ผลการแข่งขัน / Resulf
CHIANG MAI MARATHON 2007
30 December 2007


Distance 42.195 Km.

Overall Male
1.ส.อ.ศิรชัย สุทธิชาติ ชมรมกรมรบพิเศษที่5 แม่ริมเชียงใหม่ เวลา 2:26:32
2.อุทัย นุชม่วง ชมรมรักษ์ทานตะวันสระบุรี เวลา 2:26:46
3.ศรีศิริ หน่อแก้ว ชมรมแต้จิ๋ว เวลา 2:28:17
4.วิชาญ ดวงสะเก็ด ชมรมสนามกีฬาสมโภชน์เชียงใหม่700 ปี เวลา 2:29:ww39
5.มนัส ปะกาทอง ชมรมสนามศุภชลาศัย เวลา 2:36:46

Overall Female
1.ดุษฏี แซ่เฮ้ง ชมรมเวชธานี-รอบวัง เวลา 3:31:25
2.Koh Lenk Lenk (SINGAPORE) เวลา 3:40:40
3.Annette Jenkins (Dhaka Triathlon Club) เวลา 3:45:56
4.จุฑามณี ไพรอนันต์ ชมรมเชียงใหม่ใจดี เวลา 3:56:43
5.Robin Martz (Dhaka Triathlon Club) เวลา 3:59:30

Male new marathon
1.สุวิทย์ ยาวิราช ชมรมค่ายเทพสิงห์แม่สะเรียง เวลา 2:39:06
2.อุทัย สมราช ชมรมวิ่งอำเภอฝาง เวลา 2:54:58
3.ศักดา อำชำฤทธิ์ ชมรมโรงพยาบาลสันทราย เวลา 3:35:26
4.ปรีดา พ่อค้า อิสระไม่สังกัดชมรม เวลา 3:39:31
5.ด.ต.ปราบด์ ขาสัก ชมรมวิ่งลำพูน เวลา 4:03:29

Male 18-39 yrs.
1.ส.อ.ศิรชัย สุทธิชาติ ชมรมกรมรบพิเศษที่5แม่ริม เวลา 2:26:32
2.อุทัย นุชม่วง ชมรมรักษ์ทานตะวันสระบุรี เวลา 2:26:46
3.Tan Bak Hooi (Sakra Running Club) เวลา 3:26:03
4.Jacob Romaniello U.S.A. เวลา 3:29:40
5.วิเชียน วิเศษเจริญ ชมรมกรีฑาสมุทรสาคร เวลา 3:37:27

Male 40-49 yrs.
1.ศรีศิริ หน่อแก้ว ชมรมแต้จิ๋ว เวลา 2:28:17
2.วิชาญ ดวงสะเก็ด ชมรมสนามกีฬา 700 ปี เชียงใหม่ เวลา 2:29:39
3.มนัส ปะกาทอง ชมรมสนามศุภชลาศัย เวลา 2:36:46
4.Mr.Grant Beadles เวลา 3:17:28
5.ประกอบ ไกรเวช ชมรมตะกั่วป่า 2000 เวลา 3:33:34

Male 50 &Over.
1.Mr.Masao Hayata (Japan) เวลา 3:27:15
2.Mr.Tanimoto Matsuzo (Japan Fun Runners) เวลา 3:28:13
3.Mr.Shunichi Kawakami (Japan) เวลา 3:36:04
4.Mr.Lance Bracken (Canadian) เวลา 3:40:14
5.จรรยง โกฏแก้ว ชมรมเชียงดาว เวลา 3:42:34

Female New Marathon
1.ณภัทร ศรีนิติวงศ์สกุล อิสระไม่สังกัดชมรม เวลา 4:43:45
2.ธนธร รัตชะตะธนธร ชมรมไทยมาราธอน เวลา 6:07:15

Female 18-39 yrs.
1.ดุษฎี แซ่เฮ้ง ชมรมเวชธานี-รอบวัง เวลา 3:31:26
2.Koh Lenk Lenk (Singapore) เวลา 3:40:42
3.Annette Jenkins เวลา 3:45:56
4.Robin Martz (Daka Triathlon Club)
5.ปานทิพย์ สังฆมานนท์ อิสระไม่สังกัดชมรม เวลา 4:04:05

Female 40-49 yrs.
1.จุฑามณี ไพรอนันต์ ชมรมเชียงใหม่ใจดี เวลา 3:56:53
2.Sofia Azlan (Malaysia) เวลา 4:20:45
3.Pamela Davis (U.S.A.) เวลา 4:31:21
4.Susanne Gren (Sweden) เวลา 4:43:25

