| เสื้อที่ระลึก |

 
รางวัลเกียรติยศ
ของที่ระลึกสำหรับผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน
เมืองไทย เชียงใหม่มาราธอน 2018


 
STORY
ความเป็นมาของ ถ้วยรางวัลเกียรติยศ เหรียญผู้พิชิต
และแนวคิดการออกแบบเสื้อที่ระลึก เชียงใหม่มาราธอน 2561 (ครั้งที่ 13)


   นักวิ่งที่ชนะการแข่งขัน อันดับ 1-5 ทุกระยะทางทุกกลุ่มอายุ จะได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศ พร้อมเงินรางวัล (มาราธอนหน้าใหม่ 1-10)
 ประกาศเกียรติคุณสำหรับนักวิ่งในระยะมาราธอน 42K ฮาล์ฟมาราธอน 21K และมินิมาราธอน 10K โดยการ ดาวน์โหลด ด้วยตัวเองในเว็ปไซต์ผลการแข่งขัน ภายหลังการแข่งขันเสร็จสิ้นไปแล้ว 1 วัน.
 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนทุกระยะทาง จะได้รับเหรียญผู้พิชิต ตามระยะทางวิ่ง หลังเข้าถึงเส้นชัยทันที

 นักวิ่งที่เข้าเส้นชัย อันดับ 1-100 มาราธอนชาย และ 1-100 มาราธอนหญิง จะได้รับของที่ระลึก TOP100
 ผู้สมัครทุกคนจะได้รับเสื้อที่ระลึก 1 ตัว
เสื้อวิ่ง Running-shirt สำหรับผู้สมัครในระยะทาง 42K / 21K และ 10K
เสื้อคอกลม T-shirt สำหรับผู้สมัครในระยะ 3K
 ผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมล่วงหน้า ทุกระยะทางทาง จะได้รับการประกันอุบัติเหตุใน วัน-เวลาการแข่งขัน ทุกคน
 เสื้อ "ผู้พิชิตมาราธอน" (Finisher T-shirt) สำหรับนักวิ่งมาราธอน 42K และ Finisher First Full Marathon สำหรับมาราธอนหน้าใหม่ (มาราธอนครั้งแรกในชีวิต) ที่วิ่งเข้าถึงเส้นชัยทุกคน
 เสื้อ


 
เงินรางวัลผู้ชนะการแข่งขัน ทุกกลุ่มอายุ ชาย และ หญิง ในแต่ละระยะทาง
 
ประเภทระยะทาง อันดับ 1 อันดับ 2 อันดับ 3 อันดับ 4 อันดับ 5
Full Marathon 42.195 km. 10,000 บาท 8,000 บาท 7,000 บาท 6,000 บาท 5,000 บาท
มาราราธอนหน้าใหม่ (เฉพาะคนไทย) 7,000 บาท 5,000 บาท 4,000 บาท 3,000 บาท 2,000 บาท
Half Marathon 21.1 km. 5,000 บาท 4,000 บาท 3,000 บาท 2,000 บาท 2,000 บาท
Mini Marathon 10 km 3,000 บาท 2,000 บาท 1,000 บาท - -
แฟนซี เมืองไทยสมายรัน 10,000 บาท 3,000 บาท 3,000 บาท 3,000 บาท 3,000 บาท

หมายเหตุ :
 มาราธอนหน้าใหม่ (มาราธอนแรก / Frist Marathon) ถ้วยรางวัล 1-10 อันดับ ชาย/หญิง เงินรางวัล มีเพียง 1-5 เท่านั้น
 การวิ่ง แฟนซีเมืองไทยสมายรัน ปีในในรูปแบบการแต่งกาย "ท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน"
 ผู้ที่ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไปจะต้องถูกหักภาษีณที่จ่ายร้อยละ 5.0 ของมูลค่าของรางวัลตามประกาศกรมสรรพากร ทป.4/2528 เรื่องสั่งให้ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากรฯ
Page : [1] [2]