| การรับสมัคร |

รายละเอียดการแข่งขัน                 การวิ่งมาราธอน เป็นอีกหนึ่งในกิจกรรม ซึ่งเมืองท่องเที่ยวใหญ่ๆ ทั่วโลกให้ความสำคัญและนิยมจัดขึ้น เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างถิ่นให้เดินทางเข้ามาร่วมกิจกรรมและท่องเที่ยวในเมืองของตัวเองอย่างได้ผล เช่น บอสตันมาราธอน, แอล.เอ.มาราธอน, ลอนดอน มาราธอนฮอนโนลูลูมาราธอน, ซีดนีย์มาราธอน, นิวยอร์คมาราธอน, โตเกียวมาราธอน, ปักกิ่งมาราธอน, ฮ่องกงมาราธอน, สิงคโปร์มาราธอน ฯลฯ ในประเทศไทยก็มีหลายจังหวัดจัดกิจกรรมวิ่งมาราธอนขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว
               เชียงใหม่มาราธอน เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่เกิดจากความคิดและลงมือทำของกลุ่มคนชาวเชียงใหม่กลุ่มเล็กๆ กลุ่มหนึ่ง ซึ่งเป็นศิษย์เก่าโรงเรียนเมตตาศึกษา (วัดเจดีย์หลวง) ที่มีใจรักในการวิ่งมาราธอนและมีประสบการณ์และความรู้ความสามารถในการจัดการแข่งขันวิ่งมาราธอนมากว่า 30 ปี ตลอดจนมีความสัมพันธ์อันดีกับวงการวิ่งมาราธอน ทั้งในและต่างประเทศ ได้เป็นผู้ริเริ่มจัดโครงการนี้ขึ้นโดยงบประมาณส่วนตัว แบบเศรษฐกิจพอเพียง
               เชียงใหม่มาราธอน มีปัจจัยพื้นฐานและจุดเด่นมากมาย ที่ทำให้นักวิ่งซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก สมัครล่วงหน้าและเพิ่มจำนวนมากขึ้นทุกปี โดยในการจัดครั้งที่ 7 ปี 2555 มีนักวิ่งนานาชาติเข้าร่วมการแข่งขัน 32 ประเทศ, ครั้งที่ 8 ปี 2556 มีนักวิ่งจากนานาชาติ เพิ่มขึ้นเป็น 38 ประเทศ, ครั้งที่ 9 เมื่อ 21 ธันวาคม 2557 มีผู้เข้าร่วมการแข่งขันล่วงหน้าทะลุ 3,200 คน จาก 39 ประเทศ คิดเป็น 57% หรือ 1,824 คน เป็นนักวิ่ง-นักท่องเที่ยว ที่บินข้ามน้ำข้ามทะเลมาจากต่างประเทศ และในการจัดครั้งที่ 10 เมื่อ 20 ธันวาคม 2559 ก็มีนักวิ่งสมัครล่วงหน้า 6,119 คน จาก 52 ประเทศ รวมนักวิ่งมวลชนในท่องถิ่นกว่า 1 พันคน รวมผู้ร่วมกิจกรรมมากถึง 7,200 คน โดยในการจัดการแข่งขันในปี 2559 ครั้งที่ 11 ที่ผ่านมา มีผู้สมัครมากกว่า 11,000 คน จาก 53 ประเทศ เป็นนักวิ่งชาวต่างชาติ 2,973 คน ทำให้ในปีที่ผ่านมา เชียงใหม่มาราธอน เป็นสนามวิ่งมาราธอน ที่มีผู้สมัครเป็นชาวต่างชาติ มากที่สุด ของสนามมาราธอนทั่วประเทศไทย

   วัตถุประสงค์ของการจัดงาน

 เพื่อเป็นกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ และการพัฒนาเมืองเชียงใหม่สู่เมืองมรดกโลก
 เพื่อเป็นกิจกรรมสนับสนุน “ปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน” (Amazing Thailand Tourism Year 2018)
   ตามนโยบายของรัฐบาล

 เพื่อรณรงค์ให้คนเชียงใหม่ และประชาชนคนไทย ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ด้วยการ เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ
 เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ และสถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง
 นำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้หน่วยงานอันสาธารณะกุศล (การแพทย์-การศึกษา-สังคมและสิงแวดล้อม)
   ในจังหวัดเชียงใหม่ 

ประเภทระยะทางการวิ่ง และการแบ่งกลุ่มอายุ

มาราธอน 42.195 กม.

(จำกัดจำนวนรับสมัคร 3,000 คน) ปล่อยตัว 04.00 น. แบ่งกลุ่มการแข่งขันดังนี้
 นักวิ่งมาราธอนหน้าใหม่ (มาราธอนแรก/First Marathon) ชาย/หญิง
*(เฉพาะคนไทย/ห้ามชาวต่างชาติ)
*นักวิ่งมาราธอนหน้าใหม่ หมายถึงนักวิ่งชาวไทย ที่ยังไม่เคยลงสนามวิ่งมาราธอน 42.195 กม. ในชีวิตนี้ แม้แต่ครั้งเดียว ก่อนวันวิ่งเชียงใหม่มาราธอน 23 ธันวาคม 2561
 กลุ่มอายุ ชาย    อายุ 18-39 / 40-49 / 50 ปีขึ้นไป
 กลุ่มอายุ หญิง  อายุ 18-39 / 40-49 / 50 ปีขึ้นไป

