมัครวิ่งเชียงใหม่มาราธอน ซึ่งมี 2 บัญชี คือ กทม. ในนามบุคคลธรรมดา ในชื่อ อุไรวรรณ คำภิวงค์ ซึ่งถูกต้องใช้ได้ทั้ง 2 บัญชีค่ะ 

*ทันทีที่ทำรายการเสร็จสิ้น ระบบจะส่งอีเมลยืนยันการลงทะเบียนสมัครวิ่ง ไปทางอีเมลของท่าน พร้อมบัญชีธนาคารเพื่อการโอนเงินค่าสมัคร ผู้สมัครต้องกลับไปเปิดอีเมลของตัวเอง

3.การชำระเงินค่าสมัครทางธนาคาร
(ทาง ATM-นำฝากเงินสด ณ เคาน์เตอร์ธนาคาร-อินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้ง) ภายใน 1-3 วันทำการ

*หลังจากโอนเงินแล้ว ผู้สมัครต้องส่งสำเนาใบโอนเงิน (ถ่ายด้วยโทรศัพท์มือถือ หรือ สแกนด้วยเครื่องสแกนเนอร์) พร้อมชื่อผู้สมัครทุคน (ไทยหรืออังกฤษ ตามที่ลงทะเบียนเอาไว้) มาที่ E-mail : Payment@ChiangMaiMarathon.com หรือ Fax: 02-721-6008 (Auto 24hrs)

*ผู้สมัครสามารถตรวจสอบความสมบูรณ์ของการชำระเงินค่าสมัครได้โดยตรงในเว็บไซต์นี้ได้ทุกวัน ทุกเวลา หลังจากส่งสำเนาใบโอนเงินแล้ว ภายใน 3-5 วันทำการ (เจ้าหน้าที่จะเป็นผู้ตรวจสอบ และ Update ข้อมูลให้ *ไม่มีอีเมลตอบรับอีก)

*การชำระเงินค่าสมัครด้วยวิธีนี้ ผู้สมัครต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงินต่างธนาคาร ต่างสาขา ต่างจังหวัด หรือต่างประเทศเอง จะหักออกจากค่าสมัครไม่ได้

 ผู้สมัครต้องนำเอกสารคือ บัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาใบโอนเงิน ไปติดต่อขอรับ เสื้อ-เบอร์วิ่ง และ Timing chips ได้ ตาม วัน เวลา และสถานที่ ที่นัดหมาย


 


เมืองไทย เชียงใหม่มาราธอน 2560 (ครั้งที่ 12)
MUANG THAI CHIANG MAI MARATHON 2017


วันอาทิตย์ที่ 24 ธันวาคม 2560
จุดเริ่มต้นและเส้นชัย ณ ข่วงประตูท่าแพ, จังหวัดเชียงใหม่


ค่าสมัครสำหรับชาวไทย
ค่าสมัคร จำนวนรับสมัคร สมัครก่อนไก่โห่ ค่าสมัครปกติ สมัครล่าช้า
  14,000 คน 6-10 มิ.ย. 2560 1 ก.ค.-30 ก.ย. 2560 1-10 ต.ค. 2560
  มาราธอน 42.195 กม. 3,000 คน 700 บาท 900 บาท 1,200  บาท
  มาราธอนหน้าใหม่ (เฉพาะคนไทย) 1,000 คน 600 บาท 800 บาท ปิดรับสมัคร
  ฮาล์ฟมาราธอน 21.1 กม. 4,000 คน 500 บาท 700 บาท 900 บาท
  มินิมาราธอน 10 กม. 5,000 คน 300 บาท 400 บาท 500 บาท
  สมายรัน 3 กม. 700 คน 300 บาท 400 บาท 500 บาท
  โล่นละอ่อนต่อนแต่น 3 กม. 300 คน 200 บาท 300 บาท 300 บาท

 
การลงทะเบียน สมัครวิ่งออนไลน์ พร้อมเลือกชำระเงินค่าสมัคร 2 แบบ
ชำระค่าสมัครโดยบัตรเครดิต ผ่านระบบ PayPal (MasterCard/ Visa)
ชำระค่าสมัคร โดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร

*ต้องลงทะเบียนออนไลน์ให้เรียบร้อยก่อน บัญชีธนาคารจะส่งไปให้ทางอีเมลของผู้สมัคร
*ข้อควรระวัง การส่งหลักฐานการโอนเงินมายืนยัน
ต้องส่งมาที่ e-mail : Payment@ChiangMaiMarathon.com เท่านั้น


 
  หน้าหลัก ผู้สนับสนุน

PHOTO

ติดต่อเรา กว่าจะถึงวันนี้
  Web hosting | website builder |เว็บไซต์สำเร็จรูป by ninenic ©Copyright 2002-2017 All rights reserved.
เชียงใหม่มาราธอน
บริษัท จ๊อกแอนด์จอย จำกัด 18/13 เดอะ เมทโทร พัฒนาการ-ศรีนครินทร์ ถนนอ่อนนุช ซอย 80
แขวง/เขตประเวศ, กรุงเทพฯ 10250
Tel : 02-721-6009 Fax: 02-721-6009
Email : bkk@chiangmaimarathon.com