หน้าหลัก ผู้สนับสนุน

PHOTO

ติดต่อเรา กว่าจะถึงวันนี้
   - A   + A
2016 Photos
Photo Finisher
Photo Gallery

  www.chiangmaimarathon.com  
   

ENGLISH VERSION
 
 
 

Search :

| The Results 2009 |

RESULF 2008
 
 

MARATHON 42.195 Km.
New Marathon male
1.ก้องเกียรติ  สุริยะรินทร์  ชมรมวิ่งลำพูน เวลา 3:08:39
2.ไพรวัลย์  สุเก  ชมรมวิ่ง 700 ปีเชียงใหม่ เวลา 3:27:55
3.พงศ์ประภาส  ถาวร  ชมรมวิ่งช้างเผือกเชียงใหม่ เวลา 3:31:29
4.สุนทร  จิตรักนที อิสระไม่สังกัดชมรม เวลา 4:02:29
5.เสรี  ประไพร์ ชมรมวิ่งช้างเผือก เวลา 4:03:13

Male 18-39
1.อุทัย  นุชม่วง ชมรมรักษ์ทานตะวัน เวลา 2:47:30
2.สัญญา  คานชัย  มิกกี้รันนิ่งกทม. เวลา 2:50:50
3.ส.อ.ศิรชัช  สุทธิชาติ  ชมรมเชียงใหม่ 700 ปี เวลา 3:03:18
4.พิรพัฒน์ นิลกายพันธ์ ไม่สังกัดชมรม เวลา 3:28:45
5.Eric  Duwe (USA) เวลา 3:35:50

Male 40-49
1.ศรีศิริ  หน่อแก้ว ชมรมวิ่งแต้จิ๋ว เวลา 2:45:06
2.วิชาญ  ดวงสะเก็ด  ชมรมสนามกีฬา 700 ปีเชียงใหม่ เวลา 2:47:40
3.Ray  Greenlan เวลา 3:03:25
4.กฤษณรักษ์  ญาณไพศาล ชมรมไทยมาราธอน เวลา 3:09:00
5.อุทัย  สมราช ชมรมขุนฝาง เวลา 3:32:36

Male 50&Over
1.ด.ต.สุนันท์  จันทร์ปัญญา ชมรมมิกกี้รันนิ่ง เวลา 3:07:47
2.Win  Epskamp (Netherland) เวลา 3:13:12
3.Jerro  Rosnell เวลา 3:22:07
4.Masao  Hayata เวลา 3:23:24
5.ประกอบ  ไกรเวช ชมรมตะกั่วป่า 2000 เวลา 3:35:26

New Marathon Female
1.มัญชริน  พรรณนราวงศ์ เวลา 4:55:50
2.รัชนีกร   เทวอักษร เวลา 5:08:59 

Female 18-39
1.ชุติมน  ฤทธิ์เดช  ชมรมมิกกี้รันนิ่ง เวลา 3:29:50
2.ปัทมา  กิตติธาราทรัพย์ อิสระไม่สังกัดชมรม เวลา 4:08:44
3.Thio Hui Bing (Singapore) เวลา 4:45:30
4.อารีย์รัตน์  ชวนเกษมวิวัฒน์ ชมรมฟอร์รันเนอร์ เวลา 4:52:39
5.ฉัตรลดา  วิบูลมาลีรัตน์  ชมรมแต้จิ๋ว เวลา 4:55:04

Female 40-49
1.มนเทียร  แก่นแก้ว อิสระไม่สังกัดชมรม เวลา 3:27:49
2.จันทร์ดี  ทองสุข ชมรมมิกกี้รันนิ่ง เวลา 3:46:10
3.จุฑามณี  ไพรอนันต์  ชมรมเชียงใหม่ใจดี เวลา 3:47:58
4.Satomi  Yamazaki (Japan) เวลา 4:18:00
5.Sek  Susan (Singapore) เวลา 4:18:49

Female 50&Over
1.Udon  Beidler เวลา 4:15:02
2.สมหวัง  ชนะภัย เวลา 4:45:53
3.รุจิเรศ  ศิริศรีตรีรักษ์ เวลา 5:00:32
4.ศิริพร  ตั้งดีที่สุด เวลา 5:09:27
5.เสาวลักษณ์  ธรรมรงค์กุล เวลา 5:30:08


HALF MARATHON 21.100 Km. 
Male 29&Under
1.ปกรณ์  ปาลีนิเวศน์  ชมรมศิษย์เก่าหลวงพ่อคูณ เวลา 1:30:47
2.วัชรชัย  ทองเหลี่ยว ชมรมกรีฑามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เวลา 1:32:50
3.สิทธิพงษ์  ประสิทธ์สุข ชมรมก๋วยเตี๋ยวเรือเจ้าพระยาอ.ปาย เวลา 1:33:55
4.Miles  lealh (USA) เวลา 1:38:10
5.Song Su Sei (Korel) เวลา 1:49:24 

Male 30-39
1.Brent Roeger (USA) เวลา 1:10:20
2.บุญสม  สิทธิพงษ์  อิสระไม่สังกัดชมรม เวลา 1:20:03
3.นเรศ  ดอดทอง  ชมรมช้างเผือก เวลา 1:23:50
4.ปรีชา  อินถาสา อิสระไม่สังกัดชมรม เวลา 1:24:27
5.สุพจน์  ก้อนใจ ชมรมลำพูน เวลา 1:24:50

Male 40-49
1.Stuart  Bacha (USA) เวลา 1:21:40
2.สมศักดิ์  อ่อนระเบียบ ชมรมวิ่งลำพูน เวลา 1:23:53
3.ด.ต.นราพล  ศรีวิชัย ตชด.33 เวลา 1:24:11
4.แมทธิว  ฟาร์มเมอร์ (นิวซีแลนด์) เวลา 1:26:25
5.เชิดชัย  วรรณวิจิต ชมรมวิ่งเพื่อสุขภาพเชียงใหม่ เวลา 1:27:07

Male 50&Over
1.Chan Wah Kwai (HongKong) เวลา 1:19:43
2.ฉัตรชัย  ศรีไชยยันต์ ชมรมวิ่งสุขภาพเชียงใหม่ เวลา 1:25:50
3.สาคร  พรินทรากุล ชมรมวิ่งเพื่อสุขภาพเชียงใหม่ เวลา 1:26:56
4.ไพฑูรย์  ศิริรัตน์ อิสระไม่สังกัดชมรม เวลา 1:29:07
5.Neo Seng Gee (Singapore) เวลา 1:30:48 

Female 29&Under
1. Andrea Ziffer (USA) เวลา 1:49:19
2.วิลาวัลย์  เอกกำลังกุล ชมรมวิ่งอ.ปาย เวลา 1:49:22
3.ประกายแก้ว  กลิ่นกุหลาบ  ชมรมโรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม เวลา 1:50:54
4.Emilg  Welty (USA) เวลา 1:54:49
5.Elizabeth  Meister (USA) เวลา 1:57:48 

Female 30-39
1.ชยภรณ์  โชครัตนชัย อิสระไม่สังกัดชมรม เวลา 1:36:45
2.ปานทิพย์  สังฆมานนท์ อิสระไม่สังกัดชมรม เวลา 1:37:26
3.พิกุล  กรดศรีไหม  ชมรมสวนหลวงร.9 เวลา 1:39:28
4.Philippa  Miner (AUSTRALIA) เวลา 1:40:20
5.ทองมา  บานตา  ชมรมมิตรภาพ 51 เวลา 1:40:38

Female 40&Over
1.Wong Sau Lin (Hong Kong) เวลา 1:34:30
2.Karin  Vangorp (NETHERLANDS) เวลา 1:45:05
3.วรรณา  เพียรค้า  ชมรมเจริญนคร กรุงเทพฯ เวลา 1:47:52
4.รุ้งสินี  อำชำฤทธิ์  ชมรมโรงพยาบาลสันทราย เวลา 1:50:53
5.ลดาวัลย์  อัศวิศราภรณ์ ชมรมแต้จิ๋ว เวลา 1:59:08