ฮาล์ฟมาราธอน 21.1 กม.
(จำกัดจำนวนรับสมัคร 4,000 คน) ปล่อยตัว 05.00 น. แบ่งกลุ่มการแข่งขันดังนี้
 กลุ่มอายุ ชาย    อายุไม่เกิน 29 / 30-39 / 40-49 / 50 ปีขึ้นไป

 กลุ่มอายุ หญิง  อายุไม่เกิน 29 / 30-39 / 40 ปีขึ้นไป


มินิมาราธอน 10 กม.
(จำกัดจำนวนรับสมัคร 5,000 คน) ปล่อยตัว 05.45 น. แบ่งกลุ่มการแข่งขันดังนี้
 กลุ่มอายุ ชาย    อายุไม่เกิน 15 / 16-29 / 30-39 / 40-49 / 50 ปีขึ้นไป
 กลุ่มอายุ หญิง   อายุไม่เกิน 15 / 16-29 / 30-39 / 40-49 / 50 ปีขึ้นไป 
 
โล่นละอ่อนต่อนแต่น KIDS RUN 3 กม.
*จำกัดจำนวนรับสมัคร 300 คน ปล่อยตัว 06.45 น.
 เด็กชาย อายุ 7-10 ปี (เกิดระหว่างปี พ.ศ. 2551 ถึง 2554)

 เด็กหญิง อายุ 7-10 ปี (เกิดระหว่างปี พ.ศ. 2551-2554)
* มีการแข่งขัน มีมีถ้วยรางวัล ผู้ปกครองสามารถลงวิ่งตามบุตรหลานได้
* เด็กอายุน้อยกว่า 7 ปี และ อายุเกินกว่า 10 ปี สมัครร่วมวิ่งได้ ได้รับเสื้อและเหรียญผู้พิชิต แต่ไม่มีสิทธิ์รับถ้วยรางวัล
การนับอายุของผู้สมัคร ใช้ปี พ.ศ. 2561 ลบด้วย ปี พ.ศ.เกิด 
(วันเกิด / เดือนเกิิด ไม่นับ) 
 
เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ เมืองไทย Smile Run 3 กม.
*จำกัดจำนวนรับสมัคร 1,200 คน ปล่อยตัว 06.45 น.
 ประชาชนทั่วไป (ไม่มีการแข่งขันเพื่อความเป็นเลิศ)
 ประเภทแฟนซี เมืองไทยสมายรัน
*(มีการตัดสิน มีเงินรางวัล)
 


 


หมายเหตุ

การรับสมัครในปีนี้ อาจปิดรับสมัครก่อนกำหนดวันที่กำหนดไว้ แต่ละระยะทาง จำกัดจำนวนนักวิ่ง

มาราธอน 42.195 กม. กำหนดเวลาเข้าเส้นชัยในเวลา 11.00 น. (CUT OFF TIME : 7 ชั่วโมง)
นักวิ่งหน้าไหม่ (First Marathon) เชียงใหม่มาราธอน เป็นผู้ริเริ่มจัดการแข่งขันในประเภทนี้ขึ้นตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2550 เป็นต้นมา เป็นประเภทที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริม นักวิ่งชาวไทยเท่านั้น ในบางปีที่ผ่านมา ฝ่ายจัดการแข่งขันพบว่า ได้มีคนไทยบางคน หรือ บริษัททัวร์บางบริษัท ได้ใช้ชื่อคนไทยสมัครเข้าร่วมการแข่งขันในประเภทมาราธอนหน้าใหม่ไทย แล้วนำเอาเบอร์วิ่งที่สมัครในประเภทนี้ ไปจำหน่ายขายต่อให้กับนักวิ่งชาวต่างชาติเป็นจำนวนมาก ในปีนี้..หากตรวจพบการกระทำดังกล่าวอีก ฝ่ายจัดการแข่งขันจะขอสงวนสิทธิ์ยึดเบอร์วิ่งคืน โดยไม่คืนค่าสมัคร...  เงินรางวัลผู้ชนะการแข่งขัน
ทุกกลุ่มอายุ ชาย และ หญิง 
ประเภทระยะทาง อันดับ 1 อันดับ 2 อันดับ 3 อันดับ 4 อันดับ 5
 มาราธอน 42.195 กม. 10,000 บาท 8,000 บาท 7,000 บาท 6,000 บาท 5,000 บาท
 มาราราธอนหน้าใหม่ (ชาย/หญิง ไทย) 7,000 บาท 5,000 บาท 4,000 บาท 3,000 บาท 2,000 บาท
 ฮาล์ฟมาราธอน 21.1 กม. 5,000 บาท 4,000 บาท 3,000 บาท 2,000 บาท 2,000 บาท
 มินิมาราธอน  10 กม. 3,000 บาท 2,000 บาท 1,000 บาท - -
 แฟนซี เมืองไทย Smile Run 10,000 บาท 3,000 บาท 3,000 บาท 3,000 บาท 3,000 บาท

หมายเหตุ :
 การประกวดแฟนซี เมืองไทย Smile Run ในปีนี้ Consept จะประกาศให้ทราบหลังจาก 1 พ.ย.2018)
 ผู้ที่ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไปจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 5.0 ของมูลค่าของรางวัลตามประกาศกรมสรรพากร ทป.4/2528 เรื่องสั่งให้ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากรฯ