หน้าหลัก ผู้สนับสนุน

PHOTO

ติดต่อเรา กว่าจะถึงวันนี้
   - A   + A
Photo Finisher
Photo Gallery

  www.chiangmaimarathon.com  
   

ENGLISH VERSION
 
 
 

Search :| การรับสมัคร |

รายละเอียดการแข่งขัน


 

 

เมืองไทยเชียงใหม่มาราธอน 2559 (ครั้งที่ 11) 
MUANG THAI CHIANG MAI MARATHON 2016

วันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม 2559
เวลา 03.00-10.00 น.
จุดเริ่มต้นและเส้นชัย ณ ข่วงประตูท่าแพ, จังหวัดเชียงใหม่ 


  วัตถุประสงค์ของการจัดงาน

 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี
 เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองความรุ่งเรืองยาวนาน 720 ปี ของจังหวัดเชียงใหม่ ตลอดจนระลึกถึงพระมหากษัตริย์ผู้ร่วมก่อตั้งเมืองเชียงใหม่ และการพัฒนาเมืองเชียงใหม่สู่เมืองมรดกโลก
 เพื่อรณรงค์ให้คนเชียงใหม่ และประชาชนคนไทยออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ด้วยการ เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ
 สร้างและพัฒนาภาคีเครือข่ายการออกกำลังกายด้วยการเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ และยกระดับการจัดการแข่งขัน เชียงใหม่มาราธอน ให้เป็นงานวิ่งประเพณีนานาชาติประจำจังหวัด และประจำภูมิภาค
 เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
ของจังหวัดเชียงใหม่ และสถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง
 นำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่ง ไปบริจาคเพื่อหน่วยงานอันเป็นสาธารณะกุศลในจังหวัดเชียงใหม่


ประเภทของการแข่งขัน และการแบ่งกลุ่มอายุ   

มาราธอน 42.195 กม.
ปล่อยตัว 04.00 น. พร้อมกันทั้งหมดทุกคน
 นักวิ่งมาราธอนหน้าใหม่ ชาย / หญิง (เฉพาะคนไทย/ห้ามชาวต่างชาติ)

*นักวิ่งมาราธอนหน้าใหม่ หมายถึงนักวิ่งชาวไทย ที่ยังไม่เคยลงสนามวิ่งมาราธอน 42.195 กม. ในชีวิตนี้ แม้แต่ครั้งเดียว
 กลุ่มอายุ ชาย    อายุ 18-39 / 40-49 / 50 ปีขึ้นไป
 กลุ่มอายุ หญิง  อายุ 18-39 / 40-49 / 50 ปีขึ้นไป

ฮาล์ฟมาราธอน 21.1 กม.
ปล่อยตัว 05.00 น.
 กลุ่มอายุ ชาย    อายุไม่เกิน 29 / 30-39 / 40-49 / 50 ปีขึ้นไป

 กลุ่มอายุ หญิง  อายุไม่เกิน 29 / 30-39 / 40 ปีขึ้นไป


มินิมาราธอน 10 กม.
ปล่อยตัว 06.00 น.
 กลุ่มอายุ ชาย    อายุไม่เกิน 15 / 16-29 / 30-39 / 40-49 / 50 ปีขึ้นไป
 
 กลุ่มอายุ หญิง   อายุไม่เกิน 15 / 16-29 / 30-39 / 40-49 / 50 ปีขึ้นไป 
 
โล่นละอ่อนต่อนแต่น KIDS RUN 3 กม.
ปล่อยตัว 07.00 น.
 เด็กชาย อายุ 7-10 ปี
 
 เด็กหญิง อายุ 7-10 ปี
*มีการแข่งขัน มีมีถ้วยรางวัล ผู้ปกครองสามารถลงวิ่งตามบุตรหลานได้
* เด็กอายุน้อยกว่า 7 ปี และ อายุเกินกว่า 10 ปี สมัครร่วมวิ่งได้ ได้รับเรียญผู้พิชิต แต่ไม่มีสิทธิรับถ้วยรางวัล
การนับอายุของผู้สมัคร ใช้ปี พ.ศ. 2559 ลบด้วย ปี พ.ศ.เกิน
(วันเกิด/เดือนเกิิด ไม่นับ) 
 
