วิธีการลงทะเบียนสมัครวิ่งระบบออนไลน์
Online Registration


ข้อควรระวังในการสมัครวิ่ง
ห้ามโอนเงินค่าสมัครวิ่งโดยไม่มีอีเมลตอบยืนยัน Order No การลงทะเบียน
การโอนเงินค่าสมัครวิ่งก่อนโดยไม่ลงทะเบียน ไม่ถือเป็นการสมัครวิ่งที่สมบูรณ์
ผู้สมัครวิ่งทุกคน ต้องมี e-mail ที่ใช้งานได้ และ ต้องจำ Password ของตนเอง
เพื่อเปิด e-mail รับเอกสารยืนยันการรับสมัครวิ่ง
ผู้สมัครที่โอนเงินทางธนาคาร ต้องส่งเอกสารตามระบบในเว็บไซต์เท่านั้น
ผู้สมัครด้วยบัตรเครดิต ผ่านระบบ PayPal ไม่ต้องส่งเอกสารยืนยันใดๆ


เมืองไทย เชียงใหม่มาราธอน 2561 (ครั้งที่ 13)
MUANG THAI CHIANG MAI MARATHON 2018


วันอาทิตย์ที่ 23 ธันวาคม 2561
จุดเริ่มต้นและเส้นชัย ณ ข่วงประตูท่าแพ, จังหวัดเชียงใหม่

@Tourist Landmark in Chiang Mai

ค่าสมัครสำหรับชาวไทย
ค่าสมัคร จำนวนรับสมัคร สมัครก่อนไก่โห่ ค่าสมัครปกติ สมัครล่าช้า
  13,500 คน 6-10 มิ.ย. 2561 1 ก.ค.-30 ก.ย. 2561 1-20 ต.ค. 2561
  มาราธอน 42.195 กม. 2,500 คน 700 บาท 900 บาท 1,200  บาท
  มาราธอนหน้าใหม่ (เฉพาะคนไทย) 500 คน 600 บาท 800 บาท ไม่เปิดรับสมัครล่าช้า
  ฮาล์ฟมาราธอน 21.1 กม. 4,000 คน 600 บาท 700 บาท 900 บาท
  มินิมาราธอน 10 กม. 5,000 คน 400 บาท 500 บาท 600 บาท
  เมืองไทยสมายรัน 3 กม. 1,200 คน 300 บาท 400 บาท 500 บาท
  โล่นละอ่อนต่อนแต่น 3 กม. 300 คน 200 บาท 300 บาท 400 บาท


 
การลงทะเบียนสมัครวิ่งออนไลน์

 ชำระเงินค่าสมัครด้วยบัตรเครดิต (VISA / MasterCard) ผ่านระบบ PayPal
*ไม่รวมค่าธรรมเนียมของ PayPal เอง (4.4% และ 11 บาท/การชำระเงิน 1 ครั้ง)

 ชำระค่าสมัครโดยการโอนเงิน/นำฝากเงิน เข้าบัญชีธนาคาร
ทันทีที่ทำรายการเสร็จสิ้น ระบบจะส่งอีเมลยืนยันการลงทะเบียนสมัครวิ่ง ไปทางอีเมลของท่าน พร้อมบัญชีธนาคารเพื่อการโอนเงินค่าสมัคร ผู้สมัครต้องกลับไปเปิดอีเมลของตัวเอง

* ผู้สมัครต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาใบโอนเงิน ไปติดต่อขอรับ เสื้อ-เบอร์วิ่ง และ Timing chips ได้ ตาม วัน เวลา และสถานที่ ที่นัดหมาย