Female 50 &Over.
1.Hitomi Kawai (Japan) เวลา 3:59:43
2.สมหวัง ชนะภัย ชมรมไทยมาราธอน เวลา 4:50:09
3.เสาวลักษณ์ ธรรมรงค์กุล ชมรมวิ่งเพื่อสุขภาพแพร่ เวลา 5:25:13


Distance 21.1 Km.
Male 29 &Under.
1.เสกสรร ไชยพันธุ์ ชมรมราชมังคลาฯ เวลา 1:15:12
2.อนุชิต รัตนเริงวิทย์กุล ชมรมช้างเผือก เวลา 1:20:35
3.ธีรชาติ กระต่ายทอง ชมรมช้างเผือกเชียงใหม่ เวลา 1:22:19
4.สุพจน์ ก้อนใจ ชมรมวิ่งลำพูน เวลา 1:31:06
5.เอนก ใจชุ่ม ชมรมเทศบาลบ้านดู่ธร เวลา 1:40:50

Male 30-39 yrs.
1.ซ่อซิง แซ่ลี่ ชมรมโรงเรียนมงฟอร์ดวิทยาลัย เวลา 1:17:00
2.บุญสม สุทธิพงศ์ อิสระไม่สังกัดชมรม เวลา 1:19:40
3.Mr.Arnaud Deherrypon (Franch) เวลา 1:20:42
4.ปรีชา อินกาสา อิสระไม่สังกัดชมรม เวลา 1:29:12
5.จงรักษ์ จรูญวาณิชย์ ชมรมเชียงใหม่ 700 ปี เวลา 1:30:06

Male 40-49 yrs.
1.นิวัฒน์ อ้อยทิพย์ อิสระไม่สังกัดชมรม เวลา 1:16:04
2.Mr.Mark Halls (Brighton and Hove Ac) เวลา 1:23:00
3.สุเมธ ชัยยุทธ ชมรมเชียงใหม่ เวลา 1:23:09
4.อนุศักดิ์ คงถึง ชมรมบางขุนเทียน เวลา 1:24:35
5.ด.ต.นราพล ศรีวิชัย ชมรมวิ่งเพื่อสุขภาพเชียงใหม่ เวลา 1:27:33

Male 50 &over.
1.ฉัตรชัย ศรีไชยยันต์ ชมรมวิ่งเพื่อสุขภาพเชียงใหม่ เวลา 1:27:44
2.สาคร พรินทรากุล ศูนย์ชมรมวิ่งเพื่อสุขภาพเชียงใหม่ เวลา 1:28:52
3.ไพฑูรย์ ศิริรัตน์ อิสระไม่สังกัดชมรม เวลา 1:31:26
4.Mr.Max Felix Keller (Switzerland) เวลา 1:33:52
5.เทียน ใจแก้ว ชมรมดอยคำพืชสวนโลก เวลา 1:33:55

Female 29 &Under.
1.Nerida Ashton (Australia) เวลา 1:58:40
2.อ้อย มหาชัย อิสระไม่สังกัดชมรม เวลา 2:05:04
3.อนงค์ศรี สุเก อิสระไม่สังกัดชมรม เวลา 2:21:07
4.Wendy Shelton (U.S.A.) เวลา 2:49:40

Female 30-39 yrs.
1.กัณยา เดชชินบรรชร ชมรมสนามศุภชลาศัย เวลา 1:53:00
2.เกยูร สุนทรศรี ชมรมรักษ์ทานตะวันสระบุรี เวลา 1:59:10
3.Susan Sek เวลา 2:04:24
4.ยุพิน ดุมดก ชมรมวิ่งลำพูน เวลา 2:04:37
5.แคทลียา อุปคำ ชมรมนักกีฬาปีนหน้าผาเชียงใหม่ เวลา 2:07:11

Female 40 &Over.
1.Dolorer Nicholson (Argentina) เวลา 1:50:50
2.Krause Maja (German) เวลา 1:55:30
3.รุ้งสินี อำชำฤทธิ์ ชมรมโรงพยาบาลสันทราย เวลา 1:57:55
4.Susan Phillips (Newzerland) เวลา 2:01:02
5.จิราภรณ์ รักชาติ อิสระไม่สังกัดชมรม เวลา 2:02:30


Distance 10 Km.
Male 15 &Under.
1.ภักดี อะทุน ชมรมโรงเรียนปรินส์สังกัดช้างเผือกเชียงใหม่ เวลา 33:05
2.ด.ช.ปรัชญา โสภา ชมรมวิ่งช้างเผือกเชียงใหม่ เวลา 37:20
3.ด.ช.จักรพงศ์ เชียงว่อง ชมรมเทศบาลเจดีย์หลวง เวลา 37:54
4.ด.ช.วลิน เป๊ะเละ ชมรมวิ่งบ้านตุงลอย อมก๋อย เวลา 38:05
5.ด.ช.ศุภฤกษ์ สร้อยคำ อิสระไม่สังกัดชมรม เวลา 40:50