MINIMARATHON 10 kM. 
Male 15&Under
1.ด.ช.จรัญ  จูเปาะ สามัคคี2/มิกกี้รันนิ่ง เวลา 35:03
2.ด.ช.จิตนิรนทร์  บุญจันทร์  ชมรมโรงเรียนกีฬาจังหวัดหนองคาย เวลา 37:19
3.ด.ช.อนุพันธ์  ศรีผัด  ชมรมวิ่งช้างเผือกเชียงใหม่สังกัดร.ร.วัดเวฬุวัน เวลา 37:23
4.ด.ช.ภาณุสิทธิ์  เขื่อนดำ ชมรมวิ่งช้างเผือกเชียงใหม่ (ร.ร.วัดเวฬุวัน) เวลา 37:35
5.จิตริน  วงศ์หนังสือ ชมรมช้างเผือก  เวลา 37:41

Male 16-39
1. ภักดี  อะทุน  ชมรมโรงเรียนปริ้นส์รอย เวลา 34:23
2.ศิริพงษ์  มาสุข ชมรมวิ่งช้างเผือก เวลา 36:53
3.พิศล  อางี  ชมรมวิ่งดอยม่อนล้าน เวลา 37:13
4.สุวิทย์  ศรีสุวรรณ  ชมรมแหลมฉบังทีม เวลา 37:15
5.Corie  Redman  (AUSTRALIA) เวลา 37:37 

Male 40&Over
1.ร.ต.พิทักษ์  พัฒจุน  เวลา 33:52
2.จำรัส  ครองมณี  ชมรมศูนย์ศึกษาห้วยฮ่องไคร์ เวลา 36:53
3.จักรคำ  ถาอินชัย  ชมรมวิ่ง 700 ปีเชียงใหม่ เวลา 36:59
4.เสรี  มณีโชติ  ชมรมไทยมาราธอน เวลา 37:53
5.LUCHETTA  GIUVAWLI (ITALY) เวลา 40:58 

Female 15&Under
1.ด.ญ.กรกภรณ์ เขียนพิมพ์  ชมรมโรงเรียนกีฬาจังหวัดหนองคาย เวลา 39:29
2.ด.ญ.วันประภา  สืบสำราญ  ชมรมโรงเรียนจังหวัดหนองคาย เวลา 41:32
3.ด.ญ.สุธิมา  โพนชัยแสง ชมรมช้างเผือกเชียงใหม่ เวลา 43:07
4.ด.ญ.จารุวรรณ  สมราช  ชมรมขุนฝาง เวลา 47:48
5.ด.ญ.ชุติกาญจน์  ยศธำรง  ชมรมพระมารดากิจจานุเคราะห์ เวลา 1:01:35 

Female 16-39
1.ยุพิน  ชมพูสม  ชมรมช้างเผือก เวลา 47:40
2.นงค์เยาว์  จันทร์ต๊ะโมกข์ ชมรมวิ่งอ.สารภี เวลา 49:13
3.KATE  MOLONEY (AUSTRALIA) เวลา 49:15
4.KRISTI  THREATT เวลา 53:39
5.รุ่งทิวา  แก้วมั่งมีทรัพย์ ชมรมวิ่งช้างเผือกเชียงใหม่ เวลา 55:20 

Female 40&Over
1.พวงทอง  กองไชย  ชมรมวิ่ง 700 ปีเชียงใหม่ เวลา 45:46
2.JUSMINE SHEW(SINGAPORE) เวลา 46:00
3.สมสิริ  วิมลเสถียรก่อ ชมรมพระรามเก้า เวลา 51:30
4.ลินทร์ดารา  ขยัน อิสระไม่สังกัดชมรม เวลา 52:18
5.ภวิดา  ปานะนนท์  อิสระไม่สังกัดชมรม เวลา 53:10 
  หน้าหลัก ผู้สนับสนุน

PHOTO

ติดต่อเรา กว่าจะถึงวันนี้
  Web hosting | website builder |เว็บไซต์สำเร็จรูป by ninenic ©Copyright 2002-2018 All rights reserved.
เชียงใหม่มาราธอน
บริษัท จ๊อกแอนด์จอย จำกัด 18/13 เดอะ เมทโทร พัฒนาการ-ศรีนครินทร์ ถนนอ่อนนุช ซอย 80
แขวง/เขตประเวศ, กรุงเทพฯ 10250
Tel : 02-721-6009 Fax: 02-721-6009
Email : bkk@chiangmaimarathon.com