 
เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ เมืองไทยสมายรัน 3 กม. / Smile Run
ปล่อยตัว 07.00 น.
 ประชาชนทั่วไป (ไม่มีการแข่งขันเพื่อความเป็นเลิศ)
 ประเภทแฟนซี เมืองไทยสมารัน
*(มีการตัดสิน มีเงินรางวัล)
 

หมายเหตุ

การรับสมัครในปีนี้ อาจปิดรับสมัครก่อนกำหนดวันที่กำหนดไว้ แต่ละระยะทาง จำกัดจำนวนนักวิ่ง
นักวิ่งมาราธอนหน้าใหม่ (มาราธอนแรก) :
หมายถึง นักวิ่งชาวไทย ที่ยังไม่เคยลงสนามวิ่งมาราธอน 42.195 กม. ในชีวิตนี้ แม้แต่ครั้งเดียว
มาราธอน 42.195 กม. กำหนดเวลาเข้าเส้นชัยในเวลา 11.00 น. (CUT OFF TIME : 7 ชั่วโมง)

นักวิ่งหน้าไหม่ เชียงใหม่มาราธอนเป็นผู้ริเริ่มจัดขึ้นตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2550 เป็นต้นมา เป็นประเภทที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริม นักวิ่งชาวไทยเท่านั้น ในปีที่ผ่านมา ฝ่ายจัดการแข่งขันพบว่า ได้มีคนไทยบางคน หรือ บริษัททัวร์บางบริษัท ได้ใช้ชื่อของคนไทยสมัครเข้าร่วมการแข่งขันในประเภทมาราธอนหน้าใหม่ไทยนี้ แล้วนำเบอร์วิ่งที่สมัครในประเภทนี้ ไปจำหน่ายขายต่อให้กับนักวิ่งชาวต่างชาติเป็นจำนวนมาก ในปีนี้..หากตรวจพบการกระทำดังกล่าวอีก ฝ่ายจัดการแข่งขันจะขอสงวนสิทธิ์ยึดเบอร์วิ่งคืน โดยไม่คืนค่าสมัคร


  CASH PRIZES/เงินรางวัลผู้ชนะการแข่งขัน
ทุกกลุ่มอายุ ชาย และ หญิง 
ประเภทระยะทาง อันดับ 1 อันดับ 2 อันดับ 3 อันดับ 4 อันดับ 5
Full Marathon 42.195 km. 10,000 บาท 8,000 บาท 7,000 บาท 6,000 บาท 5,000 บาท
มาราราธอนหน้าใหม่ (ชาย/หญิง ไทย) 5,000 บาท 4,000 บาท 3,000 บาท 2,000 บาท 2,000 บาท
Half Marathon 21.1 km. 5,000 บาท 4,000 บาท 3,000 บาท 2,000 บาท 2,000 บาท
Mini Marathon 10 km 3,000 บาท 2,000 บาท 1,000 บาท - -
แฟนซี เมืองไทยสมายรัน 10,000 บาท 3,000 บาท 3,000 บาท 3,000 บาท 3,000 บาท

หมายเหตุ :
 ผู้ที่ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไปจะต้องถูกหักภาษีณที่จ่ายร้อยละ 5.0 ของมูลค่าของรางวัลตามประกาศกรมสรรพากร ทป.4/2528 เรื่องสั่งให้ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากรฯ

 

 
  เพื่อความเหมาะสมในการจัดงาน  
  เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ และร่วมถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  

  คณะกรรมการจัดงาน จึงขอยกเลิกการจัด กิจกรรมวิ่งแฟนซี เมืองไทยสมายรัน  


 
  หน้าหลัก ผู้สนับสนุน

PHOTO

ติดต่อเรา กว่าจะถึงวันนี้
  Web hosting | website builder |เว็บไซต์สำเร็จรูป by ninenic ©Copyright 2002-2017 All rights reserved.
เชียงใหม่มาราธอน
บริษัท จ๊อกแอนด์จอย จำกัด 18/13 เดอะ เมทโทร พัฒนาการ-ศรีนครินทร์ ถนนอ่อนนุช ซอย 80
แขวง/เขตประเวศ, กรุงเทพฯ 10250
Tel : 02-721-6009 Fax: 02-721-6009
Email : bkk@chiangmaimarathon.com