Male 16-39 yrs.
1.พงศ์ประภาส ถาวร ชมรมช้างเผือกเชียงใหม่ เวลา 32:51
2.Mr.Dan Sobel (U.S.A.) เวลา 33:10
3.ศิริพงศ์ มาสุข ชมรมวิ่งช้างเผือกเชียงใหม่ เวลา 34:11
4.น.ร.ต.ประจักษ์ เล็งคิด ชมรมโรงเรียนนายร้อยตำรวจ เวลา 34:17
5.ปนุพงษ์ คำมงคล อิสระไม่สังกัดชมรม เวลา 35:30

Male 40 &Over.
1.พิทักษ์ พัฒจุน ชมรมทีมทหารอากาศ เวลา 31:51
2.โชคชัย เจวประเสริฐพันธ์ ชมรมไทยมาราธอน เวลา 34:57
3.สมศักดิ์ อ่อนระเบียบ ชมรมวิ่งลำพูน เวลา 35:19
4.เสรี มณีโชติ ชมรมไทยมาราธอน เวลา 36:36
5.จ.ส.อ.ยุทธนา ทับทิมเขียว ชมรมสยามรันเนอร์ เวลา 36:51

Female 15 &Under.
1.สุนิภา ปรีชาโปร่ง ชมรมวิ่งบ้านตุงลอย อมก๋อย เวลา 38:15
2.ดวงใจ ศรีประสิทธิ์ ชมรมวิ่งบ้านตุงลอย อมก๋อย เวลา 40:25
3.สุธิมา โพนชัยแสง ชมรมช้างเผือกเชียงใหม่ เวลา 41:03
4.อมรรัตน์ สิทธิ ชมรมดอยอ่างขาง เวลา 41:15
5.ดารารัตน์ ใจตุ่น อิสระไม่สังกัดชมรม เวลา 53:17

Female 16-39 yrs.
1.อนัญญา ทัมทิมเขียว ชมรมสยามรันเนอร์ลพบุรี เวลา 46:10
2.อรสา จักรทอง อิสระไม่สังกัดชมรม เวลา 46:50
3.สาลินี ศุภานันท์ ชมรมจังหวัดขอนแก่น เวลา 47:40
4.อทิตยา รุ่งนิรันดร์พร อิสระไม่สังกัดชมรม เวลา 50:00
5.อัสนีย์ ศรีตระกูล อิสระไม่สังกัดชมรม เวลา 55:09

Female 40 &Over.
1.ราตรี สุรินทร์ ชมรมวิ่งห้วยตึงเฒ่า เวลา 49:10
2.อุมาจินต์ คงคา ชมรมแม่น้ำแควกาญจนบุรี เวลา 50:01
3.ยุพา แก่นหิน ชมรมวิ่งช้างเผือก เวลา 50:21
4.Shakon Yap Siew Fong (Malaysia) เวลา 51:39
5.Ang Siew Kee (Singapore) เวลา 52:14


Distance 1.5 Km.
Male kids run. / โล่นละอ่อนต่อนแต่น
1.ด.ช.อนุพันธ์ ศรีผัด ชมรมวิ่งช้างเผือกเชียงใหม่ เวลา 05:56
2.ด.ช.วัชรเกียรติ จอมรพี ชมรมวิ่งบ้านตุงลอย เวลา 06:25
3.ด.ช.ดุลยฤทธิ์ ปรีชาโปร่ง ชมรมวิ่งบ้านตุงลอย เวลา 06:23
4.ด.ช.สุรเกียรติ อุ่นปั๋น ชมรมดอยอ่างขาง เวลา 06:30
5.ด.ช.วีระ จำวงษ์ อิสระไม่สังกัดชมรม เวลา 06:34

Female kids run. / โล่นละอ่อนต่อนแต่น
1.ด.ญ.รวิวรรณ บงเกียว ชมรมบ้านตุงลอย เวลา 06:15
2.ด.ญ.พลอยเพชร ตือวัง ชมรมบ้านตุงลอย เวลา 06:23
3.ด.ญ.อุบลวรรณ อนุรักษ์พงพี ชมรมบ้านตุงลอย เวลา 06:30
4.ด.ญ.คนึงนิจ ดอกเงิน ชมรมบ้านตุงลอย เวลา 07:17
5.ด.ญ.ศิริรัตน์ สุวงค์ ชมรมดอยอ่างขาง เวลา 07:25
ตัวอย่างประกาศณียบัตรติดรูปถ่ายขณะวิ่งเข้าเส้นชัย
กำลังดำเนินการ จะจัดส่งให้ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2551
l คลิดดูตัวอย่าง l