<div><span style="font-size:18px;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;"><strong><font color="#ff3300"><font color="#ff66ff"><u>ล่นละอ่อนต่อนแต่น</u></font> </font></strong><br /> CHIANG MAI MARATHON KIDS RUN</span></span></div>


 
"ละอ่อน" หรือ "ละอ่อนต่อนแต่น"
เป็นภาษา "คำเมือง" ซึ่งชาวลานนาใช้แทนสรรพนามเรียกเด็กๆ ทั้งหญิง-ชาย ว่า "ละอ่อน" โดยเฉพาะคนเฒ่าคนแก่ชาวลานนา จะถือเอาว่า ละอ่อนต่อนแต่น ทุกคน เปรียบเสมือนลูกหลานของตัวเอง
 
ส่วนคำว่า "ล่น" หมายถึงคำว่า "วิ่ง" 
โล่นละอ่อนต่อนแต่น หมายถึง การวิ่งในประเภทเด็กๆ ซึ่งภาษาอังกฤษก็คือ KIDS RUN โดยในงานวิ่งมาราธอนประเพณีทั่วโลกจะจัดให้มีการวิ่งในประเภทนี้ขึ้น โครงการเชียงใหม่มาราธอน มีความตั้งใจในการจัดงานวิ่งนี้ให้เป็นงานประเพณีสื่บต่อไป ทุกๆปี จึงได้จัดการวิ่งในประเภทนี้ขึ้นเป็นการเฉพาะเพื่อเป็นการปลุกผังให้เด็กๆหรือ "ละอ่อนต่อนแต่น" ได้มีส่วนร่วมในเชียงใหม่มาราธอนซึ่งเมื่อเด็กๆเหล่านี้เติบโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ เขาอาจเป็นนักวิ่งมาราธอน หรือ อาจเข้ามาเป็นคณะกรรมการจัดงานก็ได้
 
ล่นละอ่อนต่อนแต่น 
ระยะทางวิ่ง 3 กม.
 ชาย   อายุระหว่าง 7-10 ขวบ
 หญิง อายุระหว่าง 7-10 ขวบ
 
*ผู้ปกครองสามารถลงวิ่งกับบุตรหลานได้


 
รางวัลและของที่ระลึก 

    ถ้วยรางวัลเกียรติยศ อันดับ 1-5 ชาย/หญิง
    เหรียญผู้พิชิตทุกคนที่เข้าเส้นชัย
    เสื้อที่ระลึกทุกคนที่สมัคร